TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Nehemia 8:9

8:9 <08451> hrwth <01697> yrbd <0853> ta <08085> Memsk <05971> Meh <03605> lk <01058> Mykwb <03588> yk <01058> wkbt <0408> law <056> wlbatt <0408> la <0430> Mkyhla <03068> hwhyl <01931> awh <06918> sdq <03117> Mwyh <05971> Meh <03605> lkl <05971> Meh <0853> ta <0995> Mynybmh <03881> Mywlhw <05608> rpoh <03548> Nhkh <05830> arzew <08660> atsrth <01931> awh <05166> hymxn <0559> rmayw(8:9)

8:9 kai <2532> eipen neemiav kai <2532> esdrav o <3588> iereuv <2409> kai <2532> grammateuv <1122> kai <2532> oi <3588> leuitai <3019> oi <3588> sunetizontev ton <3588> laon <2992> kai <2532> eipan panti <3956> tw <3588> law <2992> h <3588> hmera <2250> agia <40> estin <1510> tw <3588> kuriw <2962> yew <2316> hmwn <1473> mh <3165> penyeite <3996> mhde <3366> klaiete <2799> oti <3754> eklaien <2799> pav <3956> o <3588> laov <2992> wv <3739> hkousan <191> touv <3588> logouv <3056> tou <3588> nomou <3551>

Ezra 7:6

7:6 P <01246> wtsqb <03605> lk <05921> wyle <0430> wyhla <03068> hwhy <03027> dyk <04428> Klmh <0> wl <05414> Ntyw <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <05414> Ntn <0834> rsa <04872> hsm <08451> trwtb <04106> ryhm <05608> rpo <01931> awhw <0894> lbbm <05927> hle <05830> arze <01931> awh(7:6)

7:6 autov <846> esdrav anebh <305> ek <1537> babulwnov <897> kai <2532> autov <846> grammateuv <1122> tacuv <5036> en <1722> nomw <3551> mwush on <3739> edwken <1325> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> kai <2532> edwken <1325> autw <846> o <3588> basileuv <935> oti <3754> ceir <5495> kuriou <2962> yeou <2316> autou <846> ep <1909> auton <846> en <1722> pasin <3956> oiv <3739> ezhtei <2212> autov <846>

Ezra 7:11

7:11 P <03478> larvy <05921> le <02706> wyqxw <03068> hwhy <04687> twum <01697> yrbd <05608> rpo <05608> rpoh <03548> Nhkh <05830> arzel <0783> atosxtra <04428> Klmh <05414> Ntn <0834> rsa <05406> Nwtsnh <06572> Ngsrp <02088> hzw(7:11)

7:11 kai <2532> auth <3778> h <3588> diasafhsiv tou <3588> diatagmatov <1297> ou <3739> edwken <1325> aryasasya tw <3588> esdra tw <3588> ierei <2409> tw <3588> grammatei <1122> bibliou <975> logwn <3056> entolwn <1785> kuriou <2962> kai <2532> prostagmatwn autou <846> epi <1909> ton <3588> israhl <2474>TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA