TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Amos 9:2-4

9:2 <03381> Mdyrwa <08033> Msm <08064> Mymsh <05927> wley <0518> Maw <03947> Mxqt <03027> ydy <08033> Msm <07585> lwasb <02864> wrtxy <0518> Ma(9:2)

9:2 ean <1437> katorugwsin eiv <1519> adou <86> ekeiyen <1564> h <3588> ceir <5495> mou <1473> anaspasei <385> autouv <846> kai <2532> ean <1437> anabwsin <305> eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> ekeiyen <1564> kataxw <2609> autouv <846>

9:3 <05391> Mksnw <05175> sxnh <0853> ta <06680> hwua <08033> Msm <03220> Myh <07172> eqrqb <05869> ynye <05048> dgnm <05641> wrtoy <0518> Maw <03947> Mytxqlw <02664> vpxa <08033> Msm <03760> lmrkh <07218> sarb <02244> wabxy <0518> Maw(9:3)

9:3 ean <1437> egkrubwsin eiv <1519> thn <3588> korufhn tou <3588> karmhlou ekeiyen <1564> exereunhsw <1830> kai <2532> lhmqomai <2983> autouv <846> kai <2532> ean <1437> kataduswsin ex <1537> ofyalmwn <3788> mou <1473> eiv <1519> ta <3588> bayh <899> thv <3588> yalasshv <2281> ekei <1563> enteloumai tw <3588> drakonti <1404> kai <2532> dhxetai <1143> autouv <846>

9:4 <02896> hbwjl <03808> alw <07451> herl <05921> Mhyle <05869> ynye <07760> ytmvw <02026> Mtgrhw <02719> brxh <0853> ta <06680> hwua <08033> Msm <0341> Mhybya <06440> ynpl <07628> ybsb <01980> wkly <0518> Maw(9:4)

9:4 kai <2532> ean <1437> poreuywsin <4198> en <1722> aicmalwsia <161> pro <4253> proswpou <4383> twn <3588> ecyrwn <2190> autwn <846> ekei <1563> enteloumai th <3588> romfaia kai <2532> apoktenei <615> autouv <846> kai <2532> sthriw <4741> touv <3588> ofyalmouv <3788> mou <1473> ep <1909> autouv <846> eiv <1519> kaka <2556> kai <2532> ouk <3364> eiv <1519> agaya <18>TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA