TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Habakuk 2:15-17

2:15 <04589> Mhyrwem <05921> le <05027> jybh <04616> Neml <07937> rks <0637> Paw <02573> Ktmx <05596> xpom <07453> wher <08248> hqsm <01945> ywh(2:15)

2:15 w <3588> o <3588> potizwn <4222> ton <3588> plhsion <4139> autou <846> anatroph yolera kai <2532> meyuskwn <3184> opwv <3704> epibleph <1914> epi <1909> ta <3588> sphlaia <4693> autwn <846>

2:16 <03519> Kdwbk <05921> le <07022> Nwlqyqw <03068> hwhy <03225> Nymy <03563> owk <05921> Kyle <05437> bwot <06188> lrehw <0859> hta <01571> Mg <08354> hts <03519> dwbkm <07036> Nwlq <07646> tebv(2:16)

2:16 plhsmonhn <4140> atimiav <819> ek <1537> doxhv <1391> pie <4095> kai <2532> su <4771> kai <2532> diasaleuyhti kai <2532> seisyhti <4579> ekuklwsen <2944> epi <1909> se <4771> pothrion <4221> dexiav <1188> kuriou <2962> kai <2532> sunhcyh <4863> atimia <819> epi <1909> thn <3588> doxan <1391> sou <4771>

2:17 o <0> hb <03427> ybsy <03605> lkw <07151> hyrq <0776> Ura <02555> omxw <0120> Mda <01818> ymdm <02865> Ntyxy <0929> twmhb <07701> dsw <03680> Koky <03844> Nwnbl <02555> omx <03588> yk(2:17)

2:17 dioti <1360> asebeia <763> tou <3588> libanou <3030> kaluqei <2572> se <4771> kai <2532> talaipwria <5004> yhriwn <2342> ptohsei <4422> se <4771> dia <1223> aimata <129> anyrwpwn <444> kai <2532> asebeiav <763> ghv <1065> kai <2532> polewv <4172> kai <2532> pantwn <3956> twn <3588> katoikountwn authn <846>TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA