TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kejadian 13:5-11

13:5 <0168> Mylhaw <01241> rqbw <06629> Nau <01961> hyh <087> Mrba <0854> ta <01980> Klhh <03876> jwll <01571> Mgw(13:5)

13:5 kai <2532> lwt <3091> tw <3588> sumporeuomenw <4848> meta <3326> abram hn <1510> probata <4263> kai <2532> boev <1016> kai <2532> skhnai <4633>

13:6 <03162> wdxy <03427> tbsl <03201> wlky <03808> alw <07227> br <07399> Mswkr <01961> hyh <03588> yk <03162> wdxy <03427> tbsl <0776> Urah <0853> Mta <05375> avn <03808> alw(13:6)

13:6 kai <2532> ouk <3364> ecwrei <5562> autouv <846> h <3588> gh <1065> katoikein ama <260> oti <3754> hn <1510> ta <3588> uparconta <5225> autwn <846> polla <4183> kai <2532> ouk <3364> edunanto <1410> katoikein ama <260>

13:7 <0776> Urab <03427> bsy <0227> za <06522> yzrphw <03669> ynenkhw <03876> jwl <04735> hnqm <07473> yer <0996> Nybw <087> Mrba <04735> hnqm <07473> yer <0996> Nyb <07379> byr <01961> yhyw(13:7)

13:7 kai <2532> egeneto <1096> mach <3163> ana <303> meson <3319> twn <3588> poimenwn <4166> twn <3588> kthnwn <2934> tou <3588> abram kai <2532> ana <303> meson <3319> twn <3588> poimenwn <4166> twn <3588> kthnwn <2934> tou <3588> lwt <3091> oi <3588> de <1161> cananaioi kai <2532> oi <3588> ferezaioi tote <5119> katwkoun thn <3588> ghn <1065>

13:8 <0587> wnxna <0251> Myxa <0376> Mysna <03588> yk <07473> Kyer <0996> Nybw <07473> yer <0996> Nybw <0996> Kynybw <0996> ynyb <04808> hbyrm <01961> yht <04994> an <0408> la <03876> jwl <0413> la <087> Mrba <0559> rmayw(13:8)

13:8 eipen de <1161> abram tw <3588> lwt <3091> mh <3165> estw <1510> mach <3163> ana <303> meson <3319> emou <1473> kai <2532> sou <4771> kai <2532> ana <303> meson <3319> twn <3588> poimenwn <4166> mou <1473> kai <2532> ana <303> meson <3319> twn <3588> poimenwn <4166> sou <4771> oti <3754> anyrwpoi <444> adelfoi <80> hmeiv <1473> esmen <1510>

13:9 <08041> hlyamvaw <03225> Nymyh <0518> Maw <03231> hnmyaw <08040> lamvh <0518> Ma <05921> ylem <04994> an <06504> drph <06440> Kynpl <0776> Urah <03605> lk <03808> alh(13:9)

13:9 ouk <3364> idou <2400> pasa <3956> h <3588> gh <1065> enantion <1726> sou <4771> estin <1510> diacwrisyhti ap <575> emou <1473> ei <1487> su <4771> eiv <1519> aristera <710> egw <1473> eiv <1519> dexia <1188> ei <1487> de <1161> su <4771> eiv <1519> dexia <1188> egw <1473> eiv <1519> aristera <710>

13:10 <06820> reu <0935> hkab <04714> Myrum <0776> Urak <03068> hwhy <01588> Ngk <06017> hrme <0853> taw <05467> Mdo <0853> ta <03068> hwhy <07843> txs <06440> ynpl <04945> hqsm <03605> hlk <03588> yk <03383> Ndryh <03603> rkk <03605> lk <0853> ta <07200> aryw <05869> wynye <0853> ta <03876> jwl <05375> avyw(13:10)

13:10 kai <2532> eparav lwt <3091> touv <3588> ofyalmouv <3788> autou <846> eiden <3708> pasan <3956> thn <3588> pericwron <4066> tou <3588> iordanou <2446> oti <3754> pasa <3956> hn <1510> potizomenh <4222> pro <4253> tou <3588> katastreqai <2690> ton <3588> yeon <2316> sodoma <4670> kai <2532> gomorra wv <3739> o <3588> paradeisov <3857> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> wv <3739> h <3588> gh <1065> aiguptou <125> ewv <2193> elyein <2064> eiv <1519> zogora

13:11 <0251> wyxa <05921> lem <0376> sya <06504> wdrpyw <06924> Mdqm <03876> jwl <05265> eoyw <03383> Ndryh <03603> rkk <03605> lk <0853> ta <03876> jwl <0> wl <0977> rxbyw(13:11)

13:11 kai <2532> exelexato eautw <1438> lwt <3091> pasan <3956> thn <3588> pericwron <4066> tou <3588> iordanou <2446> kai <2532> aphren <522> lwt <3091> apo <575> anatolwn <395> kai <2532> diecwrisyhsan ekastov <1538> apo <575> tou <3588> adelfou <80> autou <846>TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.08 detik
dipersembahkan oleh YLSA