TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 40:5

40:5 <05608> rpom <06105> wmue <01696> hrbdaw <05046> hdyga <0413> Kyla <06186> Kre <0369> Nya <0413> wnyla <04284> Kytbsxmw <06381> Kytalpn <0430> yhla <03068> hwhy <0859> hta <06213> tyve <07227> twbr<40:6> (40:5)

40:5 (39:6) polla <4183> epoihsav <4160> su <4771> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> mou <1473> ta <3588> yaumasia <2297> sou <4771> kai <2532> toiv <3588> dialogismoiv <1261> sou <4771> ouk <3364> estin <1510> tiv <5100> omoiwyhsetai <3666> soi <4771> aphggeila kai <2532> elalhsa <2980> eplhyunyhsan <4129> uper <5228> ariymon <706>

Mazmur 78:4

78:4 <06213> hve <0834> rsa <06381> wytwalpnw <05807> wzwzew <03068> hwhy <08416> twlht <05608> Myrpom <0314> Nwrxa <01755> rwdl <01121> Mhynbm <03582> dxkn <03808> al(78:4)

78:4 (77:4) ouk <3364> ekrubh <2928> apo <575> twn <3588> teknwn <5043> autwn <846> eiv <1519> genean <1074> eteran <2087> apaggellontev tav <3588> aineseiv <133> tou <3588> kuriou <2962> kai <2532> tav <3588> dunasteiav autou <846> kai <2532> ta <3588> yaumasia <2297> autou <846> a <3739> epoihsen <4160>

Mazmur 111:4

111:4 <03068> hwhy <07349> Mwxrw <02587> Nwnx <06381> wytalpnl <06213> hve <02143> rkz(111:4)

111:4 (110:4) mneian <3417> epoihsato <4160> twn <3588> yaumasiwn <2297> autou <846> elehmwn <1655> kai <2532> oiktirmwn <3629> o <3588> kuriov <2962>

Daniel 4:2-3

4:2 <02324> hywxhl <06925> ymdq <08232> rps <05943> *hale {ayle} <0426> ahla <05974> yme <05648> dbe <01768> yd <08540> ayhmtw <0852> ayta<3:32> (4:2)

4:2 ta <3588> shmeia <4592> kai <2532> ta <3588> terata <5059> a <3739> epoihsen <4160> met <3326> emou <1473> o <3588> yeov <2316> o <3588> uqistov <5310> hresen <700> enantion <1726> emou <1473> anaggeilai <312> umin <4771>

4:3 <01859> rdw <01859> rd <05974> Me <07985> hnjlsw <05957> Mle <04437> twklm <04437> htwklm <08624> Nypyqt <04101> hmk <08540> yhwhmtw <07260> Nybrbr <04101> hmk <0852> yhwta<3:33> (4:3)

4:3 wv <3739> megala <3173> kai <2532> iscura <2478> h <3588> basileia <932> autou <846> basileia <932> aiwniov <166> kai <2532> h <3588> exousia <1849> autou <846> eiv <1519> genean <1074> kai <2532> genean <1074>

Daniel 6:27

6:27 <0744> atwyra <03028> dy <04481> Nm <01841> layndl <07804> byzys <01768> yd <0772> aerabw <08065> aymsb <08540> Nyhmtw <0852> Nyta <05648> dbew <05338> lumw <07804> bzysm<6:28> (6:27)

6:27 (6:28) antilambanetai kai <2532> ruetai kai <2532> poiei <4160> shmeia <4592> kai <2532> terata <5059> en <1722> ouranw <3772> kai <2532> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> ostiv <3748> exeilato <1807> ton <3588> danihl <1158> ek <1537> ceirov <5495> twn <3588> leontwn <3023>TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA