TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 42:8-11

42:8 <02416> yyx <0410> lal <08605> hlpt <05973> yme <07892> *wrys {hrys} <03915> hlylbw <02617> wdox <03068> hwhy <06680> hwuy <03119> Mmwy<42:9> (42:8)

42:8 (41:9) hmerav <2250> enteleitai kuriov <2962> to <3588> eleov <1656> autou <846> kai <2532> nuktov <3571> wdh <3592> par <3844> emoi <1473> proseuch <4335> tw <3588> yew <2316> thv <3588> zwhv <2222> mou <1473>

42:9 <0341> bywa <03906> Uxlb <01980> Kla <06937> rdq <04100> hml <07911> yntxks <04100> hml <05553> yelo <0410> lal <0559> hrmwa<42:10> (42:9)

42:9 (41:10) erw tw <3588> yew <2316> antilhmptwr mou <1473> ei <1510> dia <1223> ti <5100> mou <1473> epelayou ina <2443> ti <5100> skuyrwpazwn poreuomai <4198> en <1722> tw <3588> ekylibein ton <3588> ecyron <2190> mou <1473>

42:10 <0430> Kyhla <0346> hya <03117> Mwyh <03605> lk <0413> yla <0559> Mrmab <06887> yrrwu <02778> ynwprx <06106> ytwmueb <07524> xurb<42:11> (42:10)

42:10 (41:11) en <1722> tw <3588> kataylasai ta <3588> osta <3747> mou <1473> wneidisan <3679> me <1473> oi <3588> ylibontev <2346> me <1473> en <1722> tw <3588> legein <3004> autouv <846> moi <1473> kay <2596> ekasthn <1538> hmeran <2250> pou <4225> estin <1510> o <3588> yeov <2316> sou <4771>

42:11 <0430> yhlaw <06440> ynp <03444> tewsy <03034> wndwa <05750> dwe <03588> yk <0430> Myhlal <03176> ylyxwh <05921> yle <01993> ymht <04100> hmw <05315> yspn <07817> yxxwtst <04100> hm<42:12> (42:11)

42:11 (41:12) ina <2443> ti <5100> perilupov <4036> ei <1510> quch <5590> kai <2532> ina <2443> ti <5100> suntarasseiv me <1473> elpison <1679> epi <1909> ton <3588> yeon <2316> oti <3754> exomologhsomai <1843> autw <846> h <3588> swthria <4991> tou <3588> proswpou <4383> mou <1473> o <3588> yeov <2316> mou <1473>TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA