TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Hakim-hakim 16:1

16:1 <0413> hyla <0935> abyw <02181> hnwz <0802> hsa <08033> Ms <07200> aryw <05804> htze <08123> Nwsms <01980> Klyw(16:1)

16:1 kai <2532> eporeuyh <4198> samqwn <4546> ekeiyen <1564> eiv <1519> gazan <1047> kai <2532> eiden <3708> ekei <1563> gunaika <1135> pornhn <4204> kai <2532> eishlyen <1525> prov <4314> authn <846>

Hakim-hakim 16:20-21

16:20 <05921> wylem <05493> ro <03068> hwhy <03588> yk <03045> edy <03808> al <01931> awhw <05287> renaw <06471> Mepb <06471> Mepk <03318> aua <0559> rmayw <08142> wtnsm <03364> Uqyw <08123> Nwsms <05921> Kyle <06430> Mytslp <0559> rmatw(16:20)

16:20 kai <2532> eipen autw <846> dalila oi <3588> allofuloi <246> epi <1909> se <4771> samqwn <4546> kai <2532> exhgeryh <1825> ek <1537> tou <3588> upnou <5258> autou <846> kai <2532> eipen exeleusomai <1831> kai <2532> poihsw <4160> kaywv <2531> aei <104> kai <2532> apotinaxomai <660> kai <2532> autov <846> ouk <3364> egnw <1097> oti <3754> kuriov <2962> apesth ap <575> autou <846>

16:21 <0615> *Myrwoah {Myryoah} <01004> tybb <02912> Nxwj <01961> yhyw <05178> Mytsxnb <0631> whwroayw <05804> htze <0853> wtwa <03381> wdyrwyw <05869> wynye <0853> ta <05365> wrqnyw <06430> Mytslp <0270> whwzxayw(16:21)

16:21 kai <2532> epelabonto autou <846> oi <3588> allofuloi <246> kai <2532> exwruxan <1846> touv <3588> ofyalmouv <3788> autou <846> kai <2532> kathgagon <2609> auton <846> eiv <1519> gazan <1047> kai <2532> edhsan <1210> auton <846> en <1722> pedaiv <3976> calkaiv kai <2532> hn <1510> alhywn <229> en <1722> oikw <3624> thv <3588> fulakhv <5438>TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA