TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Mazmur 37:5

Konteks
37:5 Serahkanlah hidupmu kepada TUHAN dan percayalah kepada-Nya, g  dan Ia akan bertindak;

Mazmur 90:16-17

Konteks
90:16 Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu, dan semarak-Mu kepada anak-anak a  mereka. 90:17 Kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami, atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan b  kami, ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu.


TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA