TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Tawarikh 22:7-9

22:7 <0256> baxa <01004> tyb <0853> ta <03772> tyrkhl <03068> hwhy <04886> wxsm <0834> rsa <05250> ysmn <01121> Nb <03058> awhy <0413> la <03088> Mrwhy <05973> Me <03318> auy <0935> wabbw <03141> Mrwy <0413> la <0935> awbl <0274> whyzxa <08395> towbt <01961> htyh <0430> Myhlamw(22:7)

22:7 kai <2532> para <3844> tou <3588> yeou <2316> egeneto <1096> katastrofh <2692> ocozia elyein <2064> prov <4314> iwram <2496> kai <2532> en <1722> tw <3588> elyein <2064> auton <846> exhlyen <1831> met <3326> autou <846> iwram <2496> prov <4314> iou uion <5207> namessi criston <5547> kuriou <2962> ton <3588> oikon <3624> acaab

22:8 <02026> Mgrhyw <0274> whyzxal <08334> Mytrsm <0274> whyzxa <0251> yxa <01121> ynbw <03063> hdwhy <08269> yrv <0853> ta <04672> aumyw <0256> baxa <01004> tyb <05973> Me <03058> awhy <08199> jpshk <01961> yhyw(22:8)

22:8 kai <2532> egeneto <1096> wv <3739> exedikhsen <1556> iou ton <3588> oikon <3624> acaab kai <2532> euren <2147> touv <3588> arcontav <758> iouda <2448> kai <2532> touv <3588> adelfouv <80> ocozia leitourgountav <3008> tw <3588> ocozia kai <2532> apekteinen <615> autouv <846>

22:9 <04467> hklmml <03581> xk <06113> ruel <0274> whyzxa <01004> tybl <0369> Nyaw <03824> wbbl <03605> lkb <03068> hwhy <0853> ta <01875> srd <0834> rsa <01931> awh <03092> jpswhy <01121> Nb <0559> wrma <03588> yk <06912> whrbqyw <04191> whtmyw <03058> awhy <0413> la <0935> whabyw <08111> Nwrmsb <02244> abxtm <01931> awhw <03920> whdklyw <0274> whyzxa <0853> ta <01245> sqbyw(22:9)

22:9 kai <2532> eipen tou <3588> zhthsai <2212> ton <3588> ocozian kai <2532> katelabon <2638> auton <846> iatreuomenon en <1722> samareia <4540> kai <2532> hgagon <71> auton <846> prov <4314> iou kai <2532> apekteinen <615> auton <846> kai <2532> eyaqan <2290> auton <846> oti <3754> eipan uiov <5207> iwsafat <2498> estin <1510> ov <3739> ezhthsen <2212> ton <3588> kurion <2962> en <1722> olh <3650> kardia <2588> autou <846> kai <2532> ouk <3364> hn <1510> en <1722> oikw <3624> ocozia katiscusai <2729> dunamin <1411> peri <4012> thv <3588> basileiav <932>TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA