TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Raja-raja 10:14-19

10:14 <02091> bhz <03603> rkk <08337> ssw <08346> Myss <03967> twam <08337> ss <0259> txa <08141> hnsb <08010> hmlsl <0935> ab <0834> rsa <02091> bhzh <04948> lqsm <01961> yhyw(10:14)

10:14 kai <2532> hn <1510> o <3588> staymov tou <3588> crusiou <5553> tou <3588> elhluyotov <2064> tw <3588> salwmwn en <1722> eniautw <1763> eni <1519> exakosia <1812> kai <2532> exhkonta <1835> ex <1803> talanta <5007> crusiou <5553>

10:15 <0776> Urah <06346> twxpw <06152> breh <04428> yklm <03605> lkw <07402> Mylkrh <04536> rxomw <08446> Myrth <0376> ysnam <0905> dbl(10:15)

10:15 cwriv <5565> twn <3588> forwn <5411> twn <3588> upotetagmenwn <5293> kai <2532> twn <3588> emporwn <1713> kai <2532> pantwn <3956> twn <3588> basilewn <935> tou <3588> peran <4008> kai <2532> twn <3588> satrapwn thv <3588> ghv <1065>

10:16 <0259> txah <06793> hnuh <05921> le <05927> hley <02091> bhz <03967> twam <08337> ss <07820> jwxs <02091> bhz <06793> hnu <03967> Mytam <08010> hmls <04428> Klmh <06213> veyw(10:16)

10:16 kai <2532> epoihsen <4160> salwmwn triakosia <5145> dorata crusa elata triakosioi <5145> crusoi ephsan epi <1909> to <3588> doru to <3588> en <1519>

10:17 P <03844> Nwnblh <03293> rey <01004> tyb <04428> Klmh <05414> Mntyw <0259> txah <04043> Ngmh <05921> le <05927> hley <02091> bhz <04488> Mynm <07969> tsls <07820> jwxs <02091> bhz <04043> Myngm <03967> twam <07969> slsw(10:17)

10:17 kai <2532> triakosia <5145> opla <3696> crusa elata treiv <5140> mnai <3414> crusiou <5553> enhsan <1751> eiv <1519> to <3588> oplon <3696> to <3588> en <1519> kai <2532> edwken <1325> auta <846> eiv <1519> oikon <3624> drumou tou <3588> libanou <3030>

10:18 <06338> zpwm <02091> bhz <06823> whpuyw <01419> lwdg <08127> Ns <03678> aok <04428> Klmh <06213> veyw(10:18)

10:18 kai <2532> epoihsen <4160> o <3588> basileuv <935> yronon <2362> elefantinon <1661> megan <3173> kai <2532> periecruswsen auton <846> crusiw <5553> dokimw <1384>

10:19 <03027> twdyh <0681> lua <05975> Mydme <0738> twyra <08147> Mynsw <07675> tbsh <04725> Mwqm <0413> la <02088> hzmw <02088> hzm <03027> tdyw <0310> wyrxam <03678> hokl <05696> lge <07218> sarw <03678> hokl <04609> twlem <08337> ss(10:19)

10:19 ex <1803> anabaymoi <304> tw <3588> yronw <2362> kai <2532> protomai moscwn <3448> tw <3588> yronw <2362> ek <1537> twn <3588> opisw <3694> autou <846> kai <2532> ceirev <5495> enyen kai <2532> enyen epi <1909> tou <3588> topou <5117> thv <3588> kayedrav <2515> kai <2532> duo <1417> leontev <3023> esthkotev <2476> para <3844> tav <3588> ceirav <5495>TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.23 detik
dipersembahkan oleh YLSA