TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Petrus 3:7-12

TSK Full Life Study Bible

3:7

langit(TB/TL) <3772> [the heavens.]

untuk(TB)/sehingga(TL) <1519> [against.]

dan ............. dan kebinasaan ... kebinasaan(TB)/serta ............... dan kebinasaan(TL) <2532 684> [and perdition.]

3:7

dari api

2Pet 3:10,12; 2Tes 1:7; [Lihat FULL. 2Tes 1:7 ] [Semua]

hari penghakiman

Mat 10:15; [Lihat FULL. Mat 10:15]


Catatan Frasa: TERPELIHARA DARI API


3:8

jangan .... tidak .... lupakan(TB)/jangan ... lupakan(TL) <2990 3361> [be not.]

bahwa(TB/TL) <3754 3391> [that one.]

3:8

satu hari.

Mazm 90:4


Catatan Frasa: SATU HARI SAMA SEPERTI SERIBU TAHUN.


3:9

tidak tiada .................... jangan(TB)/tiada berlambatan ..................... tiada(TL) <1019 3756 3361> [is not.]

lalai ........... tetapi Ia sabar ...... panjang ....... melainkan(TB)/berlambatan ................ melainkan ............. melainkan(TL) <1019 235 3114> [but is.]

tidak ................... menghendaki ... jangan ..... gemar(TB)/tiada ...................... tiada ... gemar(TL) <3756 3361 1014> [not willing.]

tetapi .............. melainkan ... semua ...... sekaliannya(TB)/melainkan ............. melainkan(TL) <235 3956> [but that.]

3:9

menepati janji-Nya,

Hab 2:3; Ibr 10:37 [Semua]

Ia sabar

Rom 2:4; [Lihat FULL. Rom 2:4 ]

dan bertobat.

1Tim 2:4; [Lihat FULL. 1Tim 2:4]; Wahy 2:21 [Semua]


Catatan Frasa: IA MENGHENDAKI SUPAYA JANGAN ADA YANG BINASA.


3:10

hari(TB)/Hari(TL) <2250> [the day.]

seperti pencuri ... pencuri(TB)/seperti(TL) <5613 2812> [as a.]

Pada hari itu ....................... di(TB)/di(TL) <1722 3739> [in the which.]

unsur-unsur(TB)/anasir(TL) <4747> [the elements.]

akan hilang lenyap(TB)/hancur(TL) <3089> [melt.]

bumi(TB/TL) <1093> [the earth.]

7

3:10

seperti pencuri.

Luk 12:39; [Lihat FULL. Luk 12:39 ]

dengan gemuruh

Yes 34:4

nyala api,

2Pet 3:7,12; 2Tes 1:7; [Lihat FULL. 2Tes 1:7 ] [Semua]

hilang lenyap.

Mat 24:35; Ibr 12:27; [Lihat FULL. Ibr 12:27]; Wahy 21:1 [Semua]


Catatan Frasa: HARI TUHAN.


3:11

segala perkara(TB)/segala(TL) <3956 5130> [all these.]

betapa(TB)/bagaimanakah(TL) <4217> [what.]

suci ............ suci(TB)/di(TL) <1722 40> [in all.]

salehnya(TB)/beribadat(TL) <2150> [godliness.]

3:11

Catatan Frasa: BETAPA SUCI DAN SALEHNYA KAMU HARUS HIDUP.


3:12

yang menantikan(TB)/menantikan(TL) <4328> [Looking.]

kedatangan mempercepat kedatangan(TB)/menyegerakan kedatangan(TL) <4692 3952> [hasting unto the coming. or, hasting the coming.]

langit(TB/TL) <3772> [the heavens.]

akan hancur(TB)/cair(TL) <5080> [melt.]

3:12

yang menantikan

1Kor 1:7; [Lihat FULL. 1Kor 1:7 ]

mempercepat kedatangan

Mazm 50:3

karena nyalanya.

2Pet 3:10


Catatan Frasa: MEMPERCEPAT KEDATANGAN HARI ALLAH.TIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA