Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Samuel 20:13

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Sam 20:13

Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya TUHAN menghukum Yonatan, bahkan lebih lagi b  dari pada itu, sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. TUHAN kiranya menyertai c  engkau, seperti Ia menyertai ayahku dahulu.

AYT (2018)

Demikianlah yang akan TUHAN lakukan kepada Yonatan, katanya, bahkan lebih lagi, jika ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka terhadapmu, aku akan memberitahukan kepadamu dan membiarkan kamu pergi sehingga kamu dapat berjalan dengan selamat. Kiranya TUHAN menyertaimu, seperti Dia menyertai ayahku dahulu.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Sam 20:13

Maka demikianlah perbuatan Tuhan akan Yonatan dan dipertambahkannya pula! jikalau kiranya ayahku berniat jahat akan dikau, niscaya aku memberitahu hal itu kepadamu kelak dan aku lepaskan engkau pergi, supaya engkau berjalan dengan selamat; maka hendaklah Tuhan kiranya sertamu, seperti dahulu disertainya akan ayahku.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Sam 20:13

Jika ia berniat mencelakakanmu, pasti akan kuberitahukan kepadamu juga supaya engkau dapat menyelamatkan dirimu. Semoga TUHAN membunuhku kalau hal itu tidak kulakukan. Mudah-mudahan TUHAN menolongmu seperti dia telah ditolongnya juga!

MILT (2008)

Demikianlah akan TUHAN YAHWEH 03068 perbuat kepada Yonatan, dan demikianlah akan Dia tambahkan: jika yang jahat atasmu itu baik bagi ayahku, maka aku akan membuka telingamu dan menyuruhmu pergi, dan engkau akan pergi dengan selamat, dan biarlah TUHAN YAHWEH 03068 ada bersamamu seperti dulu bersama ayahku.

Shellabear 2011 (2011)

Biarlah ALLAH menjatuhkan azab kepada Yonatan, bahkan lebih lagi, jikalau ayahku memandang baik untuk mencelakakanmu tetapi aku tidak menyatakannya kepadamu dan melepas engkau pergi dengan selamat. Kiranya ALLAH menyertai engkau sebagaimana Ia menyertai ayahku dahulu.

AVB (2015)

Biarlah TUHAN menjatuhkan azab kepada Yonatan, bahkan lebih lagi, jika ayahku memang berniat untuk mencederakanmu tetapi aku tidak menyatakannya kepadamu dan melepaskan engkau pergi dengan selamat. Semoga TUHAN menyertai engkau sebagaimana Dia menyertai ayahku dahulu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Sam 20:13

Tetapi apabila
<03588>
ayahku
<01>
memandang baik
<03190>
untuk
<0413>
mendatangkan celaka
<07451>
kepadamu, beginilah
<03541>
kiranya TUHAN
<03068>
menghukum
<06213>
Yonatan
<03083>
, bahkan
<03541>
lebih lagi
<03254>
dari pada
<05921>
itu, sekiranya aku tidak menyatakannya
<0241> <01540>
kepadamu dan membiarkan
<07971> <00>
engkau pergi
<00> <07971>
, sehingga engkau dapat berjalan
<01980>
dengan selamat
<07965>
. TUHAN
<03068>
kiranya menyertai
<05973> <01961>
engkau, seperti
<0834>
Ia menyertai
<05973> <01961>
ayahku
<01>
dahulu.
TL ITL ©

SABDAweb 1Sam 20:13

Maka demikianlah
<03541>
perbuatan
<06213>
Tuhan
<03068>
akan Yonatan
<03083>
dan dipertambahkannya
<03254>
pula! jikalau
<03588>
kiranya ayahku
<01>
berniat
<03190>
jahat
<07451>
akan
<0413>
dikau, niscaya aku memberitahu
<0241> <01540>
hal itu kepadamu
<05921>
kelak dan aku lepaskan
<07971>
engkau pergi
<07971>
, supaya engkau berjalan
<01980>
dengan selamat
<07965>
; maka hendaklah Tuhan
<03068>
kiranya
<01961>
sertamu
<05973>
, seperti
<0834>
dahulu disertainya
<05973>
akan ayahku
<01>
.
AYT ITL
Demikianlah
<03541>
yang akan TUHAN
<03068>
lakukan
<06213>
kepada Yonatan
<03083>
, katanya, bahkan
<03541>
lebih lagi
<03254>
, jika
<03588>
ayahku
<01>
memandang baik
<03190>
untuk mendatangkan celaka
<07451>
terhadapmu
<05921>
, aku akan memberitahukan
<01540> <0241>
kepadamu dan membiarkan
<07971> <0>
kamu pergi
<0> <07971>
sehingga kamu dapat berjalan
<01980>
dengan selamat
<07965>
. Kiranya TUHAN
<03068>
menyertaimu
<05973>
, seperti
<0834>
Dia menyertai
<05973>
ayahku
<01>
dahulu
<01961>
.

[<0413> <0853> <0853> <01961>]
AVB ITL
Biarlah
<03541>
TUHAN
<03068>
menjatuhkan azab kepada Yonatan
<03083>
, bahkan
<03541>
lebih lagi
<03254>
, jika
<03588>
ayahku
<01>
memang berniat
<03190>
untuk
<0413>
mencederakanmu
<07451>
tetapi aku tidak menyatakannya
<01540> <0241>
kepadamu
<05921>
dan melepaskan
<07971>
engkau pergi
<01980>
dengan selamat
<07965>
. Semoga TUHAN
<03068>
menyertai
<01961> <05973>
engkau sebagaimana
<0834>
Dia menyertai
<01961> <05973>
ayahku
<01>
dahulu.

[<06213> <0853> <0853>]
HEBREW
yba
<01>
Me
<05973>
hyh
<01961>
rsak
<0834>
Kme
<05973>
hwhy
<03068>
yhyw
<01961>
Mwlsl
<07965>
tklhw
<01980>
Kytxlsw
<07971>
Knza
<0241>
ta
<0853>
ytylgw
<01540>
Kyle
<05921>
herh
<07451>
ta
<0853>
yba
<01>
la
<0413>
bjyy
<03190>
yk
<03588>
Pyoy
<03254>
hkw
<03541>
Ntnwhyl
<03083>
hwhy
<03068>
hvey
<06213>
hk (20:13)
<03541>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Sam 20:13

Tetapi apabila ayahku 2  3  memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya TUHAN 1  2  menghukum Yonatan, bahkan lebih lagi dari pada itu, sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. TUHAN 1  2  kiranya menyertai engkau, seperti Ia menyertai ayahku 2  3  dahulu.

[+] Bhs. InggrisTIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.22 detik
dipersembahkan oleh YLSA