TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Tawarikh 11:14

11:14 <03068> hwhyl <03547> Nhkm <01121> wynbw <03379> Mebry <02186> Mxynzh <03588> yk <03389> Mlswrylw <03063> hdwhyl <01980> wklyw <0272> Mtzxaw <04054> Mhysrgm <0853> ta <03881> Mywlh <05800> wbze <03588> yk(11:14)

11:14 oti <3754> egkatelipon <1459> oi <3588> leuitai ta <3588> skhnwmata <4638> thv <3588> katascesewv <2697> autwn <846> kai <2532> eporeuyhsan <4198> prov <4314> ioudan <2455> eiv <1519> ierousalhm <2419> oti <3754> exebalen <1544> autouv <846> ieroboam kai <2532> oi <3588> uioi <5207> autou <846> tou <3588> mh <3165> leitourgein <3008> kuriw <2962>

2 Tawarikh 32:12

32:12 <06999> wryjqt <05921> wylew <07812> wwxtst <0259> dxa <04196> xbzm <06440> ynpl <0559> rmal <03389> Mlswrylw <03063> hdwhyl <0559> rmayw <04196> wytxbzm <0853> taw <01116> wytmb <0853> ta <05493> ryoh <02396> whyqzxy <01931> awh <03808> alh(32:12)

32:12 ouc <3364> outov <3778> estin <1510> ezekiav <1478> ov <3739> perieilen <4014> ta <3588> yusiasthria <2379> autou <846> kai <2532> ta <3588> uqhla <5308> autou <846> kai <2532> eipen tw <3588> iouda <2448> kai <2532> toiv <3588> katoikousin ierousalhm <2419> legwn <3004> katenanti tou <3588> yusiasthriou <2379> toutou <3778> proskunhsete <4352> kai <2532> ep <1909> autw <846> yumiasete <2370>TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.07 detik
dipersembahkan oleh YLSA