TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Zakharia 2:1-5

2:1 <04060> hdm <02256> lbx <03027> wdybw <0376> sya <02009> hnhw <07200> araw <05869> ynye <05375> avaw<2:5> (2:1)

2:1 (2:5) kai <2532> hra <142> touv <3588> ofyalmouv <3788> mou <1473> kai <2532> eidon <3708> kai <2532> idou <2400> anhr <435> kai <2532> en <1722> th <3588> ceiri <5495> autou <846> scoinion <4979> gewmetrikon

2:2 <0753> hkra <04100> hmkw <07341> hbxr <04100> hmk <07200> twarl <03389> Mlswry <0853> ta <04058> dml <0413> yla <0559> rmayw <01980> Klh <0859> hta <0575> hna <0559> rmaw<2:6> (2:2)

2:2 (2:6) kai <2532> eipa prov <4314> auton <846> pou <4225> su <4771> poreuh <4198> kai <2532> eipen prov <4314> me <1473> diametrhsai thn <3588> ierousalhm <2419> tou <3588> idein <3708> phlikon <4080> to <3588> platov <4114> authv <846> estin <1510> kai <2532> phlikon <4080> to <3588> mhkov <3372>

2:3 <07125> wtarql <03318> auy <0312> rxa <04397> Kalmw <03318> auy <0> yb <01696> rbdh <04397> Kalmh <02009> hnhw<2:7> (2:3)

2:3 (2:7) kai <2532> idou <2400> o <3588> aggelov <32> o <3588> lalwn <2980> en <1722> emoi <1473> eisthkei <2476> kai <2532> aggelov <32> eterov <2087> exeporeueto <1607> eiv <1519> sunanthsin <4877> autw <846>

2:4 <08432> hkwtb <0929> hmhbw <0120> Mda <07230> brm <03389> Mlswry <03427> bst <06519> twzrp <0559> rmal <01975> zlh <05288> renh <0413> la <01696> rbd <07323> Ur <0413> *wla <0559> rmayw<2:8> (2:4)

2:4 (2:8) kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> legwn <3004> drame <5143> kai <2532> lalhson <2980> prov <4314> ton <3588> neanian <3494> ekeinon <1565> legwn <3004> katakarpwv katoikhyhsetai ierousalhm <2419> apo <575> plhyouv <4128> anyrwpwn <444> kai <2532> kthnwn <2934> en <1722> mesw <3319> authv <846>

2:5 P <08432> hkwtb <01961> hyha <03519> dwbklw <05439> bybo <0784> sa <02346> tmwx <03069> hwhy <05002> Man <0> hl <01961> hyha <0589> ynaw<2:9> (2:5)

2:5 (2:9) kai <2532> egw <1473> esomai <1510> auth <846> legei <3004> kuriov <2962> teicov <5038> purov <4442> kukloyen <2943> kai <2532> eiv <1519> doxan <1391> esomai <1510> en <1722> mesw <3319> authv <846>TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA