TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Tawarikh 20:34

20:34 <03478> larvy <04428> yklm <05612> rpo <05921> le <05927> hleh <0834> rsa <02607> ynnx <01121> Nb <03058> awhy <01697> yrbdb <03789> Mybwtk <02005> Mnh <0314> Mynrxahw <07223> Mynsarh <03092> jpswhy <01697> yrbd <03499> rtyw(20:34)

20:34 kai <2532> oi <3588> loipoi logoi <3056> iwsafat <2498> oi <3588> prwtoi <4413> kai <2532> oi <3588> escatoi <2078> idou <2400> gegrammenoi <1125> en <1722> logoiv <3056> iou tou <3588> anani ov <3739> kategraqen biblion <975> basilewn <935> israhl <2474>

2 Tawarikh 26:22-23

26:22 <05030> aybnh <0531> Uwma <01121> Nb <03470> whyesy <03789> btk <0314> Mynrxahw <07223> Mynsarh <05818> whyze <01697> yrbd <03499> rtyw(26:22)

26:22 kai <2532> oi <3588> loipoi logoi <3056> oziou <3604> oi <3588> prwtoi <4413> kai <2532> oi <3588> escatoi <2078> gegrammenoi <1125> upo <5259> iessiou tou <3588> profhtou <4396>

26:23 P <08478> wytxt <01121> wnb <03147> Mtwy <04427> Klmyw <01931> awh <06879> erwum <0559> wrma <03588> yk <04428> Myklml <0834> rsa <06900> hrwbqh <07704> hdvb <01> wytba <05973> Me <0853> wta <06912> wrbqyw <01> wytba <05973> Me <05818> whyze <07901> bksyw(26:23)

26:23 kai <2532> ekoimhyh <2837> oziav <3604> meta <3326> twn <3588> paterwn <3962> autou <846> kai <2532> eyaqan <2290> auton <846> meta <3326> twn <3588> paterwn <3962> autou <846> en <1722> tw <3588> pediw thv <3588> tafhv <5027> twn <3588> basilewn <935> oti <3754> eipan oti <3754> leprov <3015> estin <1510> kai <2532> ebasileusen <936> iwayam <2488> uiov <5207> autou <846> ant <473> autou <846>

2 Tawarikh 32:32-33

32:32 <03478> larvyw <03063> hdwhy <04428> yklm <05612> rpo <05921> le <05030> aybnh <0531> Uwma <01121> Nb <03470> whyesy <02377> Nwzxb <03789> Mybwtk <02005> Mnh <02617> wydoxw <02396> whyqzxy <01697> yrbd <03499> rtyw(32:32)

32:32 kai <2532> ta <3588> kataloipa <2645> twn <3588> logwn <3056> ezekiou <1478> kai <2532> to <3588> eleov <1656> autou <846> idou <2400> gegraptai <1125> en <1722> th <3588> profhteia <4394> hsaiou <2268> uiou <5207> amwv <301> tou <3588> profhtou <4396> kai <2532> epi <1909> bibliou <975> basilewn <935> iouda <2448> kai <2532> israhl <2474>

32:33 P <08478> wytxt <01121> wnb <04519> hsnm <04427> Klmyw <03389> Mlswry <03427> ybsyw <03063> hdwhy <03605> lk <04194> wtwmb <0> wl <06213> wve <03519> dwbkw <01732> dywd <01121> ynb <06913> yrbq <04608> hlemb <06912> whrbqyw <01> wytba <05973> Me <02396> whyqzxy <07901> bksyw(32:33)

32:33 kai <2532> ekoimhyh <2837> ezekiav <1478> meta <3326> twn <3588> paterwn <3962> autou <846> kai <2532> eyaqan <2290> auton <846> en <1722> anabasei tafwn <5028> uiwn <5207> dauid kai <2532> doxan <1391> kai <2532> timhn <5092> edwkan <1325> autw <846> en <1722> tw <3588> yanatw <2288> autou <846> pav <3956> iouda <2448> kai <2532> oi <3588> katoikountev en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> ebasileusen <936> manasshv <3128> uiov <5207> autou <846> ant <473> autou <846>TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA