TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Zakharia 14:2-5

14:2 <05892> ryeh <04480> Nm <03772> trky <03808> al <05971> Meh <03499> rtyw <01473> hlwgb <05892> ryeh <02677> yux <03318> auyw <07693> *hnbkst {hnlgst} <0802> Mysnhw <01004> Mytbh <08155> wosnw <05892> ryeh <03920> hdklnw <04421> hmxlml <03389> Mlswry <0413> la <01471> Mywgh <03605> lk <0853> ta <0622> ytpoaw(14:2)

14:2 kai <2532> episunaxw <1996> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> epi <1909> ierousalhm <2419> eiv <1519> polemon <4171> kai <2532> alwsetai h <3588> poliv <4172> kai <2532> diarpaghsontai ai <3588> oikiai <3614> kai <2532> ai <3588> gunaikev <1135> molunyhsontai <3435> kai <2532> exeleusetai <1831> to <3588> hmisu thv <3588> polewv <4172> en <1722> aicmalwsia <161> oi <3588> de <1161> kataloipoi <2645> tou <3588> laou <2992> mou <1473> ou <3364> mh <3165> exoleyreuywsin ek <1537> thv <3588> polewv <4172>

14:3 <07128> brq <03117> Mwyb <03898> wmxlh <03117> Mwyk <01992> Mhh <01471> Mywgb <03898> Mxlnw <03069> hwhy <03318> auyw(14:3)

14:3 kai <2532> exeleusetai <1831> kuriov <2962> kai <2532> parataxetai en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> ekeinoiv <1565> kaywv <2531> hmera <2250> parataxewv autou <846> en <1722> hmera <2250> polemou <4171>

14:4 <05045> hbgn <02677> wyuxw <06828> hnwpu <02022> rhh <02677> yux <04185> smw <03966> dam <01419> hlwdg <01516> ayg <03220> hmyw <04217> hxrzm <02677> wyuxm <02132> Mytyzh <02022> rh <01234> eqbnw <06924> Mdqm <03389> Mlswry <06440> ynp <05921> le <0834> rsa <02132> Mytzh <02022> rh <05921> le <01931> awhh <03117> Mwyb <07272> wylgr <05975> wdmew(14:4)

14:4 kai <2532> sthsontai <2476> oi <3588> podev <4228> autou <846> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> epi <1909> to <3588> orov <3735> twn <3588> elaiwn <1636> to <3588> katenanti ierousalhm <2419> ex <1537> anatolwn <395> kai <2532> scisyhsetai <4977> to <3588> orov <3735> twn <3588> elaiwn <1636> to <3588> hmisu autou <846> prov <4314> anatolav <395> kai <2532> to <3588> hmisu autou <846> prov <4314> yalassan <2281> caov mega <3173> sfodra <4970> kai <2532> klinei <2827> to <3588> hmisu tou <3588> orouv <3735> prov <4314> borran kai <2532> to <3588> hmisu autou <846> prov <4314> noton <3558>

14:5 <05973> Kme <06918> Mysdq <03605> lk <0430> yhla <03068> hwhy <0935> abw <03063> hdwhy <04428> Klm <05818> hyze <03117> ymyb <07494> serh <06440> ynpm <05127> Mton <0834> rsak <05127> Mtonw <0682> lua <0413> la <02022> Myrh <01516> yg <05060> eygy <03588> yk <02022> yrh <01516> ayg <05127> Mtonw(14:5)

14:5 kai <2532> emfracyhsetai faragx <5327> orewn <3735> mou <1473> kai <2532> egkollhyhsetai faragx <5327> orewn <3735> ewv <2193> iasol kai <2532> emfracyhsetai kaywv <2531> enefragh en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> tou <3588> seismou <4578> en <1722> hmeraiv <2250> oziou <3604> basilewv <935> iouda <2448> kai <2532> hxei <1854> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> mou <1473> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> agioi <40> met <3326> autou <846>TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA