Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Hosea 4:6

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Hos 4:6

Umat-Ku binasa karena tidak mengenal l  Allah; karena engkaulah yang menolak pengenalan itu 1  maka Aku menolak engkau menjadi imam-Ku; dan karena engkau melupakan pengajaran m  Allahmu, maka Aku juga akan melupakan anak-anakmu.

AYT (2018)

Umat-Ku binasa karena kekurangan pengetahuan. Sebab, kamu telah menolak pengetahuan, maka Aku juga akan menolakmu menjadi imam untukku. Dan, karena kamu melupakan hukum Allahmu, maka Aku juga akan melupakan anak-anakmu.

TL (1954) ©

SABDAweb Hos 4:6

Bahwa umat-Ku dibinasakan sebab mereka itu tiada berpengetahuan, melainkan kamu sudah mencelakan pengetahuan, sehingga Kutolak akan kamu, supaya jangan kamu melakukan imamat bagi-Ku; tegal kamu sudah melupakan hukum Allahmu, maka Aku juga melupakan anak-anakmu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Hos 4:6

Kamu, para imam, tidak mempedulikan Aku, maka umat-Ku pun tidak mempedulikan Aku sehingga mereka celaka. Kamu menolak ajaran-ajaran-Ku. Jadi, Aku pun akan menolak kamu, dan anak-anakmu tidak akan Kuakui sebagai imam-imam-Ku.

MILT (2008)

Umat-Ku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Oleh karena kamu menolak pengetahuan itu, Aku pun menolak kamu menjadi imam bagi-Ku. Oleh karena kamu melupakan torat Allahmu Elohimmu 0430, Aku pun akan melupakan anak-anakmu.

Shellabear 2011 (2011)

Umat-Ku binasa karena hampa pemahamannya. Karena engkau telah menolak pemahaman, maka Aku pun menolak engkau sebagai imam bagi-Ku. Karena engkau telah melupakan hukum Tuhanmu, maka Aku pun akan melupakan anak-anakmu.

AVB (2015)

Umat-Ku binasa kerana kurang ilmu pengetahuan. Kerana sedemikian engkau menolak ilmu pengetahuan, maka Aku pun menolak engkau menjadi imam bagi-Ku. Kerana engkau telah melupakan hukum Allahmu, maka Aku pun akan melupakan anak-anakmu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Hos 4:6

Umat-Ku
<05971>
binasa
<01820>
karena tidak
<01097>
mengenal
<01847>
Allah; karena
<03588>
engkaulah
<0859>
yang menolak
<03988>
pengenalan
<01847>
itu maka Aku menolak
<03988>
engkau menjadi imam-Ku
<03547>
; dan karena engkau melupakan
<07911>
pengajaran
<08451>
Allahmu
<0430>
, maka Aku
<0589>
juga
<01571>
akan melupakan
<07911>
anak-anakmu
<01121>
.
TL ITL ©

SABDAweb Hos 4:6

Bahwa umat-Ku
<05971>
dibinasakan
<01820>
sebab mereka itu tiada
<01097>
berpengetahuan
<01847>
, melainkan
<03588>
kamu
<0859>
sudah mencelakan
<03988>
pengetahuan
<01847>
, sehingga Kutolak
<03988>
akan kamu, supaya jangan kamu melakukan imamat
<03547>
bagi-Ku; tegal kamu sudah melupakan
<07911>
hukum
<08451>
Allahmu
<0430>
, maka Aku
<0589>
juga
<01571>
melupakan
<07911>
anak-anakmu
<01121>
.
AYT ITL
Umat-Ku
<05971>
binasa
<01820>
karena kekurangan
<01097>
pengetahuan
<01847>
. Sebab
<03588>
, kamu
<0859>
telah menolak
<03988>
pengetahuan
<01847>
, maka Aku juga akan menolakmu
<03988>
menjadi imam
<03547>
untukku. Dan, karena kamu melupakan
<07911>
hukum
<08451>
Allahmu
<0430>
, maka Aku juga akan melupakan
<07911>
anak-anakmu.

[<00> <01121> <01571> <0589>]
AVB ITL
Umat-Ku
<05971>
binasa
<01820>
kerana kurang
<01097>
ilmu pengetahuan
<01847>
. Kerana
<03588>
sedemikian engkau
<0859>
menolak
<03988>
ilmu pengetahuan
<01847>
, maka Aku pun menolak
<03988>
engkau menjadi imam
<03547>
bagi-Ku. Kerana engkau telah melupakan
<07911>
hukum
<08451>
Allahmu
<0430>
, maka Aku
<0589>
pun
<01571>
akan melupakan
<07911>
anak-anakmu
<01121>
.

[<00>]
HEBREW
yna
<0589>
Mg
<01571>
Kynb
<01121>
xksa
<07911>
Kyhla
<0430>
trwt
<08451>
xkstw
<07911>
yl
<0>
Nhkm
<03547>
Kaoamaw
<03988>
toam
<03988>
tedh
<01847>
hta
<0859>
yk
<03588>
tedh
<01847>
ylbm
<01097>
yme
<05971>
wmdn (4:6)
<01820>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Hos 4:6

Umat-Ku binasa karena tidak mengenal l  Allah; karena engkaulah yang menolak pengenalan itu 1  maka Aku menolak engkau menjadi imam-Ku; dan karena engkau melupakan pengajaran m  Allahmu, maka Aku juga akan melupakan anak-anakmu.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Hos 4:6

Umat-Ku 1  binasa 2  karena tidak mengenal Allah 3  4 ; karena engkaulah yang menolak 3  4  pengenalan itu maka Aku menolak 3  4  engkau menjadi imam-Ku 3  4 ; dan karena engkau melupakan 5  pengajaran Allahmu, maka Aku juga akan melupakan 5  anak-anakmu.

Catatan Full Life

Hos 4:6 1

Nas : Hos 4:6

Ketiadaan pengenalan pribadi akan Allah sedang menghancurkan umat itu, tetapi bukan karena pengenalan itu tidak tersedia. Umat itu dengan sengaja menolak kebenaran yang diberikan Allah kepada mereka melalui para nabi dan Firman-Nya yang tertulis. Bahkan dewasa ini di dalam gereja ada orang sedang dihancurkan oleh cara-cara dosa dunia karena mereka tidak mengetahui Allah dan Firman-Nya yang terilham.

[+] Bhs. InggrisTIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA