TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yeremia 2:4-5

2:4 <03478> larvy <01004> tyb <04940> twxpsm <03605> lkw <03290> bqey <01004> tyb <03068> hwhy <01697> rbd <08085> wems(2:4)

2:4 akousate <191> logon <3056> kuriou <2962> oikov <3624> iakwb <2384> kai <2532> pasa <3956> patria <3965> oikou <3624> israhl <2474>

2:5 <01891> wlbhyw <01892> lbhh <0310> yrxa <01980> wklyw <05921> ylem <07368> wqxr <03588> yk <05766> lwe <0> yb <01> Mkytwba <04672> waum <04100> hm <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(2:5)

2:5 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> ti <5100> eurosan <2147> oi <3588> paterev <3962> umwn <4771> en <1722> emoi <1473> plhmmelhma oti <3754> apesthsan makran <3117> ap <575> emou <1473> kai <2532> eporeuyhsan <4198> opisw <3694> twn <3588> mataiwn <3152> kai <2532> emataiwyhsan <3154>

Yeremia 2:25

2:25 <01980> Kla <0310> Mhyrxaw <02114> Myrz <0157> ytbha <03588> yk <03808> awl <02976> sawn <0559> yrmatw <06773> hamum <01637> *Knwrgw {Knrwgw} <03182> Pxym <07272> Klgr <04513> yenm(2:25)

2:25 apostreqon <654> ton <3588> poda <4228> sou <4771> apo <575> odou <3598> traceiav <5138> kai <2532> ton <3588> farugga sou <4771> apo <575> diqouv <1373> h <3588> de <1161> eipen andrioumai <407> oti <3754> hgaphkei <25> allotriouv <245> kai <2532> opisw <3694> autwn <846> eporeueto <4198>TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA