TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Amos 2:7-8

2:7 <06944> ysdq <08034> Ms <0853> ta <02490> llx <04616> Neml <05291> hrenh <0413> la <01980> wkly <01> wybaw <0376> syaw <05186> wjy <06035> Mywne <01870> Krdw <01800> Myld <07218> sarb <0776> Ura <06083> rpe <05921> le <07602> Mypash(2:7)

2:7 ta <3588> patounta <3961> epi <1909> ton <3588> coun thv <3588> ghv <1065> kai <2532> ekondulizon eiv <1519> kefalav <2776> ptwcwn <4434> kai <2532> odon <3598> tapeinwn <5011> exeklinan <1578> kai <2532> uiov <5207> kai <2532> pathr <3962> autou <846> eiseporeuonto <1531> prov <4314> thn <3588> authn <846> paidiskhn <3814> opwv <3704> bebhlwswsin <953> to <3588> onoma <3686> tou <3588> yeou <2316> autwn <846>

2:8 <0430> Mhyhla <01004> tyb <08354> wtsy <06064> Myswne <03196> Nyyw <04196> xbzm <03605> lk <0681> lua <05186> wjy <02254> Mylbx <0899> Mydgb <05921> lew(2:8)

2:8 kai <2532> ta <3588> imatia <2440> autwn <846> desmeuontev <1195> scoinioiv <4979> parapetasmata epoioun <4160> ecomena <2192> tou <3588> yusiasthriou <2379> kai <2532> oinon <3631> ek <1537> sukofantiwn epinon <4095> en <1722> tw <3588> oikw <3624> tou <3588> yeou <2316> autwn <846>TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.12 detik
dipersembahkan oleh YLSA