TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 65:20-23

65:20 <07043> llqy <08141> hns <03967> ham <01121> Nb <02398> ajwxhw <04191> twmy <08141> hns <03967> ham <01121> Nb <05288> renh <03588> yk <03117> wymy <0853> ta <04390> almy <03808> al <0834> rsa <02205> Nqzw <03117> Mymy <05764> lwe <05750> dwe <08033> Msm <01961> hyhy <03808> al(65:20)

65:20 kai <2532> ou <3364> mh <3165> genhtai <1096> ekei <1563> awrov kai <2532> presbuthv <4246> ov <3739> ouk <3364> emplhsei ton <3588> cronon <5550> autou <846> estai <1510> gar <1063> o <3588> neov <3501> ekaton <1540> etwn <2094> o <3588> de <1161> apoynhskwn <599> amartwlov <268> ekaton <1540> etwn <2094> kai <2532> epikataratov <1944> estai <1510>

65:21 <06529> Myrp <0398> wlkaw <03754> Mymrk <05193> wejnw <03427> wbsyw <01004> Mytb <01129> wnbw(65:21)

65:21 kai <2532> oikodomhsousin <3618> oikiav <3614> kai <2532> autoi <846> enoikhsousin <1774> kai <2532> katafuteusousin ampelwnav <290> kai <2532> autoi <846> fagontai <2068> ta <3588> genhmata autwn <846>

65:22 <0972> yryxb <01086> wlby <03027> Mhydy <04639> hvemw <05971> yme <03117> ymy <06086> Ueh <03117> ymyk <03588> yk <0398> lkay <0312> rxaw <05193> wejy <03808> al <03427> bsy <0312> rxaw <01129> wnby <03808> al(65:22)

65:22 kai <2532> ou <3364> mh <3165> oikodomhsousin <3618> kai <2532> alloi <243> enoikhsousin <1774> kai <2532> ou <3364> mh <3165> futeusousin <5452> kai <2532> alloi <243> fagontai <2068> kata <2596> gar <1063> tav <3588> hmerav <2250> tou <3588> xulou <3586> thv <3588> zwhv <2222> esontai <1510> ai <3588> hmerai <2250> tou <3588> laou <2992> mou <1473> ta <3588> erga <2041> twn <3588> ponwn <4192> autwn <846> palaiwsousin <3822>

65:23 <0854> Mta <06631> Mhyauauw <01992> hmh <03069> hwhy <01288> ykwrb <02233> erz <03588> yk <0928> hlhbl <03205> wdly <03808> alw <07385> qyrl <03021> wegyy <03808> al(65:23)

65:23 oi <3588> de <1161> eklektoi <1588> mou <1473> ou <3364> kopiasousin <2872> eiv <1519> kenon <2756> oude <3761> teknopoihsousin eiv <1519> kataran <2671> oti <3754> sperma <4690> huloghmenon <2127> upo <5259> yeou <2316> estin <1510> kai <2532> ta <3588> ekgona autwn <846> met <3326> autwn <846> esontai <1510>TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA