TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Korintus 12:8-12

TSK Full Life Study Bible

12:8

memberikan(TB)/dikaruniakan(TL) <1325> [is given.]

12:8

dengan hikmat,

1Kor 2:6

dengan pengetahuan.

2Kor 8:7; [Lihat FULL. 2Kor 8:7]



12:9

iman(TB/TL) <4102> [faith.]

karunia(TB/TL) <5486> [the gifts.]

12:9

memberikan iman,

Mat 17:19,20; 1Kor 13:2 [Semua]

untuk menyembuhkan.

1Kor 12:28,30; Mat 10:1 [Semua]



12:10

mengadakan(TB)/perbuatan(TL) <1755> [the working.]

bernubuat(TB)/nubuat(TL) <4394> [prophecy.]

membedakan(TB/TL) <1253> [discerning.]

dan ..... berjenis-jenis(TL) <1085> [divers.]

Kepada yang seorang ... perbuatan .... mengadakan .... kepada yang lain ........ kepada yang lain .......... Kepada makna seorang ........... kepada yang lain ...... menafsirkan(TB)/lain ....... lain ...... lain ........ lain ........ lain ... mengartikan(TL) <1161 243 2087 1755 2058> [to another the.]

12:10

memberikan kuasa

1Kor 12:28-30; Gal 3:5 [Semua]

untuk bernubuat,

Ef 4:11; [Lihat FULL. Ef 4:11]

bermacam-macam roh.

1Yoh 4:1

bahasa roh,

Mr 16:17; [Lihat FULL. Mr 16:17]



12:11

semuanya(TB)/sekaliannya(TL) <3956> [all.]

seperti(TB)/sebagaimana(TL) <2531> [as.]

12:11

oleh Roh

1Kor 12:4; [Lihat FULL. 1Kor 12:4]



12:12

sama seperti(TB)/sebagaimana(TL) <2509> [as.]

demikian(TB)/demikianlah(TL) <3779> [so.]

12:12

Judul : Banyak anggota, tetapi satu tubuh

Perikop : 1Kor 12:12-31


satu tubuh,

Rom 12:5; [Lihat FULL. Rom 12:5]

pula Kristus.

1Kor 12:27


Catatan Frasa: DEMIKIAN PULA KRISTUS.

1 Korintus 12:28

TSK Full Life Study Bible

12:28

Allah(TB/TL) <2316> [God.]

melayani(TB)/telah menetapkan beberapa(TL) <484> [helps.]

memimpin(TB)/perintahan(TL) <2941> [governments.]

jenis-jenis(TL) <1085> [diversities. or, kinds.]

12:28

dalam Jemaat:

1Kor 10:32; [Lihat FULL. 1Kor 10:32]

sebagai rasul,

Ef 4:11; [Lihat FULL. Ef 4:11]

sebagai nabi,

Ef 4:11; [Lihat FULL. Ef 4:11]

untuk menyembuhkan,

1Kor 12:9

untuk memimpin,

Rom 12:6-8 [Semua]

bahasa roh.

1Kor 12:10; Mr 16:17; [Lihat FULL. Mr 16:17] [Semua]


Catatan Frasa: ALLAH TELAH MENETAPKAN BEBERAPA ORANG DALAM JEMAAT.



TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA