TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ibrani 1:1-2

TSK Full Life Study Bible

1:1

berulang kali(TB)/Setelah ............... lidah .... kali ..... peri(TL) <4181> [at.]

pada zaman dahulu ...... dalam pelbagai cara(TB)/sudah ....... kala(TL) <4187 3819> [in.]

nenek moyang(TB)/nenek(TL) <3962> [the fathers.]

1:1

Judul : Allah berfirman dengan perantaraan Anak-Nya

Perikop : Ibr 1:1-4


pelbagai cara

Bil 12:6,8 [Semua]

berbicara

Yoh 9:29; Ibr 2:2,3; 4:8; 12:25 [Semua]

perantaraan nabi-nabi,

Luk 1:70; Kis 2:30 [Semua]


Catatan Frasa: BERBICARA KEPADA KITA DENGAN PERANTARAAN ANAK-NYA.


1:2

<5130> [these.]

<2980> [spoken.]

telah ... tetapkan(TB)/ditetapkan-Nya(TL) <5087> [appointed.]

berfirmanlah ............. yang ............ Oleh Dia(TB)/berfirmanlah ................. oleh-Nya(TL) <1722 3739 1223> [by whom.]

1:2

zaman akhir

Ul 4:30; Ibr 9:26; 1Pet 1:20 [Semua]

perantaraan Anak-Nya,

Ibr 1:5; Mat 3:17; [Lihat FULL. Mat 3:17]; Ibr 3:6; 5:8; 7:28 [Semua]

yang berhak

Mazm 2:8; Mat 11:27; Mat 28:18; [Lihat FULL. Mat 28:18] [Semua]

Oleh Dia

Yoh 1:3; [Lihat FULL. Yoh 1:3]

alam semesta.

Ibr 11:3
TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.16 detik
dipersembahkan oleh YLSA