TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Rut 2:20

2:20 <01931> awh <01350> wnlagm <0376> syah <0> wnl <07138> bwrq <05281> ymen <0> hl <0559> rmatw <04191> Mytmh <0854> taw <02416> Myyxh <0854> ta <02617> wdox <05800> bze <03808> al <0834> rsa <03068> hwhyl <01931> awh <01288> Kwrb <03618> htlkl <05281> ymen <0559> rmatw(2:20)

2:20 kai <2532> eipen nwemin th <3588> numfh <3565> authv <846> euloghtov <2128> estin <1510> tw <3588> kuriw <2962> oti <3754> ouk <3364> egkatelipen <1459> to <3588> eleov <1656> autou <846> meta <3326> twn <3588> zwntwn <2198> kai <2532> meta <3326> twn <3588> teynhkotwn <2348> kai <2532> eipen auth <846> nwemin eggizei <1448> hmin <1473> o <3588> anhr <435> ek <1537> twn <3588> agcisteuontwn hmav <1473> estin <1510>

Rut 4:14-15

4:14 <03478> larvyb <08034> wms <07121> arqyw <03117> Mwyh <01350> lag <0> Kl <07673> tybsh <03808> al <0834> rsa <03068> hwhy <01288> Kwrb <05281> ymen <0413> la <0802> Mysnh <0559> hnrmatw(4:14)

4:14 kai <2532> eipan ai <3588> gunaikev <1135> prov <4314> nwemin euloghtov <2128> kuriov <2962> ov <3739> ou <3364> kateluse <2647> soi <4771> shmeron <4594> ton <3588> agcistea kai <2532> kalesai <2564> to <3588> onoma <3686> sou <4771> en <1722> israhl <2474>

4:15 <01121> Mynb <07651> hebsm <0> Kl <02896> hbwj <01931> ayh <0834> rsa <03205> wtdly <0157> Ktbha <0834> rsa <03618> Ktlk <03588> yk <07872> Ktbyv <0853> ta <03557> lklklw <05315> spn <07725> bysml <0> Kl <01961> hyhw(4:15)

4:15 kai <2532> estai <1510> soi <4771> eiv <1519> epistrefonta <1994> quchn <5590> kai <2532> tou <3588> diayreqai thn <3588> polian sou <4771> oti <3754> h <3588> numfh <3565> sou <4771> h <3588> agaphsasa <25> se <4771> eteken <5088> auton <846> h <3739> estin <1510> agayh <18> soi <4771> uper <5228> epta <2033> uiouv <5207>TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA