TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Raja-raja 15:11-15

15:11 <01> wyba <01732> dwdk <03068> hwhy <05869> ynyeb <03477> rsyh <0609> aoa <06213> veyw(15:11)

15:11 kai <2532> epoihsen <4160> asa <760> to <3588> euyev enwpion <1799> kuriou <2962> wv <3739> dauid o <3588> pathr <3962> autou <846>

15:12 <01> wytba <06213> wve <0834> rsa <01544> Myllgh <03605> lk <0853> ta <05493> royw <0776> Urah <04480> Nm <06945> Mysdqh <05674> rbeyw(15:12)

15:12 kai <2532> afeilen tav <3588> teletav apo <575> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> exapesteilen <1821> panta <3956> ta <3588> epithdeumata a <3739> epoihsan <4160> oi <3588> paterev <3962> autou <846>

15:13 <06939> Nwrdq <05158> lxnb <08313> Prvyw <04656> htulpm <0853> ta <0609> aoa <03772> trkyw <0842> hrsal <04656> tulpm <06213> htve <0834> rsa <01377> hrybgm <05493> hroyw <0517> wma <04601> hkem <0853> ta <01571> Mgw(15:13)

15:13 kai <2532> thn <3588> ana <303> thn <3588> mhtera <3384> autou <846> metesthsen <3179> tou <3588> mh <3165> einai <1510> hgoumenhn <2233> kaywv <2531> epoihsen <4160> sunodon en <1722> tw <3588> alsei authv <846> kai <2532> exekoqen <1581> asa <760> tav <3588> kataduseiv authv <846> kai <2532> eneprhsen puri <4442> en <1722> tw <3588> ceimarrw kedrwn <2748>

15:14 <03117> wymy <03605> lk <03069> hwhy <05973> Me <08003> Mls <01961> hyh <0609> aoa <03824> bbl <07535> qr <05493> wro <03808> al <01116> twmbhw(15:14)

15:14 ta <3588> de <1161> uqhla <5308> ouk <3364> exhren <1808> plhn <4133> h <3588> kardia <2588> asa <760> hn <1510> teleia <5046> meta <3326> kuriou <2962> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250> autou <846>

15:15 <03627> Mylkw <02091> bhzw <03701> Pok <03068> hwhy <01004> tyb <06944> *ysdqw {wsdqw} <01> wyba <06944> ysdq <0853> ta <0935> abyw(15:15)

15:15 kai <2532> eishnegken <1533> touv <3588> kionav tou <3588> patrov <3962> autou <846> kai <2532> touv <3588> kionav autou <846> eishnegken <1533> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> kuriou <2962> argurouv kai <2532> crusouv kai <2532> skeuh <4632>TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA