TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Amsal 10:1--19:19

Konteks
Kumpulan amsal-amsal Salomo
10:1 Amsal-amsal o  Salomo. p  Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, q  tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. 10:2 Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, r  tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut 1 . s  10:3 TUHAN tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan 2 , t  tetapi keinginan orang fasik u  ditolak-Nya. 10:4 Tangan yang lamban membuat miskin, v  tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. w  10:5 Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi; siapa tidur pada waktu panen 3  membuat malu. x  10:6 Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik y  menyembunyikan kelaliman. 10:7 Kenangan kepada orang benar z  mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik a  menjadi busuk. b  10:8 Siapa bijak hati, memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya, akan jatuh. c  10:9 Siapa bersih kelakuannya, d  aman jalannya, e  tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. f  10:10 Siapa mengedipkan mata, g  menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya, akan jatuh. 10:11 Mulut orang benar adalah sumber kehidupan 4 , h  tetapi mulut orang fasik i  menyembunyikan kelaliman. 10:12 Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. j  10:13 Di bibir orang berpengertian k  terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. l  10:14 Orang bijak menyimpan pengetahuan, m  tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan n  yang mengancam. 10:15 Kota yang kuat o  bagi orang kaya ialah hartanya 5 , tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat p  ialah kemiskinan. 10:16 Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, q  penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. r  10:17 Siapa mengindahkan didikan, menuju jalan kehidupan, s  tetapi siapa mengabaikan teguran, tersesat. 10:18 Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya; t  siapa mengumpat adalah orang bebal. 10:19 Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya, berakal budi. u  10:20 Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. 10:21 Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. v  10:22 Berkat Tuhanlah w  yang menjadikan kaya 6 , x  susah payah tidak akan menambahinya. y  10:23 Berlaku cemar z  adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. 10:24 Apa yang menggentarkan a  orang fasik, itulah yang akan menimpa dia, b  tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. c  10:25 Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas d  yang abadi. e  10:26 Seperti cuka bagi gigi dan asap f  bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. g  10:27 Takut akan TUHAN memperpanjang umur, h  tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. i  10:28 Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. j  10:29 Jalan TUHAN adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. k  10:30 Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. l  10:31 Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, m  tetapi lidah bercabang n  akan dikerat. 10:32 Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, o  tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. p  11:1 Neraca serong q  adalah kekejian bagi TUHAN 7 , tetapi Ia berkenan r  akan batu timbangan yang tepat. 11:2 Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, s  tetapi hikmat t  ada pada orang yang rendah hati. 11:3 Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. u  11:4 Pada hari kemurkaan v  harta w  tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. x  11:5 Jalan orang saleh diratakan y  oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. z  11:6 Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. a  11:7 Pengharapan orang fasik gagal b  pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. c  11:8 Orang benar diselamatkan dari kesukaran 8 , lalu orang fasik menggantikannya. d  11:9 Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan e  oleh pengetahuan. 11:10 Bila orang benar mujur, beria-rialah f  kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. g  11:11 Berkat orang jujur memperkembangkan kota, h  tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. i  11:12 Siapa menghina sesamanya, j  tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai, berdiam diri. k  11:13 Siapa mengumpat, membuka rahasia, l  tetapi siapa yang setia, menutupi perkara. m  11:14 Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah n  bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan o  ada. 11:15 Sangat malanglah orang yang menanggung p  orang lain, tetapi siapa membenci pertanggungan, amanlah q  ia. 11:16 Perempuan yang baik hati beroleh hormat; r  sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. 11:17 Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. 11:18 Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran, mendapat pahala s  yang tetap. 11:19 Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati, menuju hidup 9 , t  tetapi siapa mengejar kejahatan, menuju kematian 10 . u  11:20 Orang yang serong hatinya v  adalah kekejian bagi TUHAN, tetapi orang yang tak bercela, w  jalannya dikenan-Nya. x  11:21 Sungguh, orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. y  11:22 Seperti anting-anting emas di jungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. 11:23 Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata, harapan orang fasik mendatangkan murka. 11:24 Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya 11 , ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. 11:25 Siapa banyak memberi z  berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. a  11:26 Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. 11:27 Siapa mengejar b  kebaikan, berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. 11:28 Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh; c  tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. d  11:29 Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin; orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. e  11:30 Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, f  dan siapa bijak, mengambil hati orang 12 . 11:31 Kalau orang benar menerima balasan g  di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa! 12:1 Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan; tetapi siapa membenci teguran, adalah dungu 13 . h  12:2 Orang baik dikenan TUHAN, i  tetapi si penipu j  dihukum-Nya. 12:3 Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. k  12:4 Isteri yang cakap l  adalah mahkota suaminya 14 , tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang m  suaminya. 12:5 Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. 12:6 Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. n  12:7 Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, o  tetapi rumah orang benar berdiri tetap. p  12:8 Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya, q  akan dihina. 12:9 Lebih baik menjadi orang kecil, tetapi bekerja untuk diri sendiri, dari pada berlagak orang besar, tetapi kekurangan makan. 12:10 Orang benar memperhatikan hidup hewannya 15 , r  tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. 12:11 Siapa mengerjakan tanahnya, akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia, tidak berakal budi. s  12:12 Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. 12:13 Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, t  tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. u  12:14 Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan v  oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan w  dari pada yang dikerjakan tangannya. 12:15 Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, x  tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. y  12:16 Bodohlah z  yang menyatakan sakit hatinya seketika a  itu juga, tetapi bijak, yang mengabaikan cemooh. b  12:17 Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. c  12:18 Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, d  tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. e  12:19 Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. 12:20 Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan f  mendapat sukacita. 12:21 Orang benar tidak akan ditimpa g  oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. 12:22 Orang yang dusta bibirnya h  adalah kekejian bagi TUHAN, tetapi orang yang berlaku setia i  dikenan-Nya. j  12:23 Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, k  tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. l  12:24 Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. m  12:25 Kekuatiran dalam hati membungkukkan n  orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. 12:26 Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan o  mereka sendiri. 12:27 Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. 12:28 Di jalan kebenaran terdapat hidup, p  tetapi jalan kemurtadan menuju maut. 13:1 Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. q  13:2 Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, r  tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. 13:3 Siapa menjaga mulutnya, s  memelihara nyawanya 16 , t  siapa yang lebar bibir, akan ditimpa kebinasaan. u  13:4 Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, v  sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. 13:5 Orang benar benci kepada dusta 17 , w  tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. 13:6 Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. x  13:7 Ada orang yang berlagak kaya, tetapi tidak mempunyai apa-apa, y  ada pula yang berpura-pura miskin, tetapi hartanya z  banyak. 13:8 Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. a  13:9 Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. b  13:10 Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran 18 , tetapi mereka yang mendengarkan nasihat c  mempunyai hikmat. 13:11 Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, d  tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit, menjadi kaya. 13:12 Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. e  13:13 Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung f  akibatnya, tetapi siapa taat g  kepada perintah, akan menerima balasan. h  13:14 Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, i  sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. j  13:15 Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka. 13:16 Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan k  kebodohan. l  13:17 Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, m  tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. n  13:18 Kemiskinan dan cemooh o  menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. p  13:19 Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati, q  menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. 13:20 Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. r  13:21 Orang berdosa s  dikejar oleh malapetaka, tetapi Ia membalas orang benar t  dengan kebahagiaan. u  13:22 Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. v  13:23 Huma orang miskin menghasilkan banyak makanan, tetapi ada yang lenyap karena tidak ada keadilan 19 . 13:24 Siapa tidak menggunakan tongkat, w  benci kepada anaknya 20 ; tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar x  dia y  pada waktunya. 13:25 Orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. z  14:1 Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya 21 , a  tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. 14:2 Siapa berjalan dengan jujur, takut akan TUHAN, tetapi orang yang sesat jalannya, menghina Dia 22 . 14:3 Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, b  tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. c  14:4 Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum, tetapi dengan kekuatan sapi d  banyaklah hasil. 14:5 Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan, e  adalah saksi dusta. 14:6 Si pencemooh mencari hikmat, tetapi sia-sia, sedangkan bagi orang berpengertian, f  pengetahuan mudah diperoleh. 14:7 Jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kaudapati dari bibirnya. 14:8 Mengerti jalannya g  sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu h  oleh kebodohannya. 14:9 Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. 14:10 Hati mengenal kepedihannya sendiri, dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. 14:11 Rumah orang fasik akan musnah, i  tetapi kemah orang jujur akan mekar. j  14:12 Ada jalan yang disangka orang k  lurus 23 , tetapi ujungnya menuju maut. l  14:13 Di dalam tertawapun m  hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. 14:14 Orang yang murtad 24  hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, n  dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. o  14:15 Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. p  14:16 Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, q  tetapi orang bebal r  melampiaskan nafsunya dan merasa aman. 14:17 Siapa lekas naik darah, s  berlaku bodoh, t  tetapi orang yang bijaksana, bersabar. u  14:18 Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. 14:19 Orang jahat tunduk di dekat orang baik, orang fasik di depan pintu gerbang orang benar. v  14:20 Juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat w  orang kaya itu banyak. 14:21 Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, x  tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. y  14:22 Tidak sesatkah z  orang yang merencanakan kejahatan? Tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. 14:23 Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. 14:24 Mahkota orang bijak adalah kepintarannya; tajuk orang bebal adalah kebodohannya. a  14:25 Saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. b  14:26 Dalam takut akan TUHAN ada ketenteraman c  yang besar, bahkan ada perlindungan d  bagi anak-anak-Nya. 14:27 Takut akan TUHAN adalah sumber kehidupan e  sehingga orang terhindar dari jerat maut. f  14:28 Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah g  pemerintah. 14:29 Orang yang sabar besar pengertiannya, h  tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. i  14:30 Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. j  14:31 Siapa menindas orang yang lemah 25 , menghina Penciptanya, k  tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan Dia. l  14:32 Orang fasik dirobohkan m  karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan 26  n  karena ketulusannya. 14:33 Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, o  tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. 14:34 Kebenaran meninggikan derajat bangsa, p  tetapi dosa adalah noda bangsa. 14:35 Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya q  menimpa orang yang membuat malu. 15:1 Jawaban r  yang lemah lembut 27  meredakan kegeraman, s  tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. 15:2 Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, t  tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. u  15:3 Mata v  TUHAN ada di segala tempat, w  mengawasi orang jahat dan orang baik. x  15:4 Lidah lembut y  adalah pohon kehidupan, z  tetapi lidah curang melukai hati. a  15:5 Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. b  15:6 Di rumah orang benar ada banyak harta benda 28 , c  tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. d  15:7 Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, e  tetapi hati orang bebal tidak jujur. 15:8 Korban f  orang fasik 29  g  adalah kekejian bagi TUHAN, tetapi doa orang jujur dikenan-Nya. h  15:9 Jalan orang fasik i  adalah kekejian bagi TUHAN, tetapi siapa mengejar kebenaran, j  dikasihi-Nya. 15:10 Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. k  15:11 Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan TUHAN, l  lebih-lebih hati anak manusia! m  15:12 Si pencemooh tidak suka ditegur n  orang; ia tidak mau pergi kepada orang bijak. 15:13 Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, o  tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. p  15:14 Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, q  tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan 30 . 15:15 Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. r  15:16 Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan TUHAN dari pada banyak harta dengan disertai kecemasan. s  15:17 Lebih baik sepiring sayur dengan kasih dari pada lembu tambun dengan kebencian. t  15:18 Si pemarah membangkitkan pertengkaran, u  tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. v  15:19 Jalan si pemalas seperti pagar duri, w  tetapi jalan orang jujur adalah rata. 15:20 Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, x  tetapi orang yang bebal menghina ibunya. 15:21 Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, y  tetapi orang yang pandai berjalan lurus. 15:22 Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan 31 , z  tetapi terlaksana a  kalau penasihat b  banyak. 15:23 Seseorang bersukacita karena jawaban c  yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan d  yang tepat pada waktunya! 15:24 Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas 32 , supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. 15:25 Rumah e  orang congkak dirombak TUHAN, tetapi batas tanah seorang janda dijadikan-Nya tetap. f  15:26 Rancangan g  orang jahat h  adalah kekejian bagi TUHAN, tetapi perkataan yang ramah itu suci. i  15:27 Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. j  15:28 Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, k  tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. l  15:29 TUHAN itu jauh dari pada orang fasik, tetapi doa orang benar m  didengar-Nya 33 . 15:30 Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. n  15:31 Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. o  15:32 Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya p  sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. q  15:33 Takut akan TUHAN r  adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. s  16:1 Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah 34  t  berasal dari pada TUHAN. 16:2 Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri 35 , u  tetapi Tuhanlah v  yang menguji w  hati. 16:3 Serahkanlah perbuatanmu kepada TUHAN 36 , maka terlaksanalah segala rencanamu. x  16:4 TUHAN membuat segala sesuatu untuk tujuannya y  masing-masing, bahkan orang fasik dibuat-Nya untuk hari malapetaka 37 . z  16:5 Setiap orang yang tinggi hati 38  a  adalah kekejian bagi TUHAN; sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. b  16:6 Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan TUHAN c  orang menjauhi kejahatan. d  16:7 Jikalau TUHAN berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itupun didamaikan-Nya e  dengan dia 39 . f  16:8 Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran, dari pada penghasilan banyak g  tanpa keadilan. h  16:9 Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. i  16:10 Keputusan dari Allah ada di bibir raja, kalau ia mengadili j  mulutnya tidak berbuat salah. 16:11 Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan TUHAN, segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatan-Nya. k  16:12 Melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja, karena takhta menjadi kokoh oleh kebenaran. l  16:13 Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur m  dikasihi-Nya. 16:14 Kegeraman raja adalah bentara maut, n  tetapi orang bijak memadamkannya. o  16:15 Wajah raja yang bercahaya memberi hidup p  dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. q  16:16 Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian r  jauh lebih berharga dari pada mendapat perak. s  16:17 Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur; siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. t  16:18 Kecongkakan u  mendahului kehancuran, dan tinggi hati v  mendahului kejatuhan. w  16:19 Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati dari pada membagi rampasan dengan orang congkak. 16:20 Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, x  dan berbahagialah orang yang percaya kepada TUHAN. y  16:21 Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. z  16:22 Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, a  tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. 16:23 Hati orang bijak menjadikan mulutnya b  berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. c  16:24 Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, d  manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. e  16:25 Ada jalan yang disangka lurus, f  tetapi ujungnya menuju maut. g  16:26 Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja, karena mulutnya memaksa dia. 16:27 Orang yang tidak berguna h  menggali lobang kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. i  16:28 Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, j  dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. k  16:29 Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya, dan membawa dia di jalan yang tidak baik. l  16:30 Siapa memejamkan m  matanya, merencanakan tipu muslihat; siapa mengatupkan bibirnya, sudah melakukan kejahatan. 16:31 Rambut putih adalah mahkota yang indah, n  yang didapat pada jalan kebenaran. 16:32 Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota. 16:33 Undi dibuang o  di pangkuan 40 , tetapi setiap keputusannya p  berasal dari pada TUHAN. q  17:1 Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketenteraman, dari pada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. r  17:2 Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu, dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. 17:3 Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, s  tetapi Tuhanlah yang menguji hati. t  17:4 Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat, seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. 17:5 Siapa mengolok-olok orang miskin 41  u  menghina Penciptanya; v  siapa gembira karena suatu kecelakaan w  tidak akan luput dari hukuman. x  17:6 Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu y  dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. 17:7 Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia z  mengucapkan kata-kata dusta. 17:8 Hadiah suapan 42  adalah seperti mestika di mata yang memberinya, ke mana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. a  17:9 Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, b  tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. c  17:10 Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian dari pada seratus pukulan pada orang bebal. 17:11 Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. 17:12 Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak, dari pada dengan orang bebal dengan kebodohannya. d  17:13 Siapa membalas kebaikan e  dengan kejahatan, f  kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya 43 . 17:14 Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air; jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. g  17:15 Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, h  kedua-duanya i  adalah kekejian bagi TUHAN. 17:16 Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, j  sedang ia tidak berakal budi? 17:17 Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran 44 . k  17:18 Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung 45  bagi sesamanya. l  17:19 Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran, siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. 17:20 Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia, orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. 17:21 Siapa mendapat anak yang bebal, mendapat duka, dan ayah orang bodoh m  tidak akan bersukacita. 17:22 Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah n  mengeringkan tulang. o  17:23 Orang fasik menerima hadiah suapan p  dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. q  17:24 Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata r  orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. 17:25 Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya, dan memedihkan hati ibunya. s  17:26 Mengenakan denda orang benar t  adalah salah, memukul orang muliapun tidak patut. 17:27 Orang yang berpengetahuan menahan u  perkataannya 46 , orang yang berpengertian berkepala dingin. v  17:28 Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam w  diri dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. 18:1 Orang yang menyendiri, mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. 18:2 Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. x  18:3 Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan cela disertai cemooh. 18:4 Perkataan mulut orang adalah seperti air y  yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. 18:5 Tidak baik berpihak kepada orang fasik z  dengan menolak orang benar dalam pengadilan. a  18:6 Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, b  dan mulutnya berseru meminta pukulan. 18:7 Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat c  bagi nyawanya. d  18:8 Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan, yang masuk ke lubuk hati. e  18:9 Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. f  18:10 Nama TUHAN 47  adalah menara g  yang kuat, ke sanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. h  18:11 Kota yang kuat i  bagi orang kaya ialah hartanya dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. 18:12 Tinggi hati 48  mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. j  18:13 Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. k  18:14 Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan l  semangat yang patah? 18:15 Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, m  dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. 18:16 Hadiah n  memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. 18:17 Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar, lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. 18:18 Undian mengakhiri pertengkaran, o  dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. 18:19 Saudara yang dikhianati p  lebih sulit dihampiri dari pada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. 18:20 Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan q  oleh hasil bibirnya. 18:21 Hidup dan mati r  dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya. s  18:22 Siapa mendapat isteri, mendapat sesuatu yang baik, t  dan ia dikenan TUHAN. u  18:23 Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. 18:24 Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib dari pada seorang saudara. v  19:1 Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya dari pada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. w  19:2 Tanpa pengetahuan kerajinanpun tidak baik; orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. x  19:3 Kebodohan y  menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap TUHAN. z  19:4 Kekayaan menambah banyak sahabat 49 , tetapi orang miskin ditinggalkan a  sahabatnya. 19:5 Saksi dusta b  tidak akan luput dari hukuman, c  orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. d  19:6 Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan, e  setiap orang bersahabat dengan si pemberi. f  19:7 Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya, mereka menjauhi dia. g  Ia mengejar mereka, memanggil mereka tetapi mereka tidak ada lagi. h  19:8 Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya; siapa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan. i  19:9 Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman, orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. j  19:10 Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, k  apalagi bagi seorang budak memerintah pembesar. l  19:11 Akal budi membuat seseorang panjang sabar m  dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. 19:12 Kemarahan raja adalah seperti raung singa n  muda, tetapi kebaikannya seperti embun o  yang turun ke atas rumput. p  19:13 Anak bebal adalah bencana q  bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang isteri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. r  19:14 Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, s  tetapi isteri yang berakal budi adalah karunia TUHAN 50 . t  19:15 Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. u  19:16 Siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman, akan mati. v  19:17 Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi TUHAN 51 , w  yang akan membalas perbuatannya x  itu. 19:18 Hajarlah anakmu 52  selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. y  19:19 Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[10:2]  1 Full Life : MENYELAMATKAN ORANG DARI MAUT.

Nas : Ams 10:2-7

Ayat-ayat ini membandingkan berkat-berkat hidup yang benar dengan ketidakbahagiaan hidup yang fasik.

[10:3]  2 Full Life : TIDAK MEMBIARKAN ORANG BENAR MENDERITA KELAPARAN.

Nas : Ams 10:3

Amsal ini menguraikan pemeliharaan dan penyediaan Allah yang umum dalam memenuhi kebutuhan jasmaniah umat-Nya (bd. Mat 6:11,33). Kebenaran ini tidak menyangkal bahwa mungkin adakalanya sukar bagi kita untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah kita atau keluarga kita. Masa perang, bencana kelaparan, atau keadaan sosial ekonomi yang menghancurkan, maupun masa-masa penganiayaan, mungkin mengakibatkan kesusahan berat bagi orang benar

(lihat cat. --> 3Yoh 1:2);

[atau ref. 3Yoh 1:2]

sekalipun demikian, Allah takkan pernah meninggalkan anak-anak-Nya yang sepenuhnya percaya kepada-Nya.

[10:5]  3 Full Life : SIAPA TIDUR PADA WAKTU PANEN.

Nas : Ams 10:5

Betapa memalukan untuk bermalas-malas ketika ada pekerjaan jasmaniah yang harus dilakukan (bd. Ams 6:9-11; 19:15). Betapa lebih memalukan lagi bila demi kepentingan sendiri kita menolak untuk bekerja menuai jiwa-jiwa. Kita harus memperhatikan kata-kata Yesus dan bekerja sama dengan-Nya untuk keselamatan dunia (Mat 9:37-38).

[10:11]  4 Full Life : SUMBER KEHIDUPAN

Nas : Ams 10:11

(versi Inggris NIV -- Air mancur kehidupan). Orang yang mengetahui dan mengikuti jalan-jalan Allah akan menuntun orang lain kepada kepenuhan hidup yang diberikan Allah. Bandingkan Yeh 47:1-12 dengan Yoh 4:14; Yoh 7:38, di mana Roh yang tinggal di dalam orang percaya dipandang sebagai sumber air hidup. Ketika air hidup ini mengalir melalui orang percaya, itu membawa hidup kekal bagi orang lain. Orang percaya harus berdoa agar Roh Kudus memungkinkan mereka melaksanakan tugas besar ini (lih. 1Kor 12:4-10; 14:1-40).

[10:15]  5 Full Life : KOTA YANG KUAT BAGI ORANG KAYA IALAH HARTANYA.

Nas : Ams 10:15

Amsal ini mengamati keuntungan-keuntungan yang nyata dari kekayaan (bd. Ams 14:20; 19:4) dan keadaan yang merugikan dari kemiskinan (bd. Ams 18:23; 19:4,7). Mungkin seorang pengamat yang sambil lalu menganggap orang kaya itu sudah mapan (lih. Ams 11:4). Namun di mata Allah, "harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna" (ayat Ams 10:2). PB lebih menjelaskan keadaan orang kaya dan orang miskin. "Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris Kerajaan yang telah dijanjikan-Nya kepada barangsiapa yang mengasihi Dia?" (Yak 2:5; bd. Luk 2:7-12; 4:22). Seperti halnya dengan kitab-kitab PL lainnya, Amsal harus dibaca dengan mengingat penyataan Allah yang sempurna melalui Anak-Nya sebagaimana tercatat dalam PB (Ibr 1:1-3;

lihat art. KRISTUS DALAM PERJANJIAN LAMA).

[10:22]  6 Full Life : BERKAT TUHANLAH YANG MENJADIKAN KAYA.

Nas : Ams 10:22

Terlalu sering kekayaan materi dalam dunia ini diperoleh melalui kejahatan dan keserakahan sehingga dengan demikian tidak berasal dari Allah (ayat Ams 10:1). Kekayaan sejati terdiri atas berkat dari Tuhan. Apakah kita miskin atau kaya, kehadiran dan perkenan Tuhan adalah kekayaan terbesar kita.

[11:1]  7 Full Life : NERACA SERONG ADALAH KEKEJIAN BAGI TUHAN.

Nas : Ams 11:1

Pemakaian neraca yang tidak benar untuk menipu orang dikutuk oleh Allah (bd. Im 19:35). Ia memerintahkan agar kita bertindak jujur kepada semua orang, baik dalam hal keuangan maupun dalam keadaan lain yang memungkinkan penipuan. Kita harus senantiasa ingat bahwa hanya orang tulus yang akan melihat wajah Tuhan (Mazm 11:7) dan hidup di hadapan-Nya (Mazm 140:14; bd. Mazm 24:3-5).

[11:8]  8 Full Life : ORANG BENAR DISELAMATKAN DARI KESUKARAN.

Nas : Ams 11:8

Sebagai prinsip yang umum, hidup benar kurang menimbulkan persoalan-persoalan dibandingkan dengan hidup fasik (bd. ayat Ams 11:3-9). Ini tidak berarti bahwa orang yang mengikut Allah tidak akan pernah mengalami persoalan. Tetapi orang benar bisa yakin bahwa apabila mereka ditimpa penderitaan, mereka akhirnya akan dilepaskan pada waktu yang ditetapkan Allah.

[11:19]  9 Full Life : SIAPA BERPEGANG PADA KEBENARAN YANG SEJATI, MENUJU HIDUP.

Nas : Ams 11:19

Lihat cat. --> Ams 10:11.

[atau ref. Ams 10:11]

[11:19]  10 Full Life : SIAPA MENGEJAR KEJAHATAN, MENUJU KEMATIAN.

Nas : Ams 11:19

Allah telah menetapkan hukuman untuk tindakan yang melanggar hukum-hukum-Nya. Pada akhirnya orang yang tidak benar akan dihukum karena dosa-dosa mereka dan pengabaian terhadap Allah serta orang lain (lih. Ams 6:29; Kej 34:25-30; 49:7; Rom 6:23; Yak 1:15).

[11:24]  11 Full Life : MENYEBAR HARTA, TETAPI BERTAMBAH KAYA.

Nas : Ams 11:24-25

Allah berjanji bahwa orang yang banyak memberi akan menerima kembali lebih daripada yang diberinya. Tuhan memberkati orang yang baik hati dan bermurah hati, apakah itu pemberian uang atau diri sendiri. PB mengajarkan bahwa kita adalah pengawas karunia-karunia Allah dan harus memakainya demi kepentingan-Nya dan demi orang yang membutuhkan pertolongan (Mat 25:26-27;

lihat cat. --> 2Kor 8:2;

lihat cat. --> 2Kor 9:8).

[atau ref. 2Kor 8:2; 9:8]

[11:30]  12 Full Life : SIAPA BIJAK, MENGAMBIL HATI ORANG

Nas : Ams 11:30

(versi Inggris NIV -- yang memenangkan jiwa adalah bijak). Mempengaruhi orang kepada kebenaran adalah bijaksana. PB menekankan bahwa orang percaya harus menuntun orang lain kepada Kristus, keselamatan, dan hidup yang benar (lih. Yoh 14:6; 1Kor 9:20-22; 10:33; 1Pet 3:1-2; Yak 5:19-20).

[12:1]  13 Full Life : SIAPA MEMBENCI TEGURAN ADALAH DUNGU.

Nas : Ams 12:1

Kadang-kadang kita semua memerlukan teguran dan perbaikan. Orang sombong tidak senang dikoreksi, tetapi seorang yang rendah hati akan dengan tulus menerima kritikan serta menarik manfaat daripadanya (bd. Ams 1:7; Ams 6:23; 10:17).

[12:4]  14 Full Life : ISTRI YANG CAKAP ADALAH MAHKOTA SUAMINYA.

Nas : Ams 12:4

Biasanya hubungan antara manusia paling penting yang pernah akan kita miliki adalah dengan suami atau istri. Pasangan hidup yang baik akan ikut menyumbang kebahagiaan, sukacita, dan keberhasilan, sedangkan pasangan yang tidak baik akan menyebabkan banyak kesusahan dan kesedihan. Ketika mencari pasangan hidup, kita harus mempertimbangkan sifatnya dan komitmennya kepada Kristus dan standar-standar hidup kudus-Nya, sehingga kita tidak menikahi orang yang salah dan menyesal seumur hidup

(lihat cat. --> 1Kor 7:3;

lihat cat. --> 1Kor 7:14).

[atau ref. 1Kor 7:3,14]

[12:10]  15 Full Life : ORANG BENAR MEMPERHATIKAN HIDUP HEWANNYA.

Nas : Ams 12:10

Cara Allah untuk hidup benar mencakup bersikap baik bahkan kepada binatang. Binatang bermanfaat bagi manusia untuk persahabatan, kerja, dan makanan, dan mereka tidak boleh dianiaya atau dimanfaatkan dengan cara kejam (Kej 1:28; 9:3; 24:32; Ul 25:4).

[13:3]  16 Full Life : SIAPA MENJAGA MULUTNYA, MEMELIHARA NYAWANYA.

Nas : Ams 13:3

Perkataan yang sembarangan dan lidah yang tak terkendali dapat merusak pengaruh kita untuk kebenaran, menyebabkan kita berdosa (Pengkh 5:6) dan mempengaruhi hubungan kita dengan Allah (Pengkh 5:7). Seorang yang sempurna akan menguasai perkataannya dengan saksama (Ams 8:6-8; Yak 3:2). Kita harus memohon pertolongan dari Allah dalam mengendalikan lidah kita (lih. Mazm 141:3; bd. Ams 10:14,19; 18:7; 2Tim 3:3; Yak 3:2-13).

[13:5]  17 Full Life : ORANG BENAR BENCI KEPADA DUSTA.

Nas : Ams 13:5

Seorang yang benar akan lebih suka menderita siksaan karena mengatakan yang benar daripada mengelak penderitaan dengan berdusta (Dan 3:16-18). Orang semacam itu tahu bahwa menyerah kepada kebiasaan untuk berdusta adalah berdosa terhadap Tuhan (Ams 12:22); mereka yang melakukan hal itu tidak dapat masuk kerajaan Allah (Yoh 8:44;

lihat cat. --> Wahy 22:15).

[atau ref. Wahy 22:15]

[13:10]  18 Full Life : KEANGKUHAN HANYA MENIMBULKAN PERTENGKARAN.

Nas : Ams 13:10

Sering kali orang berselisih dan bertengkar mempertahankan pendapatnya sendiri karena kesombongan. Dengan melakukan hal itu mereka mungkin ingin dianggap terbesar (Luk 22:24), memberontak terhadap yang berkuasa (Bil 12:2) atau kepada kebenaran alkitabiah (2Tim 4:3-4), atau terdorong oleh roh pemisah (1Kor 3:3-4). Apabila terjadi perselisihan, kita perlu bertanya pada diri sendiri apakah kesombongan terlibat dalamnya ataukah karena kita sungguh-sungguh ingin mempertahankan kebenaran (Gal 2:4-5; 1Tes 2:2; Yud 1:3).

[13:23]  19 Full Life : ADA YANG LENYAP KARENA TIDAK ADA KEADILAN.

Nas : Ams 13:23

Ada orang yang miskin dan tetap miskin karena mereka menjadi korban ketidakadilan masyarakat (bd. Mazm 35:10; lih. Yak 5:1-6).

[13:24]  20 Full Life : SIAPA TIDAK MENGGUNAKAN TONGKAT, BENCI KEPADA ANAKNYA.

Nas : Ams 13:24

Alkitab mengarahkan orang-tua untuk mendisiplinkan anak-anak mereka dengan "tongkat" sepanjang masa pertumbuhan mereka. Memukul anak hanya boleh dilakukan manakala si anak dengan sengaja tidak mau taat atau memberontak; tujuan pukulan hanyalah meniadakan kebebalan, pemberontakan, dan sikap tidak hormat kepada orang-tua (Ams 22:15). Disiplin orang-tua yang memadai, yang dilaksanakan dengan bijaksana, penuh kasih, dan tenggang rasa membantu anak-anak untuk belajar bahwa perilaku yang salah membawa dampak tidak enak dan mungkin meliputi penderitaan (Ams 29:15). Disiplin semacam itu diperlukan agar anak-anak tidak membentuk sikap yang nantinya akan membawa kehancuran dan kematian (Ams 19:18; 23:13-14). Disiplin saleh di dalam keluarga akan membawa kebahagiaan dan sejahtera di dalam rumah tangga (Ams 29:17); disiplin itu harus senantiasa dilaksanakan karena kasih sebagaimana dilakukan oleh Bapa sorgawi kita (Ibr 12:6-7; Wahy 3:19).

[14:1]  21 Full Life : PEREMPUAN YANG BIJAK MENDIRIKAN RUMAHNYA.

Nas : Ams 14:1

Perempuan yang bijak dan saleh menjadikan rumahnya tempat berteduh, penuh damai dan sukacita, sedangkan perempuan yang bebal mengabaikan rumah dan keluarganya

(lihat cat. --> 1Tim 2:15;

lihat cat. --> Tit 2:4-5).

[atau ref. 1Tim 2:15; Tit 2:4-5]

[14:2]  22 Full Life : MENGHINA DIA.

Nas : Ams 14:2

Menghina Allah berarti berdosa terhadap Dia dan memandang-Nya rendah.

[14:12]  23 Full Life : DISANGKA ORANG LURUS.

Nas : Ams 14:12

Hikmat manusiawi adalah landasan yang lemah untuk menentukan benar atau salah, layak atau tidak layak. Penyataan tertulis Allah merupakan satu-satunya sumber tanpa salah untuk menentukan jalan hidup yang benar. Jalan manusia mengandung benih-benih kematian; jalan Allah menuntun kepada hidup kekal.

[14:14]  24 Full Life : ORANG YANG MURTAD

Nas : Ams 14:14

(versi Inggris NIV -- tidak beriman). Orang murtad adalah mereka yang hatinya sudah berbalik dari Allah untuk menuruti jalan yang mementingkan diri sendiri

(lihat art. KEMURTADAN PRIBADI).

Orang semacam itu akan menuai buah keputusan mereka dalam bentuk sakit hati dan kesengsaraan (bd. Ams 1:31; 12:14; Gal 6:7); mereka yang tetap setia kepada Allah (yaitu, yang bijaksana, ayat Ams 14:15) akan menuai pahala-pahala kebenaran, baik di dalam hidup sekarang ini maupun di akhirat

(lihat cat. --> Wahy 2:7).

[atau ref. Wahy 2:7]

[14:31]  25 Full Life : SIAPA MENINDAS ORANG YANG LEMAH

Nas : Ams 14:31

(versi Inggris NIV -- menindas orang miskin). Siapa saja yang menganiaya atau memeras orang miskin melukai hati Allah dan mencela Dia. Orang miskin juga diciptakan menurut gambar Allah (Kej 9:6) dan merupakan sasaran kemurahan dan perhatian-Nya yang khusus (Ul 15:11). PB menyatakan bahwa Injil harus diberitakan kepada orang miskin (Mat 11:5; Kis 4:13; Yak 2:5); perhatikan bahwa Yesus Kristus menyamakan diri-Nya dengan orang miskin (Luk 2:7; 2Kor 8:9; Fili 2:7).

[14:32]  26 Full Life : ORANG BENAR MENDAPAT PERLINDUNGAN

Nas : Ams 14:32

(versi Inggris NIV -- dalam kematian orang benar mendapat perlindungan). Sekalipun PL tidak mempunyai doktrin yang dikembangkan penuh tentang apa yang terjadi sesudah kematian, Amsal menyatakan bahwa orang benar memiliki harapan tetap hidup setelah kematian. Apabila orang fasik meninggal, mereka tidak mempunyai harapan, hanya kengerian akan kebinasaan terakhir. Manakala orang benar meninggal, mereka menyerahkan diri kepada Allah sebagai perlindungan dan harapan mereka setelah kematian (bd. Ams 12:28; Mazm 49:15-16; 73:24). Penyataan selanjutnya mengenai tujuan kekal orang benar dan orang fasik diberikan dalam ajaran Yesus dan para rasul.

[15:1]  27 Full Life : JAWABAN YANG LEMAH LEMBUT.

Nas : Ams 15:1

Ketika berhadapan dengan kemarahan, jawaban yang lemah lembut akan mendorong untuk rukun kembali dan berdamai (bd. 1Sam 25:31-34), sedangkan kata-kata yang keras akan meningkatkan kemarahan dan permusuhan (lih. Kol 4:5-6).

[15:6]  28 Full Life : DI RUMAH ORANG BENAR ADA BANYAK HARTA BENDA.

Nas : Ams 15:6

Sekalipun rumah orang benar (secara pribadi atau gabungan) mungkin kekurangan harta duniawi, rumah itu penuh dengan harta rohani yang akan sangat memperkaya dan menopang umat Allah (bd. ayat Ams 15:16-17). Sebaliknya, rumah orang fasik penuh dengan banyak kesulitan dan percekcokan (bd. ayat Ams 15:27; 1:10-19; 10:2).

[15:8]  29 Full Life : KORBAN ORANG FASIK.

Nas : Ams 15:8-9

Hanya orang yang benar dan yang berusaha untuk mengikut jalan-jalan Allah diterima oleh-Nya

(lihat cat. --> Ams 28:9).

[atau ref. Ams 28:9]

[15:14]  30 Full Life : MULUT ORANG BEBAL SIBUK DENGAN KEBODOHAN.

Nas : Ams 15:14

Pada zaman teknologi tinggi dalam media komunikasi dan hiburan ini, kita harus menjaga dengan saksama hati dan pikiran kita. Kita ternyata adalah orang bebal apabila kita sibuk dengan hal-hal yang mendukakan Roh Kudus dan mencemarkan kebenaran Allah

(lihat cat. --> Rom 1:32).

[atau ref. Rom 1:32]

Orang bijaksana hanya akan memenuhi pikiran mereka dengan hal yang mulia, benar, dan murni (Fili 4:8).

[15:22]  31 Full Life : TIDAK ADA PERTIMBANGAN.

Nas : Ams 15:22

Kitab Amsal sering kali menekankan bijaksananya mencari nasihat orang lain mengenai rencana dan maksud kita (juga lih. Ams 11:14; Ams 20:18; Ams 24:6).

[15:24]  32 Full Life : JALAN KEHIDUPAN ... MENUJU KE ATAS.

Nas : Ams 15:24

Di sini ada pandangan sekilas lainnya PL mengenai harapan masa depan. Apabila diterjemahkan secara harafiah bunyinya, "Jalan kehidupan bagi orang berakal budi menuju ke tempat di atas, supaya ia dapat menjauhi kuburan (Ibr. _sheol_) di bawah." _Sheol_ juga bisa berarti tempat hukuman setelah kematian (bd. _Hades_ dalam PB;

lihat cat. --> Mazm 16:10).

[atau ref. Mazm 16:10]

Jadi, orang saleh akan ke tempat di atas (sorga) setelah meninggal dan menjauhi _sheol_ sama sekali (bd. Mazm 23:6; 73:24-25).

[15:29]  33 Full Life : DOA ORANG BENAR DIDENGARNYA.

Nas : Ams 15:29

Lihat cat. --> 1Yoh 3:22

[atau ref. 1Yoh 3:22]

mengenai doa dan menaati perintah-perintah Allah.

[16:1]  34 Full Life : JAWABAN LIDAH.

Nas : Ams 16:1

Sebagai manusia kita dapat membuat rencana, tetapi kemampuan untuk melaksanakan rencana tersebut berasal dari Allah (bd. ayat Ams 16:9,33; Ams 21:31).

[16:2]  35 Full Life : BERSIH MENURUT PANDANGANNYA SENDIRI.

Nas : Ams 16:2

Orang percaya sering kali tak dapat melihat kesalahan dan kemiskinan rohani mereka sendiri. Jikalau kita jujur ketika datang kepada Allah di dalam doa, Ia akan menyatakan keadaan hati kita yang sesungguhnya supaya kita bisa benar-benar bersih dan mengikuti pimpinan Roh Kudus dengan lebih baik (Luk 16:15; 1Kor 4:4-5; Ibr 4:12).

[16:3]  36 Full Life : SERAHKANLAH PERBUATANMU KEPADA TUHAN.

Nas : Ams 16:3

Orang percaya seharusnya tidak melakukan sesuatu dengan sombong, tetapi harus mencari kehendak Tuhan dalam segala hal (Yak 4:14-16). Apabila motivasi dan perbuatan kita itu benar, maka kita dapat menyerahkannya kepada Tuhan dan yakin bahwa Ia akan menegakkannya serta memberkati kita (lih. Ams 3:6; Mazm 37:5; 90:16-17; 1Pet 5:7).

[16:4]  37 Full Life : ORANG FASIK DIBUAT-NYA UNTUK HARI MALAPETAKA.

Nas : Ams 16:4

Segala sesuatu akan berakhir sebagai semestinya, dan mereka yang melakukan kejahatan akan menderita hukuman Allah yang adil (bd. ayat Ams 16:5). Nas ini menekankan bahwa Allah akan bertindak dengan adil kepada orang fasik; Ia tidak menciptakan atau menganjurkan kefasikan (lih. Yak 1:13,17).

[16:5]  38 Full Life : TINGGI HATI.

Nas : Ams 16:5

Lihat cat. --> Yak 4:6, lih. cat. Yak 4:16.

[atau ref. Yak 4:6,16]

[16:7]  39 Full Life : MUSUH ORANG ITU PUN DIDAMAIKAN-NYA DENGAN DIA.

Nas : Ams 16:7

Ayat ini diterapkan pada janji Allah kepada Israel bahwa negeri mereka akan dilindungi dari serangan musuh jikalau mereka melaksanakan kehendak-Nya (Kel 34:24; 2Taw 17:10). Akan tetapi, orang percaya PB akan mengalami perseteruan dari musuh-musuh mereka -- Iblis dan dunia -- dalam banyak hal karena mereka melaksanakan kehendak Allah (bd. Mat 5:10; Luk 21:17-18; Yoh 15:20; Kis 14:19).

[16:33]  40 Full Life : UNDI DIBUANG DI PANGKUAN.

Nas : Ams 16:33

Seperti ayat Ams 16:1,9 ayat ini mengacu kepada pemeliharaan dan bimbingan Allah dalam kehidupan orang benar. Ini tidak berarti bahwa Allah secara langsung mengatur dan menentukan setiap detik di dalam hidup ini; ayat ini hanya menyatakan prinsip rohani bahwa orang benar yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan (ayat Ams 16:3,9) dan mengakui Dia akan diarahkan oleh Tuhan sendiri

(lihat cat. --> Ams 3:5;

lihat cat. --> Ams 3:6).

[atau ref. Ams 3:5-6]

[17:5]  41 Full Life : MENGOLOK-OLOK ORANG MISKIN.

Nas : Ams 17:5

Lihat cat. --> Ams 14:31.

[atau ref. Ams 14:31]

[17:8]  42 Full Life : SUAPAN.

Nas : Ams 17:8

Suapan kadang-kadang akan menghasilkan keberhasilan dan kekayaan sementara. Akan tetapi, menyuap adalah dosa; karena itu suap dilarang keras dalam Alkitab sebab menghalangi terwujudnya keadilan (ayat Ams 17:23; Ams 15:27; 1Sam 12:3; Yes 1:23; 1Tim 6:10).

[17:13]  43 Full Life : KEJAHATAN TIDAK AKAN MENGHINDAR DARI RUMAHNYA.

Nas : Ams 17:13

Kebenaran ini dilukiskan dalam kehidupan Daud. Ia "membalas" kesetiaan dan kejujuran Uria dengan kejahatan. Sejak saat itu, kejahatan tidak pernah meninggalkan rumah Daud sendiri (2Sam 12:10-12).

[17:17]  44 Full Life : MENJADI SEORANG SAUDARA DALAM KESUKARAN.

Nas : Ams 17:17

Seorang saudara dilahirkan untuk menolong kita pada masa kesulitan.

[17:18]  45 Full Life : MENJADI PENANGGUNG.

Nas : Ams 17:18

Lihat cat. --> Ams 6:1.

[atau ref. Ams 6:1]

[17:27]  46 Full Life : ORANG YANG BERPENGETAHUAN MENAHAN PERKATAANNYA.

Nas : Ams 17:27

Orang bijak akan menahan bicaranya dan berhati-hati dengan apa yang diucapkannya. Mereka tidak akan membesar-besarkan kebenaran atau merugikan orang lain ketika berbicara; sebaliknya mereka akan hati-hati berbicara dengan tepat dan membangun orang lain (bd. Mazm 39:2-3).

[18:10]  47 Full Life : NAMA TUHAN.

Nas : Ams 18:10-11

Nama Tuhan mewakili pribadi, kekuasaan, dan sifat Allah (bd. Kel 3:14-15; Kis 4:12). Orang benar berpaling kepada Tuhan untuk perlindungan dan pertolongan dalam kesulitan. Akan tetapi, orang kaya yang tidak bijak percaya bahwa uang adalah sumber keamanan mereka sewaktu mengalami badai kehidupan

(lihat art. KEKAYAAN DAN KEMISKINAN).

[18:12]  48 Full Life : TINGGI HATI.

Nas : Ams 18:12

Kesombongan adalah roh tinggi hati yang mencakup percaya akan dirinya sendiri. Membual dan kecongkakan adalah dosa-dosa yang terkait dengan keangkuhan, dan akan membawa kita menuju kehancuran (bd. Ams 15:33; 16:18). Keangkuhan itu memperdayakan (Yer 49:16), menjadikan tanggapan yang rendah hati kepada Allah dan sesama itu mustahil. Allah menentang orang angkuh, tetapi memberikan kasih karunia dan kehormatan kepada orang yang rendah hati (Yak 4:6).

[19:4]  49 Full Life : KEKAYAAN MENAMBAH BANYAK SAHABAT.

Nas : Ams 19:4

Amsal ini membicarakan keadaan yang sering terjadi, bukan keadaan yang seharusnya. Sekalipun sahabat yang tidak tulus tertarik pada orang kaya bagaikan lalat yang tertarik pada madu, orang yang miskin hampir tidak punya teman karena tidak bisa memberi keuntungan uang atau keuntungan pribadi kepada orang lain (bd. ayat Ams 19:6). PB melarang sikap ini di antara orang percaya (Yak 2:1-9).

[19:14]  50 Full Life : ISTRI YANG BERAKAL BUDI ADALAH KARUNIA TUHAN.

Nas : Ams 19:14

Ketika mencari pasangan hidup, akal budi adalah jauh lebih penting daripada sekadar penampilan. Hikmat, bimbingan, dan berkat Allah adalah penting sekali jikalau kita ingin mempunyai pernikahan yang berbahagia. Orang percaya harus berusaha untuk menikahi seorang yang sungguh berserah kepada Tuhan Yesus, firman-Nya, dan standar-standar kerajaan-Nya. Menikah dengan seorang yang bersifat saleh adalah berkat khusus dari Allah (bd. Ams 18:22; Kej 24:14). Memasuki pernikahan tanpa bimbingan Allah berarti mengundang penderitaan, penyesalan, dan malapetaka.

[19:17]  51 Full Life : MEMIUTANGI TUHAN.

Nas : Ams 19:17

Memberi dengan kemurahan hati dari milik kita untuk menolong orang miskin merupakan sebuah cara melayani Tuhan. Ia akan mengupahi orang yang berbuat demikian

(lihat cat. --> Ams 6:1).

[atau ref. Ams 6:1]

[19:18]  52 Full Life : HAJARLAH ANAKMU.

Nas : Ams 19:18

Anak-anak harus dihajar pada usia muda selagi ada kesempatan untuk membentuk hidup mereka menjadi baik dan mengajar mereka jalan-jalan saleh. Apabila orang-tua mengabaikan hal itu, mereka ikut bertanggung jawab atas kehancuran yang kemudian menimpa anak-anak mereka

(lihat cat. --> Ams 13:24).

[atau ref. Ams 13:24]TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA