TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kejadian 1:27-28

1:27 <0853> Mta <01254> arb <05347> hbqnw <02145> rkz <0853> wta <01254> arb <0430> Myhla <06754> Mlub <06754> wmlub <0120> Mdah <0853> ta <0430> Myhla <01254> arbyw(1:27)

1:27 kai <2532> epoihsen <4160> o <3588> yeov <2316> ton <3588> anyrwpon <444> kat <2596> eikona <1504> yeou <2316> epoihsen <4160> auton <846> arsen kai <2532> yhlu <2338> epoihsen <4160> autouv <846>

1:28 <0776> Urah <05921> le <07430> tvmrh <02416> hyx <03605> lkbw <08064> Mymsh <05775> Pwebw <03220> Myh <01710> tgdb <07287> wdrw <03533> hsbkw <0776> Urah <0853> ta <04390> walmw <07235> wbrw <06509> wrp <0430> Myhla <0> Mhl <0559> rmayw <0430> Myhla <0853> Mta <01288> Krbyw(1:28)

1:28 kai <2532> huloghsen <2127> autouv <846> o <3588> yeov <2316> legwn <3004> auxanesye <837> kai <2532> plhyunesye <4129> kai <2532> plhrwsate <4137> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> katakurieusate <2634> authv <846> kai <2532> arcete <757> twn <3588> icyuwn <2486> thv <3588> yalasshv <2281> kai <2532> twn <3588> peteinwn <4071> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> pantwn <3956> twn <3588> kthnwn <2934> kai <2532> pashv <3956> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> pantwn <3956> twn <3588> erpetwn <2062> twn <3588> erpontwn epi <1909> thv <3588> ghv <1065>TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA