TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yeremia 31:1-6

31:1 o <05971> Mel <0> yl <01961> wyhy <01992> hmhw <03478> larvy <04940> twxpsm <03605> lkl <0430> Myhlal <01961> hyha <03068> hwhy <05002> Man <01931> ayhh <06256> teb(31:1)

31:1 (38:1) en <1722> tw <3588> cronw <5550> ekeinw <1565> eipen kuriov <2962> esomai <1510> eiv <1519> yeon <2316> tw <3588> genei <1085> israhl <2474> kai <2532> autoi <846> esontai <1510> moi <1473> eiv <1519> laon <2992>

31:2 <03478> larvy <07280> weygrhl <01980> Kwlh <02719> brx <08300> ydyrv <05971> Me <04057> rbdmb <02580> Nx <04672> aum <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(31:2)

31:2 (38:2) outwv <3778> eipen kuriov <2962> euron <2147> yermon en <1722> erhmw <2048> meta <3326> olwlotwn en <1722> macaira <3162> badisate kai <2532> mh <3165> oleshte ton <3588> israhl <2474>

31:3 <02617> dox <04900> Kytksm <03651> Nk <05921> le <0157> Kytbha <05769> Mlwe <0160> tbhaw <0> yl <07200> harn <03068> hwhy <07350> qwxrm(31:3)

31:3 (38:3) kuriov <2962> porrwyen wfyh <3708> autw <846> agaphsin aiwnian <166> hgaphsa <25> se <4771> dia <1223> touto <3778> eilkusa se <4771> eiv <1519> oiktirhma

31:4 <07832> Myqxvm <04234> lwxmb <03318> tauyw <08596> Kypt <05710> ydet <05750> dwe <03478> larvy <01330> tlwtb <01129> tynbnw <01129> Knba <05750> dwe(31:4)

31:4 (38:4) eti <2089> oikodomhsw <3618> se <4771> kai <2532> oikodomhyhsh <3618> paryenov <3933> israhl <2474> eti <2089> lhmqh <2983> tumpanon sou <4771> kai <2532> exeleush <1831> meta <3326> sunagwghv <4864> paizontwn <3815>

31:5 <02490> wllxw <05193> Myejn <05193> wejn <08111> Nwrms <02022> yrhb <03754> Mymrk <05193> yejt <05750> dwe(31:5)

31:5 (38:5) eti <2089> futeusate <5452> ampelwnav <290> en <1722> oresin <3735> samareiav <4540> futeusate <5452> kai <2532> ainesate <134>

31:6 P <0430> wnyhla <03068> hwhy <0413> la <06726> Nwyu <05927> hlenw <06965> wmwq <0669> Myrpa <02022> rhb <05341> Myrun <07121> warq <03117> Mwy <03426> sy <03588> yk(31:6)

31:6 (38:6) oti <3754> estin <1510> hmera <2250> klhsewv <2821> apologoumenwn <626> en <1722> oresin <3735> efraim <2187> anasthte <450> kai <2532> anabhte <305> eiv <1519> siwn <4622> prov <4314> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> hmwn <1473>TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA