TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 149:1-9

149:1 <02623> Mydyox <06951> lhqb <08416> wtlht <02319> sdx <07892> rys <03068> hwhyl <07891> wrys <03050> hy <01984> wllh(149:1)

149:1 allhlouia <239> asate <103> tw <3588> kuriw <2962> asma kainon <2537> h <3588> ainesiv <133> autou <846> en <1722> ekklhsia <1577> osiwn <3741>

149:2 <04428> Mklmb <01523> wlygy <06726> Nwyu <01121> ynb <06213> wyveb <03478> larvy <08055> xmvy(149:2)

149:2 eufranyhtw <2165> israhl <2474> epi <1909> tw <3588> poihsanti <4160> auton <846> kai <2532> uioi <5207> siwn <4622> agalliasywsan epi <1909> tw <3588> basilei <935> autwn <846>

149:3 <0> wl <02167> wrmzy <03658> rwnkw <08596> Ptb <04234> lwxmb <08034> wms <01984> wllhy(149:3)

149:3 ainesatwsan <134> to <3588> onoma <3686> autou <846> en <1722> corw <5525> en <1722> tumpanw kai <2532> qalthriw qalatwsan <5567> autw <846>

149:4 <03444> hewsyb <06035> Mywne <06286> rapy <05971> wmeb <03068> hwhy <07521> huwr <03588> yk(149:4)

149:4 oti <3754> eudokei <2106> kuriov <2962> en <1722> law <2992> autou <846> kai <2532> uqwsei <5312> praeiv <4239> en <1722> swthria <4991>

149:5 <04904> Mtwbksm <05921> le <07442> wnnry <03519> dwbkb <02623> Mydyox <05937> wzley(149:5)

149:5 kauchsontai <2744> osioi <3741> en <1722> doxh <1391> kai <2532> agalliasontai epi <1909> twn <3588> koitwn <2845> autwn <846>

149:6 <03027> Mdyb <06374> twypyp <02719> brxw <01627> Mnwrgb <0410> la <07319> twmmwr(149:6)

149:6 ai <3588> uqwseiv tou <3588> yeou <2316> en <1722> tw <3588> laruggi <2995> autwn <846> kai <2532> romfaiai distomoi <1366> en <1722> taiv <3588> cersin <5495> autwn <846>

149:7 <03816> Myma <01077> lb <08433> txkwt <01471> Mywgb <05360> hmqn <06213> twvel(149:7)

149:7 tou <3588> poihsai <4160> ekdikhsin <1557> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> elegmouv en <1722> toiv <3588> laoiv <2992>

149:8 <01270> lzrb <03525> ylbkb <03513> Mhydbknw <02131> Myqzb <04428> Mhyklm <0631> roal(149:8)

149:8 tou <3588> dhsai <1210> touv <3588> basileiv <935> autwn <846> en <1722> pedaiv <3976> kai <2532> touv <3588> endoxouv <1741> autwn <846> en <1722> ceiropedaiv sidhraiv

149:9 <03050> hy <01984> wllh <02623> wydyox <03605> lkl <01931> awh <01926> rdh <03789> bwtk <04941> jpsm <0> Mhb <06213> twvel(149:9)

149:9 tou <3588> poihsai <4160> en <1722> autoiv <846> krima <2917> eggrapton doxa <1391> auth <3778> estin <1510> pasi <3956> toiv <3588> osioiv <3741> autou <846>TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA