TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yehezkiel 26:16-17

26:16 <05921> Kyle <08074> wmmsw <07281> Myegrl <02729> wdrxw <03427> wbsy <0776> Urah <05921> le <03847> wsbly <02731> twdrx <06584> wjspy <07553> Mtmqr <0899> ydgb <0853> taw <04598> Mhylyem <0853> ta <05493> wryohw <03220> Myh <05387> yayvn <03605> lk <03678> Mtwaok <05921> lem <03381> wdryw(26:16)

26:16 kai <2532> katabhsontai <2597> apo <575> twn <3588> yronwn <2362> autwn <846> pantev <3956> oi <3588> arcontev <758> ek <1537> twn <3588> eynwn <1484> thv <3588> yalasshv <2281> kai <2532> afelountai tav <3588> mitrav apo <575> twn <3588> kefalwn <2776> autwn <846> kai <2532> ton <3588> imatismon <2441> ton <3588> poikilon <4164> autwn <846> ekdusontai <1562> ekstasei <1611> eksthsontai <1839> epi <1909> ghn <1065> kayedountai <2516> kai <2532> fobhyhsontai <5399> thn <3588> apwleian <684> autwn <846> kai <2532> stenaxousin <4727> epi <1909> se <4771>

26:17 <03427> hybswy <03605> lkl <02851> Mtytx <05414> wntn <0834> rsa <03427> hybsyw <01931> ayh <03220> Myb <02389> hqzx <01961> htyh <0834> rsa <01984> hllhh <05892> ryeh <03220> Mymym <03427> tbswn <06> tdba <0349> Kya <0> Kl <0559> wrmaw <07015> hnyq <05921> Kyle <05375> wavnw(26:17)

26:17 kai <2532> lhmqontai <2983> epi <1909> se <4771> yrhnon <2355> kai <2532> erousin soi <4771> pwv <4459> kateluyhv <2647> ek <1537> yalasshv <2281> h <3588> poliv <4172> h <3588> epainesth h <3588> dousa <1325> ton <3588> fobon <5401> authv <846> pasi <3956> toiv <3588> katoikousin authn <846>TIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA