Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Roma 9:17

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Rm 9:17

Sebab Kitab Suci berkata kepada Firaun: "Itulah sebabnya Aku membangkitkan engkau, yaitu supaya Aku memperlihatkan kuasa-Ku di dalam engkau, dan supaya nama-Ku dimasyhurkan di seluruh bumi. t "

AYT (2018)

Sebab, Kitab Suci berkata kepada Firaun, “Untuk alasan inilah Aku mengangkatmu supaya Aku menunjukkan kuasa-Ku atasmu, dan supaya nama-Ku diberitakan di seluruh bumi.”

TL (1954) ©

SABDAweb Rm 9:17

Karena Alkitab menyatakan kepada Firaun: Bahwa sebab itulah Aku menegakkan engkau, supaya Aku menunjukkan kodrat-Ku di dalam dirimu, dan supaya nama-Ku dimasyhurkan di dalam seluruh dunia ini.

BIS (1985) ©

SABDAweb Rm 9:17

Sebab dalam Alkitab tertulis, "Allah berkata kepada raja Mesir, 'Aku menjadikan engkau raja untuk satu maksud ini saja, yaitu supaya dengan engkau, Aku menunjukkan kekuasaan-Ku dan membuat nama-Ku termasyhur di seluruh dunia.'"

TSI (2014)

Contohnya, dalam Kitab Suci Allah berkata kepada raja Mesir, “Aku menjadikan kamu raja hanya dengan maksud supaya semua orang di dunia ini mengenal Aku melalui kuasa besar yang Aku nyatakan kepadamu.”

MILT (2008)

Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, "Untuk hal seperti inilah Aku membangkitkan kamu, supaya Aku dapat menunjukkan kuasa-Ku kepadamu, dan supaya Nama-Ku dimasyhurkan ke seluruh bumi."

Shellabear 2011 (2011)

Karena di dalam Kitab Suci dikatakan demikian kepada Firaun, "Untuk maksud inilah Aku mengangkat engkau, yaitu supaya melalui engkau, Aku dapat menyatakan kekuasaan-Ku sehingga nama-Ku dimasyhurkan di seluruh bumi."

AVB (2015)

Kerana Kitab Suci berkata kepada Firaun: Aku telah mengangkatmu untuk tujuan ini, iaitu menunjukkan kekuasaan-Ku melaluimu dan supaya nama-Ku termasyhur di seluruh bumi.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Rm 9:17

Sebab
<1063>
Kitab Suci
<1124>
berkata
<3004>
kepada Firaun
<5328>
: "Itulah sebabnya Aku membangkitkan
<1825>
engkau
<4571>
, yaitu supaya
<3704>
Aku memperlihatkan
<1731>
kuasa-Ku
<1411> <3450>
di dalam
<1722>
engkau
<4671>
, dan
<2532>
supaya
<3704>
nama-Ku
<3686> <3450>
dimasyhurkan
<1229>
di
<1722>
seluruh
<3956>
bumi
<1093>
."

[<3754> <1519> <846> <5124>]
TL ITL ©

SABDAweb Rm 9:17

Karena
<1063>
Alkitab
<1124>
menyatakan
<3004>
kepada Firaun
<5328>
: Bahwa
<3754>
sebab itulah
<1519> <5124>
Aku menegakkan
<1825>
engkau
<4571>
, supaya
<3704>
Aku menunjukkan
<1731>
kodrat-Ku
<1411>
di dalam
<1722>
dirimu
<4671>
, dan
<2532>
supaya
<3704>
nama-Ku
<3686>
dimasyhurkan
<1229>
di dalam
<1722>
seluruh
<3956>
dunia
<1093>
ini.
AYT ITL
Sebab
<1063>
, Kitab Suci
<1124>
berkata
<3004>
kepada Firaun
<5328>
: "Karena
<3754>
untuk
<1519>
alasan inilah
<5124>
Aku mengangkatmu
<1825>
supaya
<3704>
Aku menunjukkan
<1731>
kuasa-Ku
<1411> <3450>
di dalammu
<1722>
, dan
<2532>
supaya
<3704>
nama-Ku
<3686> <3450>
diberitakan
<1229>
di
<1722>
seluruh
<3956>
bumi
<1093>
."

[<846> <4571> <4671>]
AVB ITL
Kerana
<1063>
Kitab Suci
<1124>
berkata
<3004>
kepada Firaun
<5328>
: Aku telah mengangkatmu
<1825>
untuk
<1519>
tujuan ini
<5124>
, iaitu menunjukkan
<1731>
kekuasaan-Ku
<1411>
melaluimu dan
<2532>
supaya
<3704>
nama-Ku
<3686>
termasyhur
<1229>
di
<1722>
seluruh
<3956>
bumi
<1093>
.

[<3754> <846> <4571> <3704> <1722> <4671> <3450> <3450>]
GREEK
λεγει
<3004> <5719>
V-PAI-3S
γαρ
<1063>
CONJ
η
<3588>
T-NSF
γραφη
<1124>
N-NSF
τω
<3588>
T-DSM
φαραω
<5328>
N-PRI
οτι
<3754>
CONJ
εις
<1519>
PREP
αυτο
<846>
P-ASN
τουτο
<5124>
D-ASN
εξηγειρα
<1825> <5656>
V-AAI-1S
σε
<4571>
P-2AS
οπως
<3704>
ADV
ενδειξωμαι
<1731> <5672>
V-AMS-1S
εν
<1722>
PREP
σοι
<4671>
P-2DS
την
<3588>
T-ASF
δυναμιν
<1411>
N-ASF
μου
<3450>
P-1GS
και
<2532>
CONJ
οπως
<3704>
ADV
διαγγελη
<1229> <5652>
V-2APS-3S
το
<3588>
T-NSN
ονομα
<3686>
N-NSN
μου
<3450>
P-1GS
εν
<1722>
PREP
παση
<3956>
A-DSF
τη
<3588>
T-DSF
γη
<1093>
N-DSF
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Rm 9:17

2 Sebab 1  Kitab Suci berkata kepada Firaun: "Itulah sebabnya Aku membangkitkan 3  engkau, yaitu supaya 4  5  Aku memperlihatkan kuasa-Ku 5  di dalam engkau, dan supaya 4  nama-Ku dimasyhurkan di seluruh bumi."

[+] Bhs. Inggris



TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA