TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ayub 1:4-5

1:4 <05973> Mhme <08354> twtslw <0398> lkal <0269> *Mhytwyxa {Mhytyxa} <07969> tslsl <07121> warqw <07971> wxlsw <03117> wmwy <0376> sya <01004> tyb <04960> htsm <06213> wvew <01121> wynb <01980> wklhw(1:4)

1:4 sumporeuomenoi <4848> de <1161> oi <3588> uioi <5207> autou <846> prov <4314> allhlouv epoiousan <4160> poton <4224> kay <2596> ekasthn <1538> hmeran <2250> sumparalambanontev <4838> ama <260> kai <2532> tav <3588> treiv <5140> adelfav <79> autwn <846> esyiein <2068> kai <2532> pinein <4095> met <3326> autwn <846>

1:5 P <03117> Mymyh <03605> lk <0347> bwya <06213> hvey <03602> hkk <03824> Mbblb <0430> Myhla <01288> wkrbw <01121> ynb <02398> wajx <0194> ylwa <0347> bwya <0559> rma <03588> yk <03605> Mlk <04557> rpom <05930> twle <05927> hlehw <01242> rqbb <07925> Mykshw <06942> Msdqyw <0347> bwya <07971> xlsyw <04960> htsmh <03117> ymy <05362> wpyqh <03588> yk <01961> yhyw(1:5)

1:5 kai <2532> wv <3739> an <302> sunetelesyhsan <4931> ai <3588> hmerai <2250> tou <3588> potou <4224> apestellen <649> iwb <2492> kai <2532> ekayarizen <2511> autouv <846> anistamenov <450> to <3588> prwi <4404> kai <2532> proseferen <4374> peri <4012> autwn <846> yusiav <2378> kata <2596> ton <3588> ariymon <706> autwn <846> kai <2532> moscon <3448> ena <1519> peri <4012> amartiav <266> peri <4012> twn <3588> qucwn <5590> autwn <846> elegen <3004> gar <1063> iwb <2492> mhpote <3379> oi <3588> uioi <5207> mou <1473> en <1722> th <3588> dianoia <1271> autwn <846> kaka <2556> enenohsan prov <4314> yeon <2316> outwv <3778> oun <3767> epoiei <4160> iwb <2492> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250>

Ayub 1:13

1:13 <01060> rwkbh <0251> Mhyxa <01004> tybb <03196> Nyy <08354> Mytsw <0398> Mylka <01323> wytnbw <01121> wynbw <03117> Mwyh <01961> yhyw(1:13)

1:13 kai <2532> hn <1510> wv <3739> h <3588> hmera <2250> auth <3778> oi <3588> uioi <5207> iwb <2492> kai <2532> ai <3588> yugaterev <2364> autou <846> epinon <4095> oinon <3631> en <1722> th <3588> oikia <3614> tou <3588> adelfou <80> autwn <846> tou <3588> presbuterou <4245>TIP #32: Gunakan Pencarian Khusus untuk melakukan pencarian Teks Alkitab, Tafsiran/Catatan, Studi Kamus, Ilustrasi, Artikel, Ref. Silang, Leksikon, Pertanyaan-Pertanyaan, Gambar, Himne, Topikal. Anda juga dapat mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang anda inginkan melalui pencarian Referensi Ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA