TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Hakim-hakim 5:27

5:27 <07703> dwds <05307> lpn <08033> Ms <03766> erk <0834> rsab <05307> lpn <03766> erk <07272> hylgr <0996> Nyb <07901> bks <05307> lpn <03766> erk <07272> hylgr <0996> Nyb(5:27)

5:27 ana <303> meson <3319> twn <3588> podwn <4228> authv <846> sugkamqav <4781> epesen <4098> ekoimhyh <2837> metaxu <3342> podwn <4228> authv <846> en <1722> w <3739> ekamqen <2578> ekei <1563> epesen <4098> talaipwrov <5005>

Hakim-hakim 7:13

7:13 <0168> lhah <05307> lpnw <04605> hleml <02015> whkphyw <05307> lpyw <05221> whkyw <0168> lhah <05704> de <0935> abyw <04080> Nydm <04264> hnxmb <02015> Kphtm <08184> Myrev <03899> Mxl <06742> *lylu {lwlu} <02009> hnhw <02492> ytmlx <02472> Mwlx <02009> hnh <0559> rmayw <02472> Mwlx <07453> wherl <05608> rpom <0376> sya <02009> hnhw <01439> Nwedg <0935> abyw(7:13)

7:13 kai <2532> eishlyen <1525> gedewn <1066> kai <2532> idou <2400> anhr <435> exhgeito <1834> tw <3588> plhsion <4139> autou <846> to <3588> enupnion <1798> kai <2532> eipen idou <2400> to <3588> enupnion <1798> o <3739> hnupniasyhn kai <2532> idou <2400> magiv artou <740> kriyinou <2916> kuliomenh en <1722> th <3588> parembolh madiam kai <2532> hlyen <2064> ewv <2193> thv <3588> skhnhv <4633> madiam kai <2532> epataxen <3960> authn <846> kai <2532> katestreqen <2690> authn <846> kai <2532> epesen <4098> h <3588> skhnh <4633>

Hakim-hakim 16:30

16:30 <02416> wyyxb <04191> tymh <0834> rsam <07227> Mybr <04194> wtwmb <04191> tymh <0834> rsa <04191> Mytmh <01961> wyhyw <0> wb <0834> rsa <05971> Meh <03605> lk <05921> lew <05633> Mynroh <05921> le <01004> tybh <05307> lpyw <03581> xkb <05186> jyw <06430> Mytslp <05973> Me <05315> yspn <04191> twmt <08123> Nwsms <0559> rmayw(16:30)

16:30 kai <2532> eipen samqwn <4546> apoyanetw <599> h <3588> quch <5590> mou <1473> meta <3326> twn <3588> allofulwn <246> kai <2532> eklinen <2827> en <1722> iscui <2479> kai <2532> epesen <4098> o <3588> oikov <3624> epi <1909> touv <3588> satrapav kai <2532> epi <1909> panta <3956> ton <3588> laon <2992> ton <3588> en <1722> autw <846> kai <2532> egenonto <1096> oi <3588> teynhkotev <2348> ouv <3739> eyanatwsen <2289> samqwn <4546> en <1722> tw <3588> yanatw <2288> autou <846> pleiouv <4183> uper <5228> ouv <3739> eyanatwsen <2289> en <1722> th <3588> zwh <2222> autou <846>TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA