Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Raja-raja 18:12

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Raj 18:12

Mungkin terjadi, apabila aku sudah pergi dari padamu, Roh h  TUHAN mengangkat engkau ke tempat yang tidak kuketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku, padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan TUHAN.

AYT (2018)

Bahkan dapat terjadi, saat aku pergi, Roh TUHAN mengangkatmu ke tempat yang tidak aku ketahui. Saat aku datang untuk memberitahukan kepada Ahab dan dia tidak menemukanmu, maka dia akan membunuhku. Padahal hambamu ini takut akan TUHAN sejak masa mudaku.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Raj 18:12

Barangkali, sementara hamba sudah meninggalkan tuan, tiba-tiba datanglah Roh Tuhan membawa lalu akan tuan, tiada hamba tahu ke mana, maka setelah hamba datang memberitahu Akhab, lalu tiada didapatinya akan tuan, niscaya dibunuhnya akan hamba kelak; maka hamba tuan ini beribadatlah kepada Tuhan dari pada kecil hamba.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Raj 18:12

Apabila saya pergi dari sini, Roh TUHAN mungkin akan membawa Bapak ke tempat yang tidak saya ketahui! Dan kalau saya memberitahukan kepada Ahab bahwa Bapak ada di sini, kemudian ia tidak menemukan Bapak, tentu ia akan membunuh saya. Ketahuilah, Pak, saya ini sungguh-sungguh beribadat kepada TUHAN sejak kecil!

MILT (2008)

Dan dapat terjadi, ketika aku pergi dari padamu, maka Roh TUHAN YAHWEH 03068 mengangkat engkau ke tempat yang tidak aku ketahui. Sementara aku sudah datang kepada Ahab untuk melaporkannya, lalu dia tidak menjumpai engkau, tentulah dia akan membunuh aku. Padahal, hambamu ini takut akan TUHAN YAHWEH 03068 dari masa mudaku.

Shellabear 2011 (2011)

Nanti, setelah hamba pergi meninggalkan Tuan, Ruh ALLAH mengangkat Tuan ke tempat yang tidak hamba ketahui. Lalu apabila hamba datang memberitahu kepada Ahab dan ia tidak mendapati Tuan, maka ia akan membunuh hamba, padahal hambamu ini bertakwa kepada ALLAH sejak kecil.

AVB (2015)

Nanti, setelah hamba pergi meninggalkan tuan, roh TUHAN mengangkat tuan ke tempat yang tidak hamba ketahui. Lalu apabila hamba datang memberitahu Ahab dan dia tidak mendapati tuan, maka dia akan membunuh hamba, padahal hambamu ini takut kepada TUHAN sejak kecil.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Raj 18:12

Mungkin terjadi
<01961>
, apabila aku
<0589>
sudah pergi
<01980>
dari padamu, Roh
<07307>
TUHAN
<03068>
mengangkat
<05375>
engkau ke
<05921>
tempat yang
<0834>
tidak
<03808>
kuketahui
<03045>
. Kalau aku sampai
<0935>
kepada Ahab
<0256>
untuk memberitahukannya
<05046>
dan engkau tidak
<03808>
didapatinya
<04672>
, tentulah ia akan membunuh
<02026>
aku, padahal hambamu
<05650>
ini dari sejak kecil
<05271>
takut
<03372>
akan TUHAN
<03068>
.
TL ITL ©

SABDAweb 1Raj 18:12

Barangkali, sementara
<01961>
hamba
<0589>
sudah meninggalkan
<01980>
tuan, tiba-tiba datanglah Roh
<07307>
Tuhan
<03068>
membawa
<05375>
lalu akan tuan, tiada
<03808>
hamba tahu
<03045>
ke mana, maka setelah hamba datang
<0935>
memberitahu
<05046>
Akhab
<0256>
, lalu tiada
<03808>
didapatinya
<04672>
akan tuan, niscaya dibunuhnya
<02026>
akan hamba
<05650>
kelak; maka hamba tuan ini beribadatlah
<03372>
kepada Tuhan
<03068>
dari pada kecil
<05271>
hamba.
AYT ITL
Bahkan dapat terjadi
<01961>
, saat aku
<0589>
pergi
<01980>
, Roh
<07307>
TUHAN
<03068>
mengangkatmu ke
<05921>
tempat yang
<0834>
tidak
<03808>
aku ketahui
<03045>
. Saat aku datang
<0935>
untuk memberitahukan
<05046>
kepada Ahab
<0256>
dan dia tidak
<03808>
menemukanmu
<04672>
, maka dia akan membunuhku
<02026>
. Padahal hambamu
<05650>
ini takut
<03372>
akan TUHAN
<03068>
sejak masa mudaku
<05271>
.

[<0853> <05375> <0853>]
AVB ITL
Nanti, setelah hamba
<0589>
pergi
<01980>
meninggalkan tuan, roh
<07307>
TUHAN
<03068>
mengangkat
<05375>
tuan ke
<05921>
tempat yang
<0834>
tidak
<03808>
hamba ketahui
<03045>
. Lalu apabila hamba datang
<0935>
memberitahu
<05046>
Ahab
<0256>
dan dia tidak
<03808>
mendapati
<04672>
tuan, maka dia akan membunuh
<02026>
hamba, padahal hambamu
<05650>
ini takut
<03372>
kepada TUHAN
<03068>
sejak kecil
<05271>
.

[<01961> <0853> <0853>]
HEBREW
yrenm
<05271>
hwhy
<03068>
ta
<0853>
ary
<03372>
Kdbew
<05650>
yngrhw
<02026>
Kaumy
<04672>
alw
<03808>
baxal
<0256>
dyghl
<05046>
ytabw
<0935>
eda
<03045>
al
<03808>
rsa
<0834>
le
<05921>
Kavy
<05375>
hwhy
<03068>
xwrw
<07307>
Ktam
<0853>
Kla
<01980>
yna
<0589>
hyhw (18:12)
<01961>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Raj 18:12

Mungkin terjadi, apabila aku sudah pergi dari padamu, Roh TUHAN 1  mengangkat engkau ke tempat yang tidak kuketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh 2  aku, padahal hambamu 2  ini dari sejak kecil 3  takut akan TUHAN 1 .

[+] Bhs. InggrisTIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA