Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Amsal 10:2

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ams 10:2

Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, r  tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut 1 . s 

AYT (2018)

Harta benda hasil kefasikan tidaklah menguntungkan, tetapi kebenaran melepaskan dari maut.

TL (1954) ©

SABDAweb Ams 10:2

Adapun harta benda yang jahat itu satupun tiada keuntungannya, tetapi kebenaran itu melepaskan dari pada kematian.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ams 10:2

Kekayaan yang didapat dengan curang tidak memberi keuntungan; sebaliknya, kejujuran akan menyelamatkan.

MILT (2008)

Harta kefasikan tidak bermanfaat, tetapi kebenaran membebaskan dari maut.

Shellabear 2011 (2011)

Harta hasil kefasikan tidaklah berfaedah, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut.

AVB (2015)

Harta hasil kedurjanaan tidaklah berfaedah, tetapi perbenaran melepaskan orang daripada maut.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ams 10:2

Harta benda
<0214>
yang diperoleh dengan kefasikan
<07562>
tidak
<03808>
berguna
<03276>
, tetapi kebenaran
<06666>
menyelamatkan
<05337>
orang dari maut
<04194>
.
TL ITL ©

SABDAweb Ams 10:2

Adapun harta
<0214>
benda yang jahat
<07562>
itu satupun tiada
<03808>
keuntungannya
<03276>
, tetapi kebenaran
<06666>
itu melepaskan
<05337>
dari pada kematian
<04194>
.
AYT ITL
Harta benda
<0214>
hasil kefasikan
<07562>
tidaklah
<03808>
menguntungkan
<03276>
, tetapi kebenaran
<06666>
melepaskan
<05337>
dari maut
<04194>
.
AVB ITL
Harta
<0214>
hasil kedurjanaan
<07562>
tidaklah
<03808>
berfaedah
<03276>
, tetapi perbenaran
<06666>
melepaskan
<05337>
orang daripada maut
<04194>
.
HEBREW
twmm
<04194>
lyut
<05337>
hqduw
<06666>
esr
<07562>
twruwa
<0214>
wlyewy
<03276>
al (10:2)
<03808>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Ams 10:2

Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, r  tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut 1 . s 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ams 10:2

Harta benda 1  yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran 2  menyelamatkan orang dari maut.

Catatan Full Life

Ams 10:2-7 1

Nas : Ams 10:2-7

Ayat-ayat ini membandingkan berkat-berkat hidup yang benar dengan ketidakbahagiaan hidup yang fasik.

[+] Bhs. InggrisTIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA