TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 2:2-4

2:2 <04899> wxysm <05921> lew <03068> hwhy <05921> le <03162> dxy <03245> wdown <07336> Mynzwrw <0776> Ura <04428> yklm <03320> wbuyty(2:2)

2:2 paresthsan <3936> oi <3588> basileiv <935> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> oi <3588> arcontev <758> sunhcyhsan <4863> epi <1909> to <3588> auto <846> kata <2596> tou <3588> kuriou <2962> kai <2532> kata <2596> tou <3588> cristou <5547> autou <846> diaqalma

2:3 <05688> wmytbe <04480> wnmm <07993> hkylsnw <04147> wmytwrowm <0853> ta <05423> hqtnn(2:3)

2:3 diarrhxwmen touv <3588> desmouv autwn <846> kai <2532> aporriqwmen af <575> hmwn <1473> ton <3588> zugon <2218> autwn <846>

2:4 <0> wml <03932> gely <0136> ynda <07832> qxvy <08064> Mymsb <03427> bswy(2:4)

2:4 o <3588> katoikwn en <1722> ouranoiv <3772> ekgelasetai autouv <846> kai <2532> o <3588> kuriov <2962> ekmukthriei <1592> autouv <846>

Mazmur 38:9

38:9 <05641> hrton <03808> al <04480> Kmm <0585> ytxnaw <08378> ytwat <03605> lk <05048> Kdgn <0136> ynda<38:10> (38:9)

38:9 (37:10) kurie <2962> enantion <1726> sou <4771> pasa <3956> h <3588> epiyumia <1939> mou <1473> kai <2532> o <3588> stenagmov <4726> mou <1473> apo <575> sou <4771> ouk <3364> ekrubh <2928>TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA