TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Maleakhi 2:10-16

TSK Full Life Study Bible

2:10

satu .... satu(TB)/esa(TL) <0259> [all.]

satu .... satu(TB)/esa(TL) <0259> [hath.]

berkhianat(TB)/khianat(TL) <0898> [why.]

menajiskan(TB)/menghinakan(TL) <02490> [by.]

2:10

Judul : Yehuda berkhianat

Perikop : Mal 2:10-16


satu bapa?

Kel 4:22; [Lihat FULL. Kel 4:22]; Mat 5:16; 6:4,18; Luk 11:2; 1Kor 8:6 [Semua]

menciptakan kita?

Ayub 4:17; [Lihat FULL. Ayub 4:17]; Yes 43:1 [Semua]

kita berkhianat

Zef 3:3-4; [Lihat FULL. Zef 3:3]; [Lihat FULL. Zef 3:4] [Semua]

menajiskan perjanjian

Kel 19:5; 2Raj 17:15; [Lihat FULL. 2Raj 17:15]; Yer 31:32 [Semua]2:11

perbuatan keji(TB)/keji(TL) <08441> [and an.]

menajiskan(TB)/menghinakan(TL) <02490> [profaned.]

dikasihi(TB)/dikasihinya(TL) <0157> [loved. or, ought to love. and hath.]

2:11

perbuatan keji

Yes 1:13; [Lihat FULL. Yes 1:13]; Yes 48:8; [Lihat FULL. Yes 48:8] [Semua]

yang dikasihi

Ul 4:37; [Lihat FULL. Ul 4:37]

menjadi suami

Neh 13:23; [Lihat FULL. Neh 13:23]

perempuan allah

Kel 34:16; [Lihat FULL. Kel 34:16]; Yer 3:7-9 [Semua]


Catatan Frasa: PERBUATAN KEJI.

Catatan Frasa: MENJADI SUAMI ANAK PEREMPUAN ALLAH ASING.


2:12

melenyapkan(TB)/menumpas(TL) <03772> [cut.]

demikian sekalipun ..... biduan(TB)/begitu .......... biduan(TL) <06030 05782> [the master and the scholar. or, him that waketh, and him that answereth.]

kemah-kemah(TB)/kemah(TL) <0168> [out.]

membawa(TB)/dipersembahkannya(TL) <05066> [and him.]

2:12

Tuhan melenyapkan

1Sam 2:30-33; [Lihat FULL. 1Sam 2:30] s/d 33; Yeh 24:21; [Lihat FULL. Yeh 24:21] [Semua]

kemah-kemah Yakub

Bil 24:5; [Lihat FULL. Bil 24:5]; 2Sam 20:1 [Semua]

membawa persembahan

Mal 1:10; [Lihat FULL. Mal 1:10]2:13

menutupi(TB)/menudungi(TL) <03680> [covering.]

berpaling(TB)/menilik(TL) <06437> [insomuch.]

2:13

air mata,

Yer 11:11; [Lihat FULL. Yer 11:11]

dan rintihan,

Mazm 39:13

lagi berpaling

Mazm 66:18; Yer 14:12 [Semua]

dari tanganmu.

Yes 58:22:14

apa(TB)/Mengapa(TL) <04100> [Wherefore.]

TUHAN(TB)/Tuhan(TL) <03068> [the Lord.]

isteri ............... isteri(TB)/binimu ............... isteri(TL) <0802> [the wife.]

sekutumu(TB)/sobatmu(TL) <02278> [thy companion.]

2:14

kamu bertanya:

Mal 1:2; [Lihat FULL. Mal 1:2]

menjadi saksi

Kej 21:30; [Lihat FULL. Kej 21:30]; Yos 24:22; [Lihat FULL. Yos 24:22] [Semua]

masa mudamu

Ams 5:18; [Lihat FULL. Ams 5:18]

isteri seperjanjianmu.

Yeh 16:8; [Lihat FULL. Yeh 16:8]; Ibr 13:4 [Semua]


Catatan Frasa: ISTERI MASA MUDAMU.


2:15

menjadikan(TB)/berbuat(TL) <06213> [did.]

daging(TB) <07605> [residue. or, excellency. the spirit.]

dikehendaki(TB)/dituntut(TL) <01245> [That he.]

Keturunan ilahi ....... benih(TB)/benih .... Allah(TL) <02233 0430> [godly seed. Heb. seed of God.]

jagalah(TB)/ingatlah(TL) <08104> [take.]

tidak setia(TB)/berbuat khianat(TL) <0898> [treacherously. or, unfaithfully.]

2:15

dikehendaki kesatuan

Kej 2:24; [Lihat FULL. Kej 2:24]; Mat 19:4-6 [Semua]

Keturunan

Ul 14:2; [Lihat FULL. Ul 14:2]; 1Kor 7:14 [Semua]

jagalah dirimu!

Ul 4:15; [Lihat FULL. Ul 4:15]

tidak setia

Yes 54:6; [Lihat FULL. Yes 54:6]; 1Kor 7:10; Ibr 13:4 [Semua]2:16

TUHAN ............ TUHAN(TB)/Tuhan ............... Tuhan(TL) <03068> [the Lord.]

membenci perceraian talak(TB)/bencilah .... talak(TL) <08130 07971> [that he hateth putting away. or, if he hate her, put her away. Heb. to put away. covereth.]

2:16

membenci perceraian,

Ul 24:1; [Lihat FULL. Ul 24:1]; Mat 5:31-32; 19:4-9; Mr 10:4-5 [Semua]

dengan kekerasan,

Kej 6:11; [Lihat FULL. Kej 6:11]; Kej 34:25; Ams 4:17; [Lihat FULL. Ams 4:17]; Yes 58:4; [Lihat FULL. Yes 58:4] [Semua]

jagalah dirimu

Mazm 51:12; [Lihat FULL. Mazm 51:12]


Catatan Frasa: AKU MEMBENCI PERCERAIAN.TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.15 detik
dipersembahkan oleh YLSA