TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yeremia 31:27-30

31:27 <0929> hmhb <02233> erzw <0120> Mda <02233> erz <03063> hdwhy <01004> tyb <0853> taw <03478> larvy <01004> tyb <0853> ta <02232> yterzw <03068> hwhy <05002> Man <0935> Myab <03117> Mymy <02009> hnh(31:27)

31:27 (38:27) dia <1223> touto <3778> idou <2400> hmerai <2250> ercontai <2064> fhsin <5346> kuriov <2962> kai <2532> sperw <4687> ton <3588> israhl <2474> kai <2532> ton <3588> ioudan <2455> sperma <4690> anyrwpou <444> kai <2532> sperma <4690> kthnouv <2934>

31:28 <03068> hwhy <05002> Man <05193> ewjnlw <01129> twnbl <05921> Mhyle <08245> dqsa <03651> Nk <07489> erhlw <06> dybahlw <02040> orhlw <05422> Uwtnlw <05428> swtnl <05921> Mhyle <08245> ytdqs <0834> rsak <01961> hyhw(31:28)

31:28 (38:28) kai <2532> estai <1510> wsper <3746> egrhgoroun ep <1909> autouv <846> kayairein <2507> kai <2532> kakoun <2559> outwv <3778> grhgorhsw ep <1909> autouv <846> tou <3588> oikodomein <3618> kai <2532> katafuteuein fhsin <5346> kuriov <2962>

31:29 <06949> hnyhqt <01121> Mynb <08127> ynsw <01155> rob <0398> wlka <01> twba <05750> dwe <0559> wrmay <03808> al <01992> Mhh <03117> Mymyb(31:29)

31:29 (38:29) en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> ekeinaiv <1565> ou <3364> mh <3165> eipwsin oi <3588> paterev <3962> efagon <2068> omfaka kai <2532> oi <3588> odontev <3599> twn <3588> teknwn <5043> hmwdiasan

31:30 o <08127> wyns <06949> hnyhqt <01155> robh <0398> lkah <0120> Mdah <03605> lk <04191> twmy <05771> wnweb <0376> sya <0518> Ma <03588> yk(31:30)

31:30 (38:30) all <235> h <2228> ekastov <1538> en <1722> th <3588> eautou <1438> amartia <266> apoyaneitai <599> kai <2532> tou <3588> fagontov <2068> ton <3588> omfaka aimwdiasousin oi <3588> odontev <3599> autou <846>TIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA