TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yakobus 4:1-12

TSK Full Life Study Bible

4:1

Dari manakah(TB)/manakah ...... manakah(TL) <4159> [whence.]

pertengkaran(TB)/perkelahian(TL) <3163> [fightings. or, brawlings. come they.]

hawa nafsumu(TB)/nafsumu(TL) <2237> [lusts. or, pleasures.]

3

di antara ........... di dalam(TB)/di ............ di(TL) <1722> [in.]

4:1

Judul : Tunduklah kepada Allah

Perikop : Yak 4:1-10


dan pertengkaran

Tit 3:9

saling berjuang

Rom 7:23; [Lihat FULL. Rom 7:23]


Catatan Frasa: DARI MANAKAH DATANGNYA SENGKETA DAN PERTENGKARAN DI ANTARA KAMU?


4:2

Kamu mengingini(TB)/keinginan(TL) <1937> [lust.]

kamu membunuh(TB)/bunuh(TL) <5407> [kill. or, envy. because.]

4:2

kamu membunuh;

Mat 5:21,22; Yak 5:6; 1Yoh 3:15 [Semua]


Catatan Frasa: KAMU MEMBUNUH.


4:3

Atau kamu berdoa tetapi ........ kamu ... berdoa(TB)/minta tetapi ...... permintaanmu(TL) <2532 154> [ask, and.]

kamu habiskan untuk memuaskan(TB)/hendak menghabiskan menurut(TL) <1159> [ye may.]

hawa nafsumu(TB)/nafsumu(TL) <2237> [lusts. or, pleasures.]

1

4:3

tidak menerima

Mazm 18:42; Mat 7:7; [Lihat FULL. Mat 7:7 ] [Semua]

salah berdoa,

Mazm 66:18; 1Yoh 3:22; 5:14 [Semua]


Catatan Frasa: BERDOA JUGA, TETAPI KAMU TIDAK MENERIMA.


4:4

<3432> [adulterers.]

persahabatan(TB/TL) <5373> [the friendship.]

permusuhan(TB)/perseteruan(TL) <2189> [enmity.]

barangsiapa(TL) <3739> [whosoever.]

ia menjadikan dirinya musuh ..... seteru(TB) <2076 2525 2190> [is the.]

4:4

tidak setia!

Yes 54:5; Yer 3:20; Hos 2:1-4; 3:1; 9:1 [Semua]

dengan dunia

Yak 1:27; [Lihat FULL. Yak 1:27 ]

dengan Allah?

Rom 8:7; 1Yoh 2:15 [Semua]

musuh Allah.

Yoh 15:19


Catatan Frasa: PERSAHABATAN DENGAN DUNIA ADALAH PERMUSUHAN DENGAN ALLAH!


4:5

Kitab Suci(TB)/kitab(TL) <1124> [the scripture.]

Roh(TB/TL) <4151> [The spirit.]

[to envy. or, enviously.]

4:5

diri kita,

1Kor 6:19


Catatan Frasa: ROH ... DIINGINI-NYA DENGAN CEMBURU.


4:6

Allah(TB/TL) <2316> [God.]

kasih karunia anugerah dianugerahkan-Nya ................. anugerah ... mengasihani(TB)/mengaruniakan anugerah ................. mengaruniakan anugerah(TL) <5485 1325> [giveth grace.]

4:6

rendah hati.

Ams 3:34; Mat 23:12; [Lihat FULL. Mat 23:12 ] [Semua]


Catatan Frasa: ALLAH MENENTANG ORANG YANG CONGKAK.


4:7

tunduklah(TB)/Serahkanlah(TL) <5293> [Submit.]

lawanlah(TB/TL) <436> [Resist.]

4:7

lawanlah Iblis,

Ef 4:27; 6:11; 1Pet 5:6-9 [Semua]4:8

Mendekatlah Allah Allah ... Ia akan mendekat(TB)/Hampirilah Allah ..... menghampiri(TL) <1448 2316> [Draw nigh to God.]

Tahirkanlah(TB)/Bersihkanlah(TL) <2511> [Cleanse.]

[purity.]

hai ... yang mendua hati(TB)/bercabang(TL) <1374> [ye double.]

4:8

mendekat kepadamu.

Mazm 73:28; Za 1:3; Mal 3:7; Ibr 7:19 [Semua]

Tahirkanlah tanganmu,

Yes 1:16

sucikanlah hatimu,

Mazm 24:4; Yer 4:14 [Semua]

mendua hati!

Mazm 119:113; Yak 1:8 [Semua]


Catatan Frasa: MENDEKATLAH KEPADA ALLAH.


4:9

Sadarilah kemalanganmu(TB)/Rasalah(TL) <5003> [afflicted.]

tertawamu(TB) <5216> [let.]

4:9

dengan dukacita.

Luk 6:254:10

Rendahkanlah dirimu(TB)/merendahkan(TL) <5013> [Humble.]

Ia akan meninggikan(TB)/meninggikan(TL) <5312> [he.]

4:10

meninggikan kamu.

Yak 4:6; Ayub 5:11; 1Pet 5:6 [Semua]4:11

kamu ... memfitnah ... memfitnah ..... ia mencela(TB)/mencela ...... mencela ....... mencela(TL) <2635> [Speak.]

menghakiminya .... menyalahkan dan menghakiminya .... engkau menyalahkan ...... menyalahkan(TB)/menyalahkan ...... serta menyalahkan ...... menyalahkan(TL) <2532 2919> [and judgeth.]

kamu ... memfitnah ... memfitnah ..... ia mencela hukum ... menghakiminya ... hukum .... hukum ...... hukum ...... hukum(TB)/mencela ...... mencela ....... mencela hukum .... hukum ...... hukum ...... hukum(TL) <2635 3551> [speaketh evil of the law.]

penurut(TB/TL) <4163> [a doer.]

4:11

Judul : Jangan memfitnah orang

Perikop : Yak 4:11-12


saling memfitnah!

Rom 1:30; 2Kor 12:20; 1Pet 2:1 [Semua]

atau menghakiminya,

Mat 7:1; [Lihat FULL. Mat 7:1 ]

mencela hukum

Yak 2:8

penurut hukum,

Yak 1:22


Catatan Frasa: JANGANLAH KAMU SALING MEMFITNAH.


4:12

Pembuat hukum(TB)/memberi(TL) <3550> [lawgiver.]

yang berkuasa(TB)/berkuasa(TL) <1410> [able.]

siapakah(TB/TL) <3588 5101> [who.]

4:12

dan Hakim,

Yes 33:22; Yak 5:9; [Lihat FULL. Yak 5:9 ] [Semua]

dan membinasakan.

Mat 10:28

sesamamu manusia?

Mat 7:1; [Lihat FULL. Mat 7:1]
TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA