TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Amsal 10:8-21

TSK Full Life Study Bible

10:8

bijak(TB)/berbudi(TL) <02450> [wise.]

bicaranya(TB)/mulutnya(TL) <08193> [but.]

bodoh tetapi orang ... gila(TB)/tetapi orang ... gila ... mulutnya(TL) <0191 08193> [prating fool. Heb. a fool of lips.]

jatuh(TB)/binasa(TL) <03832> [fall. or, be beaten.]

10:8

akan jatuh.

Ams 10:14; Ayub 33:33; [Lihat FULL. Ayub 33:33]; Mat 7:24-27 [Semua]10:9

<03212> [that walketh.]

berliku-liku(TB)/membengkang-bengkokkan(TL) <06140> [but.]

10:9

bersih kelakuannya,

Mazm 25:21; [Lihat FULL. Mazm 25:21]

aman jalannya,

Mazm 37:24; [Lihat FULL. Mazm 37:24]

akan diketahui.

Ams 28:1810:10

mengedipkan(TB)/bermain-main(TL) <07169> [that.]

bicaranya(TB)/mulutnya(TL) <08193> [but.]

jatuh(TB)/binasa(TL) <03832> [fall. or, be beaten.]

10:10

mengedipkan mata,

Mazm 35:19; [Lihat FULL. Mazm 35:19]10:11

Mulut ... benar ... benar .... mulut(TB)/mulut .............. mulut(TL) <06310 06662> [mouth of a.]

kelaliman(TB)/pergaduhan(TL) <02555> [but.]

10:11

sumber kehidupan,

Ams 10:27; Ams 3:18; [Lihat FULL. Ams 3:18]; Ams 4:23; [Lihat FULL. Ams 4:23]; Ams 11:30; 13:12,14,19; 14:27; 15:4; 16:22 [Semua]

orang fasik

Ams 10:6; [Lihat FULL. Ams 10:6]


Catatan Frasa: SUMBER KEHIDUPAN


10:12

Kebencian(TB)/benci(TL) <08135> [Hatred.]

kasih(TB)/pengasihan(TL) <0160> [love.]

10:12

segala pelanggaran.

Ams 17:9; 1Kor 13:4-7; 1Pet 4:8 [Semua]10:13

bibir(TB)/lidah(TL) <08193> [the lips.]

pentung(TB)/rotan(TL) <07626> [a rod.]

berpengertian ............ berakal budi(TB)/berbudi ................ berakal(TL) <0995 03820> [understanding. Heb. heart.]

6:32 *marg:

10:13

orang berpengertian

Ams 10:31; Mazm 37:30; [Lihat FULL. Mazm 37:30]; Ams 15:7 [Semua]

berakal budi.

Ul 25:2; [Lihat FULL. Ul 25:2]; Ams 14:3; 26:3 [Semua]10:14

menyimpan(TB)/menaruh(TL) <06845> [lay.]

mulut(TB/TL) <06310> [the mouth.]

10:14

menyimpan pengetahuan,

Ams 11:13; 12:23 [Semua]

adalah kebinasaan

Ams 10:6; [Lihat FULL. Ams 10:6]; Mazm 59:13; [Lihat FULL. Mazm 59:13]; Ams 14:3; [Lihat FULL. Ams 14:3]; Ams 18:6,7; Mat 12:37; [Lihat FULL. Mat 12:37] [Semua]10:15

orang kaya(TB/TL) <06223> [rich.]

kebinasaan(TB/TL) <04288> [the destruction.]

10:15

yang kuat

Ams 18:11

orang melarat

Ams 19:7


Catatan Frasa: KOTA YANG KUAT BAGI ORANG KAYA IALAH HARTANYA.


10:16

Upah(TB)/upah(TL) <06468> [labour.]

penghasilan(TB)/perolehan(TL) <08393> [the fruit.]

10:16

kepada kehidupan,

Ul 30:15; [Lihat FULL. Ul 30:15]

kepada dosa.

Ams 11:18-19; 15:6; Rom 6:23; [Lihat FULL. Rom 6:23] [Semua]10:17

jalan(TB/TL) <0734> [the way.]

mengabaikan(TB)/tetapi(TL) <05800> [he that.]

tersesat(TB)/menyesatkan(TL) <08582> [erreth. or, causeth to err.]

10:17

jalan kehidupan,

Ams 6:23; 15:5 [Semua]10:18

menyembunyikan(TB/TL) <03680> [that hideth.]

memasyhurkan(TL) <03318> [that uttereth.]

10:18

dusta bibirnya;

Mazm 31:19; [Lihat FULL. Mazm 31:19]10:19

banyak(TB)/kebanyakan(TL) <07230> [the multitude.]

menahan(TB)/menahankan(TL) <02820> [but.]

10:19

berakal budi.

Ayub 1:22; [Lihat FULL. Ayub 1:22]; Ayub 6:24; [Lihat FULL. Ayub 6:24]; Ams 17:28; Ams 20:25; [Lihat FULL. Ams 20:25]; Ams 21:23; Yak 1:19; 3:2-12 [Semua]10:20

Lidah(TB)/lidah(TL) <03956> [tongue.]

pikiran(TB)/hati(TL) <03820> [the heart.]


10:21

menggembalakan(TB)/memeliharakan(TL) <07462> [feed.]

orang bodoh(TB)/bodoh(TL) <0191> [fools.]

akal budi(TB)/akal(TL) <03820> [wisdom. Heb. heart.]

10:21

akal budi.

Ams 5:22-23; Yes 5:13; Yer 5:4; Hos 4:1,6,14 [Semua]
TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.17 detik
dipersembahkan oleh YLSA