TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Korintus 13:4-7

TSK Full Life Study Bible

13:4

sabar(TB)/panjang(TL) <3114> [suffereth.]

murah hati(TB)/penyayang(TL) <5541> [is kind.]

ia ... cemburu(TB)/dengki(TL) <2206> [envieth.]

tidak ... Ia tidak memegahkan diri ... tidak(TB)/tiada ..... tiada memegahkan ... tiada(TL) <3756 4068> [vaunteth not itself. or, is not rash.]

[is not.]

13:4

itu sabar;

1Tes 5:14

tidak sombong.

1Kor 5:2


Catatan Frasa: KASIH ITU SABAR.


13:5

Ia ... melakukan yang tidak sopan(TB)/senonoh(TL) <807> [behave.]

mencari(TB/TL) <2212> [seeketh.]

tiada tidak ... tiada ... tiada ... tidak .... tiada ... tiada tidak pemarah ... tidak(TB)/tiada .... tiada ... tiada ...... tiada pemarah tiada(TL) <3756 3947> [is not.]

menyimpan(TB) <3049> [thinketh.]

13:5

diri sendiri.

1Kor 10:24; [Lihat FULL. 1Kor 10:24]

tidak pemarah

Mat 5:22; [Lihat FULL. Mat 5:22]

menyimpan kesalahan

Ayub 14:16,17; Ams 10:12; 17:9; 1Pet 4:8 [Semua]13:6

tiada tidak bersukacita(TB)/tiada gemar ..... bersukacita(TL) <5463 3756 4796> [Rejoiceth not.]

Ia ... bersukacita(TB)/gemar ..... bersukacita(TL) <5463 4796> [rejoiceth.]

kebenaran(TB)/benar(TL) <225> [in the truth. or, "with the truth."]

13:6

karena ketidakadilan,

2Tes 2:12

karena kebenaran.

2Yoh 1:4; 3Yoh 1:3,4 [Semua]13:7

Ia menutupi(TB)/Maka ... tahan(TL) <4722> [Beareth.]

percaya(TB/TL) <4100> [believeth.]

mengharapkan(TB)/harap(TL) <1679> [hopeth.]

sabar menanggung(TB)/sabar(TL) <5278> [endureth.]

13:7

sabar menanggung

1Kor 13:8,13 [Semua]
TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA