TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 132:13-18

132:13 <0> wl <04186> bswml <0183> hwa <06726> Nwyub <03068> hwhy <0977> rxb <03588> yk(132:13)

132:13 (131:13) oti <3754> exelexato kuriov <2962> thn <3588> siwn <4622> hretisato <140> authn <846> eiv <1519> katoikian <2733> eautw <1438>

132:14 <0183> hytwa <03588> yk <03427> bsa <06311> hp <05703> de <05703> yde <04496> ytxwnm <02063> taz(132:14)

132:14 (131:14) auth <3778> h <3588> katapausiv <2663> mou <1473> eiv <1519> aiwna <165> aiwnov <165> wde <3592> katoikhsw oti <3754> hretisamhn <140> authn <846>

132:15 <03899> Mxl <07646> eybva <034> hynwyba <01288> Krba <01288> Krb <06718> hdyu(132:15)

132:15 (131:15) thn <3588> yhran <2339> authv <846> eulogwn <2127> euloghsw <2127> touv <3588> ptwcouv <4434> authv <846> cortasw <5526> artwn <740>

132:16 <07442> wnnry <07442> Nnr <02623> hydyoxw <03468> esy <03847> sybla <03548> hynhkw(132:16)

132:16 (131:16) touv <3588> iereiv <2409> authv <846> endusw <1746> swthrian <4991> kai <2532> oi <3588> osioi <3741> authv <846> agalliasei <20> agalliasontai

132:17 <04899> yxysml <05216> rn <06186> ytkre <01732> dwdl <07161> Nrq <06779> xymua <08033> Ms(132:17)

132:17 (131:17) ekei <1563> exanatelw <1816> kerav <2768> tw <3588> dauid htoimasa <2090> lucnon <3088> tw <3588> cristw <5547> mou <1473>

132:18 <05145> wrzn <06692> Uyuy <05921> wylew <01322> tsb <03847> sybla <0341> wybywa(132:18)

132:18 (131:18) touv <3588> ecyrouv <2190> autou <846> endusw <1746> aiscunhn <152> epi <1909> de <1161> auton <846> exanyhsei to <3588> agiasma mou <1473>TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA