TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Maleakhi 1:11-14

1:11 <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <01471> Mywgb <08034> yms <01419> lwdg <03588> yk <02889> hrwhj <04503> hxnmw <08034> ymsl <05066> sgm <06999> rjqm <04725> Mwqm <03605> lkbw <01471> Mywgb <08034> yms <01419> lwdg <0935> wawbm <05704> dew <08121> sms <04217> xrzmm <03588> yk(1:11)

1:11 dioti <1360> ap <575> anatolwn <395> hliou <2246> ewv <2193> dusmwn <1424> to <3588> onoma <3686> mou <1473> dedoxastai <1392> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> kai <2532> en <1722> panti <3956> topw <5117> yumiama <2368> prosagetai <4317> tw <3588> onomati <3686> mou <1473> kai <2532> yusia <2378> kayara <2513> dioti <1360> mega <3173> to <3588> onoma <3686> mou <1473> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841>

1:12 <0400> wlka <0959> hzbn <05108> wbynw <01931> awh <01351> lagm <0136> ynda <07979> Nxls <0559> Mkrmab <0853> wtwa <02490> Myllxm <0859> Mtaw(1:12)

1:12 umeiv <4771> de <1161> bebhloute <953> auto <846> en <1722> tw <3588> legein <3004> umav <4771> trapeza <5132> kuriou <2962> hlisghmenh estin <1510> kai <2532> ta <3588> epitiyemena <2007> exoudenwntai <1847> brwmata <1033> autou <846>

1:13 o <03068> hwhy <0559> rma <03027> Mkdym <0853> htwa <07521> hurah <04503> hxnmh <0853> ta <0935> Mtabhw <02470> hlwxh <0853> taw <06455> xoph <0853> taw <01497> lwzg <0935> Mtabhw <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <0853> wtwa <05301> Mtxphw <04972> haltm <02009> hnh <0559> Mtrmaw(1:13)

1:13 kai <2532> eipate tauta <3778> ek <1537> kakopayeiav <2552> estin <1510> kai <2532> exefushsa auta <846> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841> kai <2532> eiseferete <1533> arpagmata kai <2532> ta <3588> cwla <5560> kai <2532> ta <3588> enocloumena <1776> kai <2532> ean <1437> ferhte <5342> thn <3588> yusian <2378> ei <1487> prosdexomai <4327> auta <846> ek <1537> twn <3588> ceirwn <5495> umwn <4771> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841>

1:14 <01471> Mywgb <03372> arwn <08034> ymsw <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <0589> yna <01419> lwdg <04428> Klm <03588> yk <0136> yndal <07843> txsm <02076> xbzw <05087> rdnw <02145> rkz <05739> wrdeb <03426> syw <05230> lkwn <0779> rwraw(1:14)

1:14 kai <2532> epikataratov <1944> ov <3739> hn <1510> dunatov <1415> kai <2532> uphrcen <5225> en <1722> tw <3588> poimniw <4168> autou <846> arsen kai <2532> euch <2171> autou <846> ep <1909> autw <846> kai <2532> yuei <2380> diefyarmenon <1311> tw <3588> kuriw <2962> dioti <1360> basileuv <935> megav <3173> egw <1473> eimi <1510> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841> kai <2532> to <3588> onoma <3686> mou <1473> epifanev <2016> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484>TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA