TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yehezkiel 18:21-28

TSK Full Life Study Bible

18:21

fasik(TB/TL) <07563> [if the.]

berpegang(TB)/dipeliharakannya(TL) <08104> [and keep.]

dilakukannya ........ melakukan(TB)/dibuatnya ....... dibuatnya(TL) <06213> [and do.]

pasti hidup(TB)/niscaya ..... hidup(TL) <02421> [he shall surely.]

18:21

Tetapi jikalau

Yer 18:8

segala ketetapan-Ku

Kej 26:5; [Lihat FULL. Kej 26:5]

akan mati.

Yeh 13:22; [Lihat FULL. Yeh 13:22]; Yeh 36:27 [Semua]


Catatan Frasa: JIKALAU ORANG FASIK BERTOBAT.


18:22

durhaka(TB)/kesalahannya(TL) <06588> [his transgressions.]

kebenaran(TB/TL) <06666> [in his.]

18:22

akan hidup

Mazm 18:21-25; Yes 43:25; [Lihat FULL. Yes 43:25]; Dan 4:27; Mi 7:19 [Semua]18:23

Apakah ... berkenan(TB)/suka ............. suka-Ku(TL) <02654> [I any.]

bertobat(TL) <07725> [not that.]

18:23

Aku berkenan

Mazm 147:11

ia hidup?

Ayub 37:23; [Lihat FULL. Ayub 37:23]; Rat 3:33; [Lihat FULL. Rat 3:33]; Yeh 16:6; [Lihat FULL. Yeh 16:6]; Mi 7:18; 1Tim 2:4; [Lihat FULL. 1Tim 2:4] [Semua]18:24

benar(TB/TL) <06662> [when.]

melakukan ....... dilakukan ............ dilakukannya ................. dilakukannya(TB)/berbuat ......... dibuat ...... patutkah ......... diperbuatnya(TL) <06213> [and doeth.]

kebenarannya .................. kebenaran(TB)/kebenarannya ..................... benar(TL) <06666> [All his.]

berobah ..... dosa(TB)/dibuatnya ...... dosa(TL) <04603 02403> [in his.]

18:24

benar berbalik

Yer 34:16; [Lihat FULL. Yer 34:16]

harus mati

1Sam 15:11; [Lihat FULL. 1Sam 15:11]; 2Taw 24:17-20; Ayub 35:8; [Lihat FULL. Ayub 35:8]; Ams 21:16; Yeh 3:20; [Lihat FULL. Yeh 3:20]; Yeh 20:27; 2Pet 2:20-22 [Semua]

berobah setia

Yeh 15:8; [Lihat FULL. Yeh 15:8]


Catatan Frasa: ORANG BENAR BERBALIK.


18:25

Tindakan ........... tindakan-Ku ...... tindakanmu(TB)/jalan ............ jalan-Ku ........ jalan(TL) <01870> [way.]

Tindakan ........... tindakan-Ku ...... tindakanmu(TB)/jalan ............ jalan-Ku ........ jalan(TL) <01870> [my.]

Tindakan ........... tindakan-Ku ...... tindakanmu(TB)/jalan ............ jalan-Ku ........ jalan(TL) <01870> [are.]

18:25

tidak tepat!

Yer 2:29

tidak tepat?

Kej 18:25; [Lihat FULL. Kej 18:25]; Yer 12:1; Yeh 33:17; Zef 3:5; Mal 2:17; 3:13-15 [Semua]18:27

fasik(TB/TL) <07563> [when.]

menyelamatkan(TB)/hidup(TL) <02421> [he shall.]

18:27

menyelamatkan nyawanya.

Yes 1:18; [Lihat FULL. Yes 1:18]; Yeh 13:22; [Lihat FULL. Yeh 13:22] [Semua]18:28

insaf(TB)/masa ...... ingat(TL) <07200> [he considereth.]

bertobat(TB/TL) <07725> [turneth.]

18:28

akan mati.

Yes 55:7; [Lihat FULL. Yes 55:7]


Yehezkiel 33:13-16

TSK Full Life Study Bible

33:13

mengandalkan(TB)/ditaruhnya harapnya(TL) <0982> [if he.]

mati(TB/TL) <04191> [he shall die.]

33:13

yang diperbuatnya.

Ibr 10:38; 2Pet 2:20-21 [Semua]33:14

pasti mati(TB)/Demikianpun apabila ...... Tak dapat tiada ... mati(TL) <04191> [Thou shalt.]

bertobat(TB/TL) <07725> [if he.]

keadilan ... kebenaran ....... betul(TB)/benar ... betul(TL) <04941 06666> [that which is lawful and right. Heb. judgment and justice.]

33:14

melakukan keadilan

Yer 22:3; [Lihat FULL. Yer 22:3]33:15

mengembalikan(TB) <07725> [restore.]

"The sin is not forgiven, unless that which is taken away be restored," says Augustine.

membayar ganti(TB)/mengganti(TL) <07999> [give.]

menuruti(TB) <01980> [walk.]

pasti hidup ..... mati(TB)/niscaya .... hidup ..... mati(TL) <02421 04191> [he shall.]

33:15

mengembalikan gadaian

Kel 22:26; [Lihat FULL. Kel 22:26]

ganti rampasannya,

Kel 22:1-4; Im 6:2-5; [Lihat FULL. Im 6:2] s/d 5 [Semua]

akan mati.

Yes 55:7; Yer 18:7-8; Luk 19:8; [Lihat FULL. Luk 19:8] [Semua]33:16

33:16

Semua dosa

Yer 50:20; [Lihat FULL. Yer 50:20]

pasti hidup.

Yes 43:25; [Lihat FULL. Yes 43:25]
TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA