TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 50:7-15

50:7 <0595> ykna <0430> Kyhla <0430> Myhla <0> Kb <05749> hdyeaw <03478> larvy <01696> hrbdaw <05971> yme <08085> hems(50:7)

50:7 (49:7) akouson <191> laov <2992> mou <1473> kai <2532> lalhsw <2980> soi <4771> israhl <2474> kai <2532> diamarturomai <1263> soi <4771> o <3588> yeov <2316> o <3588> yeov <2316> sou <4771> eimi <1510> egw <1473>

50:8 <08548> dymt <05048> ydgnl <05930> Kytlwew <03198> Kxykwa <02077> Kyxbz <05921> le <03808> al(50:8)

50:8 (49:8) ouk <3364> epi <1909> taiv <3588> yusiaiv <2378> sou <4771> elegxw <1651> se <4771> ta <3588> de <1161> olokautwmata <3646> sou <4771> enwpion <1799> mou <1473> estin <1510> dia <1223> pantov <3956>

50:9 <06260> Mydwte <04356> Kytalkmm <06499> rp <01004> Ktybm <03947> xqa <03808> al(50:9)

50:9 (49:9) ou <3364> dexomai <1209> ek <1537> tou <3588> oikou <3624> sou <4771> moscouv <3448> oude <3761> ek <1537> twn <3588> poimniwn <4168> sou <4771> cimarouv

50:10 <0505> Pla <02042> yrrhb <0929> twmhb <03293> rey <02416> wtyx <03605> lk <0> yl <03588> yk(50:10)

50:10 (49:10) oti <3754> ema <1699> estin <1510> panta <3956> ta <3588> yhria <2342> tou <3588> drumou kthnh <2934> en <1722> toiv <3588> oresin <3735> kai <2532> boev <1016>

50:11 <05978> ydme <07704> ydv <02123> zyzw <02022> Myrh <05775> Pwe <03605> lk <03045> ytedy(50:11)

50:11 (49:11) egnwka <1097> panta <3956> ta <3588> peteina <4071> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> wraiothv agrou <68> met <3326> emou <1473> estin <1510>

50:12 <04393> halmw <08398> lbt <0> yl <03588> yk <0> Kl <0559> rma <03808> al <07456> bera <0518> Ma(50:12)

50:12 (49:12) ean <1437> peinasw <3983> ou <3364> mh <3165> soi <4771> eipw emh <1699> gar <1063> estin <1510> h <3588> oikoumenh <3611> kai <2532> to <3588> plhrwma <4138> authv <846>

50:13 <08354> htsa <06260> Mydwte <01818> Mdw <047> Myryba <01320> rvb <0398> lkwah(50:13)

50:13 (49:13) mh <3165> fagomai <2068> krea <2907> taurwn <5022> h <2228> aima <129> tragwn <5131> piomai <4095>

50:14 <05088> Kyrdn <05945> Nwylel <07999> Mlsw <08426> hdwt <0430> Myhlal <02076> xbz(50:14)

50:14 (49:14) yuson <2380> tw <3588> yew <2316> yusian <2378> ainesewv <133> kai <2532> apodov <591> tw <3588> uqistw <5310> tav <3588> eucav <2171> sou <4771>

50:15 <03513> yndbktw <02502> Kulxa <06869> hru <03117> Mwyb <07121> ynarqw(50:15)

50:15 (49:15) kai <2532> epikalesai me <1473> en <1722> hmera <2250> yliqewv <2347> kai <2532> exeloumai <1807> se <4771> kai <2532> doxaseiv <1392> me <1473> diaqalmaTIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA