TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Amsal 29:1-15

TSK Full Life Study Bible

29:1

Siapa ... ditegurkan ..... teguran(TB)/Orang ... ditegurkan(TL) <0376 08433> [He, that being often reproved. Heb. a man of reproofs.]

bersitegang(TB)/ditegarkannya(TL) <07185> [hardeneth.]

sekonyong-konyong(TB)/segeranya(TL) <06621> [shall.]

29:1

bersitegang leher,

Kel 32:9; [Lihat FULL. Kel 32:9]; Ul 9:27; [Lihat FULL. Ul 9:27] [Semua]

sekonyong-konyong diremukkan

Yer 19:15; 36:31; Hab 2:7 [Semua]

dapat dipulihkan

2Taw 36:16; [Lihat FULL. 2Taw 36:16]; Ams 6:15 [Semua]


Catatan Frasa: DIREMUKKAN TANPA DAPAT DIPULIHKAN LAGI.


29:2

benar(TB)/orang benar(TL) <06662> [the righteous.]

bertambah(TB)/memegang kuasa(TL) <07235> [in authority. or, increased. when the wicked.]

29:2

bertambah, bersukacitalah

2Raj 11:20; [Lihat FULL. 2Raj 11:20]

fasik memerintah,

Ams 30:22; Pengkh 10:6 [Semua]

berkeluhkesahlah

Ams 28:12; [Lihat FULL. Ams 28:12]29:3

mencintai(TB)/suka(TL) <0157> [loveth.]

pelacur(TB)/beramah-ramahan(TL) <07462> [he.]

29:3

menggembirakan ayahnya,

Ams 10:1; [Lihat FULL. Ams 10:1]; Ams 23:15-16; [Lihat FULL. Ams 23:15]; [Lihat FULL. Ams 23:16] [Semua]

memboroskan harta.

Ams 5:8-10; Luk 15:11-32 [Semua]29:4

raja(TB/TL) <04428> [king.]

orang ..... mengenakan banyak cukai(TB)/mengenakan banyak cukai(TL) <08641 0376> [he that receiveth gifts. Heb. a man of oblations.]

29:4

raja menegakkan

Ams 29:14; Ams 8:15-16; [Lihat FULL. Ams 8:15]; [Lihat FULL. Ams 8:16] [Semua]29:5

menjilat(TB)/mengangkat-angkat(TL) <02505> [that.]

membentangkan(TB/TL) <06566> [spreadeth.]

29:5

depan kakinya.

Ayub 32:21; [Lihat FULL. Ayub 32:21]; Ams 26:28; [Lihat FULL. Ams 26:28] [Semua]29:6

pelanggarannya(TB)/kejahatannya(TL) <06588> [the transgression.]

benar(TB/TL) <06662> [but.]

29:6

oleh pelanggarannya,

Ayub 5:13; [Lihat FULL. Ayub 5:13]; Ams 26:27; [Lihat FULL. Ams 26:27]; Pengkh 9:12 [Semua]29:7

mengetahui(TB)/memperhatikan(TL) <03045> [considereth.]

fasik(TB)/jahat(TL) <07563> [but.]

29:7

orang lemah,

Ams 31:8-9 [Semua]


Catatan Frasa: ORANG BENAR MENGETAHUI HAK ORANG LEMAH.


29:8

Pencemooh(TB)/pengolok-olok(TL) <03944> [Scornful.]

mengacaukan kota(TB)/menyalakan ... negeri(TL) <06315 07151> [bring a city into a snare. or, set a city on fire.]

orang bijak(TB)/berbudi(TL) <02450> [wise.]

29:8

meredakan amarah.

Ams 11:11; Ams 16:14; [Lihat FULL. Ams 16:14] [Semua]29:9


29:10

Orang yang haus(TB)/Orang(TL) <0582> [The blood-thirsty. Heb. Men of bloods.]

jujur(TB)/benar(TL) <03477> [but.]

29:10

orang saleh,

Ams 29:27; 1Yoh 3:12 [Semua]29:11

29:11

seluruh amarahnya,

Ayub 15:13; [Lihat FULL. Ayub 15:13]

akhirnya meredakannya.

Ams 12:1629:12

29:12

Kalau pemerintah

2Raj 21:9

menjadi fasik.

Ayub 34:30; [Lihat FULL. Ayub 34:30]29:13

si orang(TB)/orang ... bertemu(TL) <0376 08501> [the deceitful man. or, the usurer.]

bertemu(TB)/dengan(TL) <06298> [meet.]

TUHAN(TB)/Tuhan(TL) <03068> [Lord.]

29:13

itu bersinar.

Ams 22:2; [Lihat FULL. Ams 22:2]; Mat 5:45 [Semua]29:14

Raja(TB)/raja(TL) <04428> [king.]

takhtanya(TB/TL) <03678> [his throne.]

29:14

tetap kokoh

Ams 29:4; [Lihat FULL. Ams 29:4]; Mazm 72:1-5; Ams 16:12; [Lihat FULL. Ams 16:12] [Semua]29:15

[a rod.]

anak(TB/TL) <05288> [a child.]

29:15

mempermalukan ibunya.

Ams 29:17; Ams 13:24; [Lihat FULL. Ams 13:24] [Semua]


Catatan Frasa: TONGKAT DAN TEGURAN.TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA