TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 1:2-3

1:2 <03915> hlylw <03119> Mmwy <01897> hghy <08451> wtrwtbw <02656> wupx <03069> hwhy <08451> trwtb <0518> Ma <03588> yk(1:2)

1:2 all <235> h <2228> en <1722> tw <3588> nomw <3551> kuriou <2962> to <3588> yelhma <2307> autou <846> kai <2532> en <1722> tw <3588> nomw <3551> autou <846> melethsei <3191> hmerav <2250> kai <2532> nuktov <3571>

1:3 <06743> xyluy <06213> hvey <0834> rsa <03605> lkw <05034> lwby <03808> al <05929> whlew <06256> wteb <05414> Nty <06529> wyrp <0834> rsa <04325> Mym <06388> yglp <05921> le <08362> lwts <06086> Uek <01961> hyhw(1:3)

1:3 kai <2532> estai <1510> wv <3739> to <3588> xulon <3586> to <3588> pefuteumenon <5452> para <3844> tav <3588> diexodouv twn <3588> udatwn <5204> o <3739> ton <3588> karpon <2590> autou <846> dwsei <1325> en <1722> kairw <2540> autou <846> kai <2532> to <3588> fullon <5444> autou <846> ouk <3364> aporruhsetai <639> kai <2532> panta <3956> osa <3745> an <302> poih <4160> kateuodwyhsetaiTIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA