TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Korintus 12:1-10

TSK Full Life Study Bible

12:1

faedahnya(TB)/berfaedah(TL) <4851> [expedient.]

bermegah(TB)/bermegah-megah(TL) <2744> [to glory.]

<2064> [I will come. Gr. For I will come. visions.]

12:1

Judul : Paulus menerima penglihatan dan penyataan

Perikop : 2Kor 12:1-10


harus bermegah,

2Kor 12:5,9; 2Kor 11:16,30 [Semua]

dan penyataan-penyataan

2Kor 12:7; 1Kor 2:10; [Lihat FULL. 1Kor 2:10] [Semua]12:2

Aku tahu .............. aku ... tahu ...... aku ... tahu .... mengetahuinya(TB)/kenal .......................... kuketahui ........ kuketahui ..... mengetahui(TL) <1492> [knew.]

Kristen .... Kristus ..... di dalam(TB)/di ... Kristus ................. di(TL) <1722 5547> [in Christ.]

[about.]

"A.D 46, at Lystra."

di dalam tubuh ........ tubuh ...... tubuh ........ tubuh(TB)/di ................... di(TL) <1722 4983> [in the.]

Allah(TB/TL) <2316> [God.]

tiba-tiba diangkat(TB)/terangkat ................... kuketahui(TL) <726> [caught.]

ketiga(TB/TL) <5154> [third.]

12:2

seorang Kristen;

Rom 16:3; [Lihat FULL. Rom 16:3]

tiba-tiba diangkat

2Kor 12:4; Kis 8:39; [Lihat FULL. Kis 8:39] [Semua]

dari sorga.

Ef 4:10


Catatan Frasa: SEORANG KRISTEN.

Catatan Frasa: TINGKAT YANG KETIGA DARI SORGA.


12:3

yang mengetahuinya

2Kor 11:1112:4

Firdaus(TB/TL) <3857> [paradise.]

boleh(TB)/halal(TL) <1832> [lawful. or, possible.]

12:4

tiba-tiba diangkat

2Kor 12:2

ke Firdaus

Luk 23:43; Wahy 2:7 [Semua]12:5

orang itu(TB)/tersebut(TL) <5108> [such.]

tetapi(TB/TL) <1161> [yet.]

12:5

atas kelemahan-kelemahanku.

2Kor 12:9,10; 1Kor 2:3; [Lihat FULL. 1Kor 2:3] [Semua]12:6

aku hendak(TB)/hendak(TL) <2309> [I would.]

aku mengatakan(TB)/mengatakan(TL) <2046> [I will.]

lebih dari pada yang(TB)/daripada(TL) <5228 3739> [above that.]

12:6

hendak bermegah

2Kor 10:8

orang bodoh

2Kor 12:11; 2Kor 11:16 [Semua]12:7

<3363> [lest.]

kelebihan .... teramat sangat(TL) <5236> [the abundance.]

suatu duri(TB)/menilik ... kelebihan ................... menikam(TL) <4647> [a thorn.]

seorang utusan(TB)/pesuruh(TL) <32> [the messenger.]

supaya ........................ untuk menggocoh ... supaya ...... menggocoh(TB)/supaya ..................... menggocoh ... supaya(TL) <2443 2852> [to buffet.]

12:7

karena penyataan-penyataan

2Kor 12:1; 1Kor 2:10; [Lihat FULL. 1Kor 2:10] [Semua]

dalam dagingku,

Bil 33:55

utusan Iblis

Mat 4:10; [Lihat FULL. Mat 4:10]


Catatan Frasa: DURI DI DALAM DAGINGKU.


12:8

berseru(TB)/memohon(TL) <3870> [I besought.]

12:8

dari padaku.

Mat 26:39,44 [Semua]


Catatan Frasa: AKU SUDAH TIGA KALI BERSERU.


12:9

anugerah-Ku karunia-Ku bagimu(TB)/anugerah-Ku(TL) <3450 5485> [My grace.]

sebab(TB)/bagimu ... karena(TL) <4671 1063> [for.]

suka(TB)/kuasa-Ku .......... suka(TL) <2236> [Most.]

aku bermegah(TB)/bermegah-megah(TL) <2744> [glory.]

kuasa-Ku ............. kuasa(TB)/kuasa-Ku .................. kuasa(TL) <1411> [the power.]

12:9

kasih karunia-Ku

Rom 3:24; [Lihat FULL. Rom 3:24]

dalam kelemahanlah

1Kor 2:3; [Lihat FULL. 1Kor 2:3]

dalam kelemahanlah

1Raj 19:12

kuasa-Ku

Fili 4:13; [Lihat FULL. Fili 4:13]


Catatan Frasa: CUKUPLAH KASIH KARUNIA-KU BAGIMU.


12:10

aku senang dan rela(TB) <2106> [I take.]

kelemahan ... di dalam kelemahan di dalam ... di dalam ... di dalam(TB)/kelemahan(TL) <1722 769> [in infirmities.]

Kristus ..... oleh karena Kristus Sebab(TB)/kesukaanku karena Kristus(TL) <5228 5547 1063> [for Christ's.]

apabila ... oleh karena ... Sebab jika(TB)/kesukaanku karena .... apabila(TL) <5228 1063 3752> [for when.]

12:10

aku senang

Mat 5:12; [Lihat FULL. Mat 5:12]

dalam kesukaran,

2Kor 6:4

dalam penganiayaan

2Tes 1:4

aku kuat.

2Kor 13:4
TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA