TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 6:5-7

6:5 <05869> ynye <07200> war <06635> twabu <03068> hwhy <04428> Klmh <0853> ta <03588> yk <03427> bswy <0595> ykna <08193> Mytpv <02931> amj <05971> Me <08432> Kwtbw <0595> ykna <08193> Mytpv <02931> amj <0376> sya <03588> yk <01820> ytymdn <03588> yk <0> yl <0188> ywa <0559> rmaw(6:5)

6:5 kai <2532> eipa w <3588> talav egw <1473> oti <3754> katanenugmai <2660> oti <3754> anyrwpov <444> wn <1510> kai <2532> akayarta <169> ceilh <5491> ecwn <2192> en <1722> mesw <3319> laou <2992> akayarta <169> ceilh <5491> econtov <2192> egw <1473> oikw <3611> kai <2532> ton <3588> basilea <935> kurion <2962> sabawy <4519> eidon <3708> toiv <3588> ofyalmoiv <3788> mou <1473>

6:6 <04196> xbzmh <05921> lem <03947> xql <04457> Myxqlmb <07531> hpur <03027> wdybw <08314> Myprvh <04480> Nm <0259> dxa <0413> yla <05774> Peyw(6:6)

6:6 kai <2532> apestalh <649> prov <4314> me <1473> en <1519> twn <3588> serafin kai <2532> en <1722> th <3588> ceiri <5495> eicen <2192> anyraka <440> on <3739> th <3588> labidi elaben <2983> apo <575> tou <3588> yusiasthriou <2379>

6:7 <03722> rpkt <02403> Ktajxw <05771> Knwe <05493> row <08193> Kytpv <05921> le <02088> hz <05060> egn <02009> hnh <0559> rmayw <06310> yp <05921> le <05060> egyw(6:7)

6:7 kai <2532> hqato <680> tou <3588> stomatov <4750> mou <1473> kai <2532> eipen idou <2400> hqato <680> touto <3778> twn <3588> ceilewn <5491> sou <4771> kai <2532> afelei tav <3588> anomiav <458> sou <4771> kai <2532> tav <3588> amartiav <266> sou <4771> perikayarieiTIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA