TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ezra 4:4-6

4:4 <01129> twnbl <0853> Mtwa <01086> *Mylhbmw {Myhlbmw} <03063> hdwhy <05971> Me <03027> ydy <07503> Myprm <0776> Urah <05971> Me <01961> yhyw(4:4)

4:4 kai <2532> hn <1510> o <3588> laov <2992> thv <3588> ghv <1065> ekluwn <1590> tav <3588> ceirav <5495> tou <3588> laou <2992> iouda <2448> kai <2532> enepodizon autouv <846> tou <3588> oikodomein <3618>

4:5 <06539> orp <04428> Klm <01867> swyrd <04438> twklm <05704> dew <06539> orp <04428> Klm <03566> srwk <03117> ymy <03605> lk <06098> Mtue <06565> rphl <03289> Myuewy <05921> Mhyle <07936> Myrkow(4:5)

4:5 kai <2532> misyoumenoi <3409> ep <1909> autouv <846> bouleuomenoi <1011> tou <3588> diaskedasai boulhn <1012> autwn <846> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250> kurou basilewv <935> perswn kai <2532> ewv <2193> basileiav <932> dareiou basilewv <935> perswn

4:6 o <03389> Mlswryw <03063> hdwhy <03427> ybsy <05921> le <07855> hnjv <03789> wbtk <04438> wtwklm <08462> tlxtb <0325> swrwsxa <04438> twklmbw(4:6)

4:6 kai <2532> en <1722> basileia <932> asouhrou en <1722> arch <746> basileiav <932> autou <846> egraqan <1125> epistolhn <1992> epi <1909> oikountav <3611> iouda <2448> kai <2532> ierousalhm <2419>TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA