TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 82:6-7

82:6 <03605> Mklk <05945> Nwyle <01121> ynbw <0859> Mta <0430> Myhla <0559> ytrma <0589> yna(82:6)

82:6 (81:6) egw <1473> eipa yeoi <2316> este <1510> kai <2532> uioi <5207> uqistou <5310> pantev <3956>

82:7 <05307> wlpt <08269> Myrvh <0259> dxakw <04191> Nwtwmt <0120> Mdak <0403> Nka(82:7)

82:7 (81:7) umeiv <4771> de <1161> wv <3739> anyrwpoi <444> apoynhskete <599> kai <2532> wv <3739> eiv <1519> twn <3588> arcontwn <758> piptete <4098>

Mazmur 138:1

138:1 <02167> Krmza <0430> Myhla <05048> dgn <03820> ybl <03605> lkb <03034> Kdwa <01732> dwdl(138:1)

138:1 (137:1) tw <3588> dauid exomologhsomai soi <4771> kurie <2962> en <1722> olh <3650> kardia <2588> mou <1473> oti <3754> hkousav <191> ta <3588> rhmata <4487> tou <3588> stomatov <4750> mou <1473> kai <2532> enantion <1726> aggelwn <32> qalw <5567> soi <4771>

Keluaran 21:6

21:6 o <05769> Mlel <05647> wdbew <04836> eurmb <0241> wnza <0853> ta <0113> wynda <07527> eurw <04201> hzwzmh <0413> la <0176> wa <01817> tldh <0413> la <05066> wsyghw <0430> Myhlah <0413> la <0113> wynda <05066> wsyghw(21:6)

21:6 prosaxei <4317> auton <846> o <3588> kuriov <2962> autou <846> prov <4314> to <3588> krithrion <2922> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> tote <5119> prosaxei <4317> auton <846> epi <1909> thn <3588> yuran <2374> epi <1909> ton <3588> staymon kai <2532> truphsei autou <846> o <3588> kuriov <2962> to <3588> ouv <3775> tw <3588> ophtiw kai <2532> douleusei <1398> autw <846> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

Keluaran 22:28

22:28 <0779> rat <03808> al <05971> Kmeb <05387> ayvnw <07043> llqt <03808> al <0430> Myhla<22:27> (22:28)

22:28 (22:27) yeouv <2316> ou <3364> kakologhseiv <2551> kai <2532> arcontav <758> tou <3588> laou <2992> sou <4771> ou <3364> kakwv <2556> ereiv

Yohanes 10:35

10:35 ei <1487> ekeinouv <1565> eipen <2036> (5627) yeouv <2316> prov <4314> ouv <3739> o <3588> logov <3056> tou <3588> yeou <2316> egeneto <1096> (5633) kai <2532> ou <3756> dunatai <1410> (5736) luyhnai <3089> (5683) h <3588> grafh <1124>TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.14 detik
dipersembahkan oleh YLSA